Bài giảng môn Công nghệ lớp 6 - Bài 21: Vẽ theo mẫu mẫu có 2 đồ vật

- Bước 1: Ước lượng khung hình chung ( so sánh chiều cao và chiều ngang )

- Bước 2: Tìm khung hình chung của vật mẫu

( ước lượng chiều cao của bình và hình hộp )

- Bước 3: Tìm tỷ lệ các bộ phận

- Bước 4: Vẽ phác các nét chính

- Bước 5: Nhìn mẫu vẽ nét chi tiết

 

ppt16 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Công nghệ lớp 6 - Bài 21: Vẽ theo mẫu mẫu có 2 đồ vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ? Em hãy nêu các bước dựng hình của mẫu có hai đồ vật.- Bước 1: Ước lượng khung hình chung ( so sánh chiều cao và chiều ngang )- Bước 2: Tìm khung hình chung của vật mẫu( ước lượng chiều cao của bình và hình hộp)- Bước 3: Tìm tỷ lệ các bộ phận- Bước 4: Vẽ phác các nét chính- Bước 5: Nhìn mẫu vẽ nét chi tiếtTIẾT 22Bài 21: Vẽ theo mẫu MẪU CÓ 2 ĐỒ VẬT ( Tiết 2 – Vẽ đậm nhạt )I/ Quan sát và nhận xétBãng khèiBãng ®æTèi Trung gian S¸ng Bãng ph¶n quangI. Quan s¸t, nhËn xÐt:C¸c bµi vÏ trªn ®©y ®­ược thÓ hiÖn s¾c ®é ®Ëm nh¹t nh­ư thÕ nµo?Bµi vÏ râ rµng, trong s¸ng, næi bËt vËt mÉu.1234TiÕt 22Bµi 21: VÏ theo mÉu:(VÏ ®Ëm nh¹t)Một số bài vẽ theo mẫu: mẫu vẽ có hai vật mẫuARTMét sè bµi vÏ ®Ëm nh¹t b»ng ch× ®en II/ Cách vẽ đậm nhạtB­ước 1: Ph©n m¶ng ®Ëm nh¹t ( theo cấu trúc, hình dáng của mẫu ) B­ước 2: VÏ ®Ëm nh¹t II. C¸ch vÏ ®Ëm nh¹t:I. Quan s¸t, nhËn xÐt:TiÕt 22Bµi 21: VÏ theo mÉu:(VÏ ®Ëm nh¹t)C¸ch thÓ hiÖn c¸c nÐt ®Ëm nh¹tC¸ch thÓ hiÖn møc ®é ®Ëm nh¹tC¸c møc ®é s¸ng tèi cña bµi vÏThùc hµnh VÏ bình đựng nước vµ c¸i hép (vÏ ®Ëm nh¹t)Trò chơi Mê tranh 18276543Nêu các bước vẽ đậm nhạt?2 bướcĐộ sáng tối của bình và hộp có giống nhau không? khác nhauKhi vẽ đậm nhạt ta có nên vẽ các nét cùng một chiều không? KhôngMay mắnĐộ sáng nhất của vật mẫu Sẽ rơi vào vật nào ? Hình hộpNêu tên các độ đậm nhạt của khối ?Tối, trung gian, ánh sáng May mắnÁnh sáng có quan trọng khi vẽ theo mẫu khôngCóDẶN DÒChào Thân ÁiGood luck to you!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai 21 Mau co hai do vat Ve dam nhat_12413405.ppt