Bài giảng Bản sao dữ liệu

NHÀXUẤT BẢN (publisher)

Dữliệu nguồn được quản lý và xem như là một

nhàxuất bản. Publisher sẽ định ra các mục dữ

liệu để đưa đi phát hành/

Những dữliệu này sẽ được nhà phân phối

(Distributor) thu thập vàgửi đi đến người sủdụng

cónhu cầu đăng ký sửdụng (Subcriber)

pdf24 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/02/2014 | Lượt xem: 1035 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bản sao dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Trọng Anh E-Mail: anh@tronganh.com tronganh@gmail.com Home: BẢN SAO DỮ LIỆU (Replication) 7-2SQL server 2000 BẢN SAO DỮ LIỆU •Được sử dụng khi muốn lưu lại một khối lượng thông tin của cơ sở dữ liệu một cách tự động vào một cơ sở dữ liệu khác. •Nội dung của bản sao chính là nội dung của bản chính nhưng phụ thuộc vào thời gian đồng bộ hoá dữ liệu của bản sao và bản chính. 7-3SQL server 2000 NHÀ XUẤT BẢN (publisher) Dữ liệu nguồn được quản lý và xem như là một nhà xuất bản. Publisher sẽ định ra các mục dữ liệu để đưa đi phát hành/ Những dữ liệu này sẽ được nhà phân phối (Distributor) thu thập và gửi đi đến người sủ dụng có nhu cầu đăng ký sử dụng (Subcriber) 7-4SQL server 2000 NHÀ PHÂN PHỐI (Distributor) Thu thập dữ liệu từ publisher Có thể hoạt động trên của server của publisher hoặc có thể hoạt động trên server tách biệt nhau. 7-5SQL server 2000 CÀI ĐẶT CỤ THỂ Cấu hình Distributor Tạo và quản lý Publications Tạo Push Subscription 7-6SQL server 2000 CẤU HÌNH DISTRIBUTOR Menu Tools == > Replication == > Config Publishing and Distribution 7-7SQL server 2000 CẤU HÌNH DISTRIBUTOR 7-8SQL server 2000 CẤU HÌNH DISTRIBUTOR 7-9SQL server 2000 CẤU HÌNH DISTRIBUTOR 7-10SQL server 2000 Tạo và quản lý Publications 7-11SQL server 2000 Tạo và quản lý Publications 7-12SQL server 2000 Tạo và quản lý Publications 7-13SQL server 2000 Tạo và quản lý Publications Chọn bảng cần copy (có thể là một hay nhiều bảng cần copy) 7-14SQL server 2000 Tạo và quản lý Publications 7-15SQL server 2000 Tạo và quản lý Publications 7-16SQL server 2000 Tạo và quản lý Publications 7-17SQL server 2000 Tạo và quản lý Publications Khi chọn thời gian đặt chế độ tự động copy dữ liệu. Chú ý: Đặt thời gian bắt đầu ít nhất phải lớn hơn thời Gian hiện tại. 7-18SQL server 2000 Tạo Push Subscription 7-19SQL server 2000 Tạo Push Subscription Chọn Browse ỏ Create New để tạo cái mới nếu cần thiết 7-20SQL server 2000 Tạo Push Subscription 7-21SQL server 2000 Tạo Push Subscription 7-22SQL server 2000 Tạo Push Subscription 7-23SQL server 2000 Chú ý Việc thiết lập Sao lưu tự động, chúng ta nên đặt database file ở thư mục khác thư mục mặc định. Tốt nhất đặt khác Ổ ĐĨA hoặc dữ liệu sao lưu nên đặt ở máy khác. Như vậy sẽ hạn chế được rủi ro với máy làm việc hiện taịi 7-24SQL server 2000 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nội dung những phần đã học

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcsdl91.pdf
Tài liệu liên quan