Bài giải nguyên hàm

Dạng 4: Tìm nguyên hàm thỏa điều kiện cho trước.

Bước 1: Tìm họ các nguyên hàm.

Bước 2: Thế điều kiện vào tìm hằng số C.

Bước 3: Thế C vừa tìm được vào nguyên hàm ở bước 1 ta được một nguyên hàm cần tìm.

 

doc6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 19196 | Lượt tải: 38download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giải nguyên hàm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP NGUYÊN HÀM Dạng 1: Tính nguyên hàm theo công thức: 1. Phương pháp: Áp dụng công thức: Áp dụng công thức trong bảng nguyên hàm. 2. Bài tập tham khảo và bài tập luyện tập: Bài 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số: Dạng 2: Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến: Bài 2: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: Dạng 3: Tính nguyên hàm từng phần: Bài 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số: Loại 1: Loại 2: Loại 3: Loại 4: Dạng 4: Tìm nguyên hàm thỏa điều kiện cho trước. Bước 1: Tìm họ các nguyên hàm. Bước 2: Thế điều kiện vào tìm hằng số C. Bước 3: Thế C vừa tìm được vào nguyên hàm ở bước 1 ta được một nguyên hàm cần tìm. Bài 1: Tìm nguyên hàm của hàm số biết F(1)=9. Bài giải Ta có: Vì F(0)=9 Vậy: Bài 2: Tìm nguyên hàm của hàm số biết F(0)=19. Bài giải Ta có: Vì F(0)=19 Vậy: Bài 3: Tìm một nguyên hàm của hàm số , biết tại x= nguyên hàm đó bằng -1. Bài giải Ta có: Vì tại x= nguyên hàm đó bằng -1: Nên Vậy: Bài 4: Tìm nguyên hàm của hàm số biết F(1)=3. Bài 5: Tìm nguyên hàm của hàm số biết F(0)=3. Bài 6: Tìm một nguyên hàm của hàm số , biết tại x=ln2 nguyên hàm đó bằng 1. Bài 7: Tìm nguyên hàm của hàm số biết F(1)=3.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài giải nguyên hàm.doc
Tài liệu liên quan