Bài giảng Hóa: Các bài toán kim loại phản ứng với Axit

Cho cùng một lượng kim loại R lần lượt pứ với

dung dịch H2SO4và dd HNO3; kết quả thấy:

- Thể tích khí NO bằng thể tích khí H2 ( đo cùngđiều kiện)

- khối lượng muối sunfat bằng 62,81% khốilượng muối nitrat.

Xác định R.

Chia 7,22 gam hh A : Fe, M( có hoá trị

không đổi) thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: pứ hết với ddHCl; thu được

2,128lit H2(đkc).

Phần 2: pứ hết với ddHNO3;thu được1,792 lit NO (đkc).

Tìm M và tính % ( theo m) hhA

pdf13 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1728 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa: Các bài toán kim loại phản ứng với Axit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác bài toán KL pư với axit.pdf