Bài giảng Sinh học lớp 7 - Tiến hóa về sinh sản

Trong sự tiến hoá các hình thức sinh sản thì sinh sản hữu tính có ưu thế hơn sinh sản vô tính, nên sức sống của cơ thể con được sinh ra cao hơn hẳn cơ thể bố, mẹ. Tuỳ theo mức độ tiến hoá mà sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở: thụ tinh trong, đẻ con, thai sinh, hình thức chăm sóc trứng và con. Sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản này đã đảm bảo cho động vật đạt hiệu quả sinh học cao như: nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở động vật non.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 22/02/2014 | Lượt xem: 13518 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học lớp 7 - Tiến hóa về sinh sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê, th¨m líp. Gi¸o viªn d¹y: §ç Thị V©n Câu hỏi: Nêu sự phân hóa của một số cơ quan trong quá trình tiến hóa của của các ngành động vật - hệ hô hấp, hệ tuần hoàn ? Trả lời: Hệ hô hấp: chưa phân hóa  trao đổi qua mang đơn giản  da và phổi  phổi. Hệ tuần hoàn: chưa có tim  Có tim không ngăn  tim 2 ngăn  tim 3 ngăn  tim 4 ngăn. Kiểm tra bài cũ 1. SINH SẢN VÔ TÍNH Tiết 58 : Tiến hóa về sinh sản Sinh sản của Trùng roi Sinh sản của Thuỷ tức 1. SINH SẢN VÔ TÍNH - Là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực, cái kết hợp. Tiết 58 : Tiến hóa về sinh sản - Có hai hình thức chính: + Phân đôi cơ thể: Trùng roi,… + Mọc chồi: Thủy tức,… I. SINH SẢN VÔ TÍNH Kiểu sinh sản Tên động vật Phân đôi Mọc chồi Sắp xếp các loài động vật tương ứng với các hình thức sinh sản vô tính? Tiết 58 : Tiến hóa về sinh sản 1. SINH SẢN VÔ TÍNH 2. SINH SẢN HỮU TÍNH: Tiết 58 : Tiến hóa về sinh sản Quan sát hình thức giao phối và thụ tinh trên và cho biết thế nào là sinh sản hữu tính? Giao phối và thu tinh của hai cá thể rắn Thụ tinh của trứng và tinh trùng người Bài 55 - Tiết 58: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢN 1. SINH SẢN VÔ TÍNH 2. SINH SẢN HỮU TÍNH: - Là hình thức sinh sản có sự kết hợp của tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái. So sánh hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính bằng cách hoàn thành bảng sau? Kế thừa đặc điểm Của một cá thể Của hai cá thể 1. SINH SẢN VÔ TÍNH 2. SINH SẢN HỮU TÍNH: Tiết 58 : Tiến hóa về sinh sản x x x x Bảng 1. Sự khác nhau giữa Giun Đất và Giun Đũa 1. SINH SẢN VÔ TÍNH 2. SINH SẢN HỮU TÍNH: - Là hình thức sinh sản có sự kết hợp của tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái. - Sinh sản hữu tính có trên cả cá thể đơn tính và cá thể lưỡng tính Tiết 58 : Tiến hóa về sinh sản 1. SINH SẢN VÔ TÍNH 2. SINH SẢN HỮU TÍNH: 3. SỰ TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH: Tiết 58 : Tiến hóa về sinh sản III. SỰ TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Biến thái Không Thụ tinh trong Đẻ trứng Đẻ trứng Đẻ trứng Đẻ trứng Đẻ trứng Đẻ con Thụ tinh ngoài Thụ tinh ngoài Thụ tinh trong Thụ tinh trong Thụ tinh trong Biến thái Trực tiếp (không nhau thai) Biến thái Trực tiếp (không nhau thai) Trực tiếp (không nhau thai) Trực tiếp (có nhau thai) Không Làm tổ, ấp trứng Đào hang, lót ổ Ấu trùng tự kiếm mồi Con non tự kiếm mồi Nòng nọc tự kiếm mồi Con non tự kiếm mồi Bằng sữa diều, mớm mồi Bằng sữa mẹ Không Không Không Ấu trùng tự kiếm mồi Thảo luận nhóm, hoàn thành bảng sau?(5phút) THỤ TINH NGOÀI THỤ TINH TRONG Thằn Lằn Ếch Đồng Thụ tinh trong ưu việt hơn so với thụ tinh ngoài như thế nào? Thụ tinh trong  số lượng trứng được thụ tinh nhiều. Một số loài động vật đẻ trứng Một số loài động vật đẻ con Phôi phát triển trực tiếp trong cơ thể mẹ  an toàn hơn Sự đẻ con tiến hoá hơn so với đẻ trứng như thế nào? Chim mớm mồi cho con Mèo cho con bú sữa Tại sao hình thức đẻ con có nhau thai và nuôi con là tiến bộ nhất trong giới động vật? Con non được nuôi dưỡng tốt, đảm bảo cho mọi hoạt động học tập việc học tập  tập tính của thú đa dạng  thích nghi cao. Cá Chép Ngựa Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính đảm bảo cho động vật đạt hiệu quả sinh học cao như: nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót , thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở động vật 1. SINH SẢN VÔ TÍNH 2. SINH SẢN HỮU TÍNH: 3. SỰ TIẾN HOÁ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH: Sự hoàn chỉnh dần các hình thức sinh sản thể hiện: - Từ thụ tinh ngoài  thụ tinh trong. - Đẻ nhiều trứng  đẻ ít trứng  đẻ con - Phôi phát triển có biến thái  phát triển trực tiếp không có nhau thai  phát triển trực tiếp có nhau thai - Con non không được nuôi dưỡng  nuôi dưỡng bằng sữa mẹ  được học tập thích nghi với cuộc sống. Tiết 58 : Tiến hóa về sinh sản Địa phương em đã làm gì để bảo vệ động vật trong mùa sinh sản? + Bảo vệ động vật trong mùa sinh sản, bằng cách: Cấm săn bắt cá thể cái và con non trong mùa sinh sản + Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sống và động vật trong mùa sinh sản Trong sự tiến hoá các hình thức sinh sản thì sinh sản hữu tính có ưu thế hơn sinh sản vô tính, nên sức sống của cơ thể con được sinh ra cao hơn hẳn cơ thể bố, mẹ. Tuỳ theo mức độ tiến hoá mà sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở: thụ tinh trong, đẻ con, thai sinh, hình thức chăm sóc trứng và con. Sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản này đã đảm bảo cho động vật đạt hiệu quả sinh học cao như: nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở động vật non. Hãy chọn một câu đúng Câu 1: Trong các nhóm động vật sau đây – nhóm nào sinh sản vô tính: a. Giun đất, sứa, san hô. b. Thuỷ tức, đỉa, trai sông. c. Trùng roi, trùng amip, trùng đế giầy. d. Hải quỳ, san hô, trai sông. 00 DẶN DÒ Học bài cũ , trả lời câu hỏi SGK Đọc mục em có biết chuẩn bị bài mới : soạn bài trang 182, 184 SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttiet_58_tien_hoa_ve_sinh_san_6461.ppt
  • ppttiet_58tien_hoa_ve_sinh_san_9679.ppt
Tài liệu liên quan