Bài giảng Hoa kết trái

Hoa cà màu gì?

Tim tím

Hoa mướp có màu gì?

Vàng vàng

Hoa lựu giống như cái gì?

Đốm lửa

ppt27 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 15857 | Lượt tải: 74download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hoa kết trái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người thực hiện: Bài thơ nói đến những loại hoa nào ? Hoa cà màu gì ? Tim tím Hoa mướp có màu gì ? Vàng vàng Hoa lựu giống như cái gì ? Đốm lửa Trong bài thơ còn có những loại hoa nào ? Nho nhỏ Xinh xinh Trắng tinh Bài thơ khuyên các bạn nhỏ điều gì ? Hoa cµ tim tÝm Hoa m­íp vµng vµng Hoa lùu chãi chang §á nh­ ®èm löa Hoa võng nho nhá Hoa ®ç xinh xinh Hoa mËn tr¾ng tinh Rung rinh tr­íc giã Hoa yªu mäi ng­êi Nªn hoa kÕt tr¸i 2 3 1 Ñoïc thô theo noäi dung tranh Daùn tranh buø choã thieáu Xeáp hoa naøo quaû aáy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptGiáo án điện tử - Hoa Kết Trái.ppt
Tài liệu liên quan