Bài giảng sử 12 - Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)

ý nghĩa

- Đập tan hoàn toàn Kế hoạch Nava.

- Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

- Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.

 

ppt35 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 7703 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng sử 12 - Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- CD ĐIỆN BIÊN PHỦ-CÓ TRÒ CHƠI LS.ppt
Tài liệu liên quan