Bài giảng đại cương về kim loại

Zn(OH)2 + 4NH3 [Zn(NH3)4](OH)2

6. Trích mẫu thử cho phản ứng với dung dịch NaOH loãng, có khí bay ra là hỗn hợp Fe và Zn.

Zn + 2NaOH + 2H2O Na2[Zn(OH)4] + H2

Cho 3 mẫu thử còn lại phản ứng với kiềm đặc, có khí bay ra là hỗn hợp Fe và Sn.

Sn + 2H2O + 2NaOH (đặc) Na2[Sn(OH)4] + H2

Cho 2 mẫu thử còn lại vào dung dịch HNO3 đặc nguội, có khí màu nâu đỏ bay ra là hỗn hợp Fe và Ag :

Ag + HNO3 (đặc nguội) AgNO3 + NO2 + H2O

(nâu đỏ)

Mẫu thử còn lại là Fe và Cr bị thụ động hóa với HNO3 đặc, nguội.

 

doc50 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1771 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng đại cương về kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDai Cuong ve kim loai.doc
Tài liệu liên quan