Bài giảng Đại số 7 - Tiết 63: Nghiệm của đa thức một biến

Muốn kiểm tra một số a có phải là nghiệm của đa thức f(x) không ta làm như sau:

Tính f(a)=? ( giá trị của f(x) tại x = a )

Nếu f(a)= 0 => a là nghiệm của f(x)

Nếu f(a)= 0 => x = a không phải là nghiệm của f(x)

 

ppt18 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 12347 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số 7 - Tiết 63: Nghiệm của đa thức một biến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử- toán- nghiệm của đa thức 1 biến.ppt