Bài giảng Cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh

- GV hướng dẫn HS nhận thức vấn đề chủ yếu sau:

- Vì sau cuộc cách mạng tư sản Hà Lan nổ ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc?

- Cả hai cuộc cách mạng nói trên có gì giống nhau?

- Tổng kết nội dung trên , GV củng cố để HS hiểu rõ khái niệm cách mạng tư sản (cả nội hàm và ngoại diên của khái niệm). Do những đặc điểm, điều kiện hoàn cảnh Lịch sử, cách mạng tư sản ở 2 nước Hà Lan và Anh nổ ra dưới những hình thức khác nhau, giải quyết những nhiệm vụ cụ thể khác nhau, nhưng đều hướng vào mục tiêu chung là lật đổ chế độ phong kiến (bất kỳ ở ngoài đô hộ hay đang tồn tại, thống trị trong nước), để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Đây là những sự kiện mở đầu cho một thời kỳ đấu tranh quyết liệt để giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa tư bản đang lên với chế độ phong kiến đã già nua, suy tàn, song chưa dễ từ bỏ võ đài chính trị.

 

docx5 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 2838 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cách mạng Hà Lan và cách mạng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Sử 10 bài CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH.docx