Bài giảng Sinh học 6 - Bài 38: Rêu, cây rêu

1. Cơ quan sinh sản của rêu là bộ phận nào?

2. Phân biệt các phần của túi bào tử.

3. Trình bày sự phát triển của rêu?

 

 

ppt27 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 7834 | Lượt tải: 7download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử- sinh- rêu, cây rêu.ppt
Tài liệu liên quan