Bài giảng Địa lý 8 - Bài 22: Việt Nam đất nước, con người

- Việt Nam gắn liền với Châu Á nằm trong khu vực Đông Nam Á.

- Việt Nam có biển Đông, là một bộ phận của đại dương Thái Bình Dương.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 15648 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lý 8 - Bài 22: Việt Nam đất nước, con người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o viªn: NguyÔn thÞ Th¶o Tr­êng thcs an sinh Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. BẢN Đồ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Nước CHXHCN Việt nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. Quan sát lược đồ hình 17.1 - Việt Nam gắn liền với Châu Á nằm trong khu vực Đông Nam Á. Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. - Việt Nam có biển Đông, là một bộ phận của đại dương Thái Bình Dương. + Về tự nhiên: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm + Về lịch sử: Việt Nam là lá cờ đầu của khu vực trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mĩ giành độc lập dân tộc. + Về văn hoá: Việt Nam có nền văn minh lúa nước, tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc… gắn liền với các nước trong khu vực. 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. - Việt Nam gắn liền với Châu Á nằm trong khu vực Đông Nam Á. - Việt Nam có biển Đông, là một bộ phận của đại dương Thái Bình Dương. - Việt Nam tiêu biểu cho các nước trong khu vực Đông Nam Á về tự nhiên, lịch sử và văn hoá. Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 25- 7- 1995. - Tận dụng thời cơ hợp tác với các nước trong khu vực cũng như các nước châu Á Thái Bình Dương. Tạo dựng quan hệ đối tác tin cậy với tất cả nước lớn, các khu vực quan trọng trên thế giới. Từ đó phát triển mọi mặt của đất nước. Năm 2010 Việt Nam đảm nhận chức chủ tịch ASEAN 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. 2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển - Việt Nam xây dựng đất nước từ xuất phát điểm thấp do chịu ảnh hưởng của ách thống trị thực dân , đế quốc trong một thời gian dài - Đảng phát động công cuộc đổi mới đã đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng đói nghèo lạc hậu với những thành tựu vô cùng to lớn Nhóm 1: Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế qua bảng 22.1 SGK trang 79? Nhóm 2: Hãy cho biết một số thành tựu nổi bật của nền kinh tế- xã hội nước ta trong thời gian qua? Nhóm 3: Quê hương em đã có những tiến bộ như thế nào ? Lúa gạo Cà phê Cao su Hạt điều Thuỷ hải sản Chè Điện Giấy Dầu khí Than Xi măng Đường Thép H 22.1: Khai thác dầu mỏ ở Bạch Hổ * Các hoạt động dịch vụ (Giao thông vận tải,thương mại,viễnthông, du lịch….được phát triển mạnh) Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt nam Điện tử Hàng không Việt Nam Đường bộ Việt Nam Đường sắt Việt Nam Đường sắt Việt Nam Đường sắt Việt Nam 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. 2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển - Việt Nam xây dựng đất nước từ xuất phát điểm thấp do chịu ảnh hưởng của ách thống trị thực dân , đế quốc trong một thời gian dài - Đảng phát động công cuộc đổi mới đã đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng đói nghèo lạc hậu với những thành tựu vô cùng to lớn + ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ + ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. 2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển 3.Học địa lí Việt Nam như thế nào?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-địa lý- địa hình Việt Nam.ppt
Tài liệu liên quan