Bài giảng Địa lý khối 6 - Bài 26: Thiên nhiên châu Phi

- Địa hình khá đơn giản. Có thể coi là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m. Chủ yếu là các sơn nguyên xen kẽ các bồn địa thấp, ít núi cao và đồng bằng thấp.

- Hướng nghiêng: Đông Nam – Tây Bắc.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 14946 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lý khối 6 - Bài 26: Thiên nhiên châu Phi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng PTDT Néi Tró THCS V¨n Quan – L¹ng S¬n GV: Hoµng ThÞ L­îng NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ tham dù Héi gi¶ng cÊp tỉnh! KIEÅM TRA BAØI CUÕ Em hãy kể tên các châu lục và đại dương trên thế giới? Lược đồ các châu lục và đại dương trên thế giới CHƯƠNG VI: CHÂU PHI Tiết 29 - Bài 26 : THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 1. Vị trí địa lí: Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI Lược đồ các châu lục và đại dương trên thế giới Hãy xác định vị trí châu Phi trên lược đồ? 30 triệu km vuông 30 triệu km vuông 1. Vị trí địa lí: Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI Mũi Cap Blang: 37020’B Mũi Rat Hapun: 51024’ Đ Mũi Kim: 34051’N Mũi Xanh: 17033’T Xác định các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của Châu Phi? Quan sát lược đồ cho biết châu Phi tiếp giáp với các biển và đại dương nào? Châu Phi tiếp giáp với biển Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Biển Đỏ. Ngăn cách với châu Á bởi kênh đào Xuy-ê. Đường xích đạo đi qua phần nào của châu lục? Đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam đi qua các phần nào của châu lục? - Đường xích đạo đi qua chính giữa châu lục. Vậy, lãnh thổ châu Phi chủ yếu thuộc môi trường nào? - Phần lớn lãnh thổ nằm ở vùng nội chí tuyến nên châu Phi gần như nằm hoàn toàn trong đới nóng. Quan sát lược đồ tự nhiên, nhận xét về đường bờ biển châu Phi? 1. Vị trí địa lí: Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI Châu Phi tiếp giáp với biển Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Biển Đỏ. Ngăn cách với châu Á bởi kênh đào Xuy-ê. - Đường xích đạo đi qua chính giữa châu lục. - Phần lớn lãnh thổ nằm ở vùng nội chí tuyến nên châu Phi gần như nằm hoàn toàn trong đới nóng. Ghi nê Ben Ghê La Xôma li Mô dăm bích Mũi Kim Ca na ry Nêu tên các dòng biển nóng, lạnh chảy ven bờ Châu phi ? Em có nhận xét gì về số lượng các đảo, bán đảo của Châu phi? - Đường bờ biển ít bị cắt xẻ, ít vịnh biển, bán đảo và đảo. 1. Vị trí địa lí: Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI Kênh đào Xuy-ê có ý nghĩa như thế nào đối với giao thông đường biển thế giới? 1. Vị trí địa lí: Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI Tàu thuyền qua lại kênh đào Xuy - ê Vị trí kênh nối biển Đỏ và biển Địa Trung Hải 1. Vị trí địa lí: Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 2. Địa hình và khoáng sản: a) Địa hình: Quan sát lược đồ cho biết phần lớn địa hình Châu Phi có độ cao từ bao nhiêu mét trở lên? Châu Phi có các sơn nguyên và bồn địa nào? Châu Phi có các dãy núi chính nào? Các đồng bằng của Châu Phi được phân bố ở đâu? Em hãy xác định sự phân bố các dạng địa hình của Châu Phi trên lược đồ? Qua phần tìm hiểu trên em hãy nhận xét về đặc điểm của địa hình Châu Phi ? - Địa hình khá đơn giản. Có thể coi là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m. Chủ yếu là các sơn nguyên xen kẽ các bồn địa thấp, ít núi cao và đồng bằng thấp. - Hướng nghiêng: Đông Nam – Tây Bắc. Tây Bắc – Đông Nam 2000 mét 200 đến 250 mét 1. Vị trí địa lí: Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 2. Địa hình và khoáng sản: a) Địa hình: - Địa hình khá đơn giản. Có thể coi là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m. Chủ yếu là các sơn nguyên xen kẽ các bồn địa thấp, ít núi cao và đồng bằng thấp. - Hướng nghiêng: Đông Nam – Tây Bắc. Sơn nguyên Đông