Bài giảng Công nghệ 7 - Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

* Giống nhau:

Cả biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn đều có giai đoạn trứng, sau non, sâu trưởng thành.

* Khác nhau:

+ Biến thái hoàn toàn:

- Vòng đời trải qua 4 giai đoạn.

- Có giai đoạn nhộng.

+ Biến thái không hoàn toàn:

- Vòng đời trải qua 3 giai đoạn.

- Không có giai đoạn nhộng tầm.

ppt14 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 30398 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ 7 - Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào? Đáp án: Năm thứ 1: Gieo hạt giống đã phụ tráng và chọn các cây có đặc tính tốt. Năm thứ 2: Hạt của mỗi cây tốt gieo thành từng dòng. Lấy hạt của những dòng tốt nhất hợp lại thành giống siêu nguyên chủng Năm thứ 3: Từ giống siêu nguyên chủng nhân thành giống nguyên chủng Năm thứ 4: Từ giống nguyên chủng nhân thành giống sản xuất đại trà. I. TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH Sâu, bệnh phá hại cây trồng Thán thư ( dưa) Sâu đục trái trên quả khổ qua Sâu ăn lá trên rau Xoắn lá trên cà chua II. KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY 1/ KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG Đầu Ngực Bụng HÌNH 1 HÌNH 2 Thảo luận (3 phút): Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. BIẾN THÁI HOÀN TOÀN BIẾN THÁI KHÔNG HOÀN TOÀN * GIỐNG NHAU Cả biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn đều có giai đoạn trứng; sâu non; sâu trưởng thành. * KHÁC NHAU Biến thái hoàn toàn Biến thái không hoàn toàn - Vòng đời trãi qua 04 giai đoạn - Vòng đời trãi qua 03 giai đoạn - Có giai đoạn nhộng - Không có giai đoạn nhộng BIẾN THÁI HOÀN TOÀN BIẾN THÁI KHÔNG HOÀN TOÀN 2/ KHÁI NIỆM VỀ BỆNH CÂY Cành gẫy Lá thủng Lá, quả biến dạng Lá, quả biến màu Thân, củ thối Thân, cành sần sùi 3/ MỘT SỐ DẤU HIỆU KHI CÂY TRỒNG BỊ SÂU, BỆNH PHÁ HẠI Hình 20; Những dấu hiệu cây bị hại Quả bị chảy nhựa 1/Ảnh hưởng của sâu, bệnh đối với đời sống cây trồng là: a.Không ảnh hưởng nhiều đến đời sống cây trồng b. Làm giảm năng suất cây trồng c. Làm cho cây trồng sinh trưởng và phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm. d. Làm giảm chất lượng nông sản Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 2/ Quan sát hình cho biết đâu là biểu hiệu của sâu phá hại cây trồng? a. Hình 1,2,3 b. Hình 1,2 c. Hình 1,2,3,4 d. Hình 2,3,4 CHÚC SỨC KHỎE QÚY THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng CN7- Sâu bệnh hại cây trồng.ppt