Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng dùng UML

Mục đích của việc phân tích class là:

- Nhận dạng và duy trì các nghĩa vụ, trách nhiệm của class phân tích dựa vào vai trò của nó trong dẫn xuất use-case

- Nhận dạng và duy trì các thuộc tính và các mối quan hệ của class phân tích

- Nắm bắt các yêu cầu đặc biệt liên quan đến việc hiện thực class phân tích

pdf175 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3013 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng dùng UML, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPHANTICHTHIETKEHUONGDOITUONGDUNGUML.pdf