Phi Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI Dãy núi Át - lát Bồn địa Ca-la-ha-ri Bồn địa Nin thượng 1. Vị trí địa lí: Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 2. Địa hình và khoáng sản: a) Địa hình: - Địa hình khá đơn giản. Có thể coi là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m. Chủ yếu là các sơn nguyên xen kẽ các bồn địa thấp, ít núi cao và đồng bằng thấp. - Hướng nghiêng: Đông Nam – Tây Bắc. Xác định trên lược đồ những sông và hồ lớn ở Châu Phi? Hồ Vich - to - ri – a: 68000 km2 Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI Sông Nin 1. Vị trí địa lí: Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 2. Địa hình và khoáng sản: a) Địa hình: - Địa hình khá đơn giản. Có thể coi là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m. Chủ yếu là các sơn nguyên xen kẽ các bồn địa thấp, ít núi cao và đồng bằng thấp. - Hướng nghiêng: Đông Nam – Tây Bắc. b) Khoáng sản: Quan sát lược đồ kể tên các loại khoáng sản ở Châu Phi? Xác định sự phân bố các loại khoáng sản đó trên lược đồ? Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI Mỏ đá kim cương ở Nam Phi( ảnh nhìn từ vệ tinh ) Khai thác Mỏ kim cương ở Nam Phi Khai thác mỏ vàng ở TRUNG PHI 1. Vị trí địa lí: Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 2. Địa hình và khoáng sản: a) Địa hình: - Địa hình khá đơn giản. Có thể coi là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m. Chủ yếu là các sơn nguyên xen kẽ các bồn địa thấp, ít núi cao và đồng bằng thấp. - Hướng nghiêng: Đông Nam – Tây Bắc. b) Khoáng sản: Em có nhận xét gì về số lượng khoáng sản Châu Phi? Châu Phi có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như: vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng, phốt phát…, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt. 0 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 THẢO LUẬN NHÓM Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các thành phần tự nhiên của Châu Phi (Bài 26)? Nhóm 1: Vị trí Nhóm 2: Địa hình Nhóm 3: Khoáng sản Nhóm 4: Sông, hồ Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI Mẫu sơ đồ tư duy CHÂU PHI VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN SÔNG, HỒ ĐỊA HÌNH Địa lý Tiếp giáp Núi trẻ Đồng bằng Cao nguyên Bồn địa Dầu mỏ, khí đốt Vàng Sắt Uranium Xen kẽ Ấn Độ Dương Hồng Hải Địa Trung Hải Đại Tây Dương 37020’B-34051’N 17033’T-51024’Đ Coban, Niken, Kim cương… Sông Nin, Công-Gô, Ni-giê… Hồ Vích-tô-ri-a, Sát Sơ đồ tư duy: Bài 26. Thiên nhiên Châu Phi a d  Sai rồi!  Đúng rồi ! b  Sai rồi! c  Sai roài! Câu 1: Châu Phi có dạng địa hình chủ yếu là : Các dãy núi cao trùng điệp Núi và các sơn nguyên xen kẽ các bồn địa Nhiều đồng bằng thấp Bờ biển thẳng ít khúc khuỷu Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI PhÇn th­ëng cña b¹n lµ mét ®iÓm 10. PhÇn th­ëng cña b¹n lµ mét ®iÓm 9 PhÇn th­ëng cña b¹n lµ mét ®iÓm 10 Có một trong ba phần thưởng dành cho em, em chọn phần thưởng nào? Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI a d  Sai rồi!  Đúng rồi! b  Sai rồi! c  Sai rồi Câu 2: Hướng nghiêng chính của địa hình Châu Phi là: Từ Đông Nam lên Tây Bắc Từ Nam lên Bắc Từ Tây Bắc xuống Đông Nam Từ Đông Bắc xuống Tây Nam Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI PhÇn th­ëng cña b¹n lµ mét ®iÓm 10. PhÇn th­ëng cña b¹n lµ mét ®iÓm 9 PhÇn th­ëng cña b¹n lµ mét ®iÓm 9 Có một trong ba phần thưởng dành cho em, em chọn phần thưởng nào? Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI - Học thuộc bài cũ - Trả lời câu hỏi 1; 2 SGK. - Nghiên cứu trước bài “Thiên nhiên Châu Phi” (phần tiếp) - Sưu tầm tranh ảnh về Xavan, hoang mạc, rừng rậm xích đạo. Chương VI: CHÂU PHI Tiết 29. BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo. chúc các em chăm ngoan, học giỏi ! ĐỊA LÝ LỚP 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTIET 29 BAI 26 Thiên nhiên châu phi ( hội giảng cấp tỉnh).ppt
Tài liệu liên quan