Bài giảng môn Tự nhiên xã hội lớp 3 - Các đới khí hậu

Mỗi bán cầu đều có ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

Nhiệt đới: thường nóng quanh năm.

Ôn đới: ôn hoà, có đủ bốn mùa.

Hàn đới: rất lạnh. Ở hai cực của Trái Đất quanh năm nước đóng băng

 

ppt11 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Tự nhiên xã hội lớp 3 - Các đới khí hậu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tự nhiên và Xã hội- Lớp 3Các đới khí hậuThứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011Kiểm tra bài cũ- Một năm có bao nhiêu ngày? Bao nhiêu tháng?- Tháng nào có 30 ngày? 31 ngày? 28 hoặc 29 ngày?Tù nhiªn vµ x· héiChim cánh cụt ở Nam cựcDưới chân núi Ki-li-man-gia-rôCây ngô đồng mùa thuEm hãy cho biết các bức tranh này mô tả phong cảnh ở nơi có khí hậu như thế nào?Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011Các đới khí hậuTù nhiªn vµ x· héiNhiệt đớiÔn đớiHàn đớiHàn đớiÔn đới23027’23027’ Cực Bắc Cực NamXích đạoHãy chỉ và nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu?Nhiệt đớiÔn đớiHàn đớiHàn đớiÔn đới23027’23027’ Cực Bắc Cực NamXích đạoMỗi bán cầu đều có ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.- Nhiệt đới: thường nóng quanh năm.- Ôn đới: ôn hoà, có đủ bốn mùa.- Hàn đới: rất lạnh. Ở hai cực của Trái Đất quanh năm nước đóng băng Hãy chỉ trên quả địa cầu vị trí các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?Nhiệt đớiThực hành Hãy chỉ trên quả địa cầu vị trí của Việt Nam và nói rõ nước ta nằm ở đới khí hậu nào?Trò chơiThi tìm vị trí các đới khí hậu Mỗi bán cầu đều có ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.- Nhiệt đới: thường nóng quanh năm.- Ôn đới: ôn hoà, có đủ bốn mùa.- Hàn đới: rất lạnh. Ở hai cực của Trái Đất quanh năm nước đóng băng.Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2011Tù nhiªn vµ x· héi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTNXH lop3_12462939.ppt