Bài giảng Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Dân Chủ Cộng Hòa ra đời

 

 

Hỡi những ai máu đỏ da vàng
Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc
Nền cờ thắm máu đào vì nước
Sao vàng tươi, da của giống nòi
Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi
Hỡi sỹ nông công thương binh
Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh.

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 6228 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Giáo viên thực hiện: Lê Quang Trưởng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH Giáo viên: Lê Quang Trưởng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH Những thay đổi của tình hình thế giới, tác động từ những thủ đoạn của Pháp, Nhật tới phong trào cách mạng Việt Nam. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1939-1945. Những nội dung cần tìm hiểu Những nội dung cơ bản của Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI Bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 Tình hình chính trị Tình hình thế giới: Bài 16 9/1939: Chiến tranh thế giới thứ hai, bùng nổ. Ở châu Âu quân đội phát xít Đức tấn công Pháp, quân Pháp nhanh chóng đầu hàng. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 Tình hình chính trị: Tình hình thế giới: Bài 16 Ở Viễn Đông, tháng 9/1940 quân Nhật vượt qua biên giới Việt – Trung và tràn vào Đông Dương Pháp nhanh chóng đầu hàng, dâng Nước ta cho Nhật. SÀI GÒN Quân Pháp đầu hàng quân Nhật I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 1. Tình hình chính trị Tình hình trong nước: - Nhật cấu kết với Pháp để cai trị nhân dân Việt Nam. - Phát xít Nhật giữ nguyên bộ máy thống trị của thực dân Pháp. - Lập các Đảng phái chính trị thân Nhật: Phục Việt, Đại Việt… - Ngày 9/3/1945 Nhật hất cẳng Pháp. * Thủ đoạn của Pháp: + Thực hiện chính sách “Kinh tế chỉ huy” + Ra sức bóc lột vơ vét của cải của nhân dân ta. Thủ đoạn của phát xít Nhật: + Hàng năm Nhật bắt chính quyền thực dân Pháp nộp cho chúng một khoản tiền lớn. + Cướp đoạn ruộng đất của nhân dân, bắt nông dân nhổ lúa để trồng đay, thầu dầu để phục vụ nhu cầu chiến tranh. I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 2. Tình hình kinh tế - xã hội Kinh tế: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 2. Tình hình kinh tế - xã hội Bài 16 b. Về xã hội * Hậu quả: + Cuối 1944-1945, có 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. + Tất cả các giai cấp tầng lớp đều chịu ảnh hưởng bởi chính sách bóc lột của Nhật- Pháp. + Đời sống của nhân dân cùng cực. => Mâu thuẫn dân tộc lên cao hơn bao giờ hết, khí thế cách mạng sôi sục trong cả nước. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945 2. Tình hình kinh tế - xã hội Bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI Bài 16 II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 -1939 ĐẾN THÁNG 3 -1945 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Lê Duẩn, Võ Văn Tần PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI Bài 16 II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 -1939 ĐẾN THÁNG 3 -1945 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 - Tháng 11 -1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì. a. Hoàn cảnh lịch sử: Nhiệm vụ: Tìm hiểu về Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 Nội dung cơ bản của Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939? Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN Đánh đổ phong kiến, đánh đổ đế quốc. Giai cấp vô sản và giai cấp nông dân Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CMVN. Quan hệ mật thiết với CM thế giới. Tập hợp tổ chức quần chúng đấu tranh. Nhiệm vụ, mục tiêu cách mạng: Đánh đổ đế quốc tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Chủ trương tiến hành: + Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thay vào đó là khẩu hiệu chống địa tô cao, tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc và địa chủ tay sai chia cho dân cày nghèo. + Đưa ra chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương Phương pháp đấu tranh: Hoạt động bí mật và bất hợp pháp. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 -1939 ĐẾN THÁNG 3 -1945 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 Bài 16 b. Nội dung Hội nghị: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI Bài 16 II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 -1939 ĐẾN THÁNG 3 -1945 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 c. Ý nghĩa lịch sử Hội nghị đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng,giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI Bài 16 II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 -1939 ĐẾN THÁNG 3 -1945 2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kì mới (Giảm tải 2011) a. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) b. Khởi nghĩa Nam kỳ (23/ 11/ 1940) c. Cuộc binh biến Đô Lương (13/1/1941) Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 -9 - 1940) Binh biến Đô Lương (13 -1 -1941) Khởi nghĩa Nam Kì (23 - 11 - 1940) LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN Hỡi những ai máu đỏ da vàng Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc Nền cờ thắm máu đào vì nước Sao vàng tươi, da của giống nòi Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi Hỡi sỹ nông công thương binh Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptLSVN Lop12Bai 16 tiet 1.ppt
Tài liệu liên quan