Bài giảng Sinh học lớp 7 - Cây phát sinh giới động vật

Quan sát cây phát sinh giới động vật, cho biết:

1 Cây phát sinh giới động vật biểu thị điều gì ?

2 Mức độ quan hệ họ hàng được thể hiện trên cây phát sinh như thế nào ?

3 Xác định tổ tiên chung của các ngành động vật ?

4 Hãy so sánh vị trí của ngành thân mềm với ngành chân khớp; vị trí của lớp cá với lớp thỏ trên cây phát sinh ?

5 Đặc điểm nào trên cây phát sinh cho ta biết về số lượng loài của các nghành, các lớp động vật

 

ppt11 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 22/02/2014 | Lượt xem: 5770 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học lớp 7 - Cây phát sinh giới động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẾN DỰ DỜ LỚP 7B MễN SINH HỌC 7 Thứ 6 ngày 27 thỏng 2 năm 2011 Hóy kể cỏc hỡnh thức sinh sản ở động vật và sự phõn biệt cỏc hỡnh thức sinh sản đú ? I – Bằng chứng về mối quan hệ giữa cỏc nhúm động vật. Đọc thụng tin sgk, kết hợp với sự hiểu biết của mỡnh, em hóy cho biết bằng chứng về mối quan hệ giữa cỏc nhúm đv ? I – Bằng chứng về mối quan hệ giữa cỏc nhúm động vật. Hoá thạch Cá vây chân cổ Hoá thạch Lưỡng cư cổ Lưỡng cư ngày nay Vây đuôi Di tích của nắp mang Vảy Chi năm ngón Vây đuôi Vảy Nắp mang Chi năm ngón  Tìm trên hình vẽ những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ ? Lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay ?  Tìm trên hình vẽ những đặc điểm chim cổ giống bò sát ngày nay ? Chim cổ giống chim ngày nay ? 3 ngón đều có vuốt Hàm có răng Lông vũ Cánh Đuôi dài có 23 đốt sống đuôi Chân có 3 ngón trước, 1 ngón sau Chim cổ Chi có vuốt Đuôi dài(nhiều đốt sống đuôi) Lông vũ Cánh Chim ngày nay Bò sát ngày nay Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát . hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.  Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ ? Giữa chim cổ và bò sát cổ ? I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật - Dựa vào di tích hoá thạch 3 ngón đều có vuốt Hàm có răng Lông vũ Cánh Đuôi dài có 23 đốt sống đuôi Chân có 3 ngón trước, 1 ngón sau Chim cổ Lông vũ Cánh Chim ngày nay Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau. Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát . hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ. Động vật nguyên sinh Ruột khoang Giun dẹp Giun tròn Giun đốt Thân mềm Chân khớp Động vật có xương sống II. Cây phát sinh giới động vật 2 Mức độ quan hệ họ hàng được thể hiện trên cây phát sinh như thế nào ? 3 Xác định tổ tiên chung của các ngành động vật ? 4 Hãy so sánh vị trí của ngành thân mềm với ngành chân khớp; vị trí của lớp cá với lớp thỏ trên cây phát sinh ? 5 Đặc điểm nào trên cây phát sinh cho ta biết về số lượng loài của các nghành, các lớp động vật Quan sát cây phát sinh giới động vật, cho biết: 1 Cây phát sinh giới động vật biểu thị điều gì ? Kết luận : Giới động vật từ khi được hình thành đã có cấu tạo thường xuyên thay đổi theo hướng thích nghi với những thay đổi của điều kiện sống. Các loài động vật đều có quan hệ họ hàng với nhau. Người ta đã chứng minh lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ, bò sát cổ bắt nguồn từ lưỡng cư cổ, chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ... Qua cây phát sinh thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau, thậm chí còn so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác . - Cây phát sinh động vật phản ánh: + Mối quan hệ họ hàng của các loài động vật. + Nguồn gốc của các loài động vật. + Vị trí tiến hoá của các loài động vật. + Số lượng của các loài động vật. - Cây phát sinh động vật phản ánh: Nguồn gốc Vị trí tiến hoá Số lượng loài của các loài động vật. Mối quan hệ họ hàng II. Cây phát sinh giới động vật Hướng dẫn về nhà: Đọc và trả lời các câu hỏi 1 và 2 trong SGK trang 184 Làm bài trong vở bài tập - Đọc phần “Em có biết” - Xem trước nội dung bài: Đa dạng sinh học (trang 185 SGK)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptcay_phat_sinh_gioi_dong_vat_chuan_5201.ppt