Bài giảng Hóa học 9 - Bài 44: Rượu Etylic

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

- Cồn 90 độ có nghĩa là :

a, Dung dịch được tạo thành khi hòa tan 90ml rượu Etylic nguyên chất vào 100ml nước.

b, Dung dịch được tạo thành khi hòa tan 90g rượu Etylic nguyên chất vào 100g nước.

c, Dung dịch được tạo thành khi hòa tan 90g rượu Etylic nguyên chất vào 10g nước.

d, Dung dịch được tạo thành khi hòa tan 90ml rượu Etylic nguyên chất vào 10ml nước.

ppt21 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 2463 | Lượt tải: 5download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptEtylic.ppt
Tài liệu liên quan