Bài giảng Sử: Cuộc kháng chiến thắng lợi

1.Nguyên nhân thắng lợi;

-Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi là nhờ vào đường lối chính trị và quân sự đúng đắn,của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh : Kháng chiến TD-TD-TK-TLCS.

-Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào tình hình cụ thể nước ta {độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với quốc tế vô sản}.

-Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết gắn bó, sẳn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

-Tinh thần đoàn kết gắn bó của 3 nước Đông Dương và sự giúp đỡ của bè bạn quốc tế.

 

ppt4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1419 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sử: Cuộc kháng chiến thắng lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- CUỘC KHÁNG CHIẾN KẾT THÚC.ppt
Tài liệu liên quan