Bài giảng Tin học 7 - Bài 6: Định dạng trang tính

Ô A2 có nội dung “Sổ điểm lớp 7A”

Muốn căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (từ cột A  H), có thể làm như thế nào?

 

ppt25 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 6884 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 7 - Bài 6: Định dạng trang tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6 Định dạng trang tính Các em hãy cho biết “Dữ liệu được trình bày trên bảng tính như thế nào?” Dữ liệu số: căn thẳng lề phải Dữ liệu kí tự: căn thẳng lề trái 1 2 Các em hãy nhận xét và so sánh về hai trang tính? 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ Chọn phông chữ Chọn cỡ chữ Chọn kiểu chữ đậm Chọn kiểu chữ nghiêng Chọn kiểu chữ gạch chân Em hãy cho biết thanh công cụ định dạng có những nút lệnh gì? Để chọn hoặc thay đổi phông chữ của dữ liệu, ta phải làm gì? Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung Nháy mũi tên ở ô Font và chọn phôngchữ thích hợp Chọn phông chữ thích hợp Làm thế nào để chọn hoặc thay đổi cỡ chữ trong trang tính? Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung Nháy mũi tên ở ô Size chọn cỡ chữ thích hợp Chọn cỡ chữ thích hợp Muốn thay đổi kiểu chữ trong trang tính ta cần phải làm gì? Thao tác với 3 nút B, I, U tương tự nhau Có thể kết hợp nhiều kiểu chữ: Vừa đậm vừa nghiêng Vừa nghiêng vừa gạch chân …… Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung Nháy nút B để chọn chữ đậm  chọn 2 nút B và I  chọn 2 nút U và I Chọn ô hoặc nhiều ô muốn thay đổi màu chữ Nháy mũi tên ô Font Color Chọn màu thích hợp 2. Chọn màu chữ Muốn tô màu cho văn bản trong trang tính thì ta làm như thế nào? 3. Căn lề trong ô tính Thao tác với 3 nút căn lề tương tự nhau Căn lề trái ô Căn giữa ô Căn lề phải ô Chọn các ô có nội dung cần căn lề Nhấn nút để căn giữa các ô tính Căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô Ô A2 có nội dung “Sổ điểm lớp 7A” Muốn căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (từ cột A  H), có thể làm như thế nào? 3. Căn lề trong ô tính Chọn các ô cần căn chỉnh dữ liệu vào giữa 3. Căn lề trong ô tính Sử dụng nút Merge and Center Nháy vào nút Merge and Center 4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân Khi làm tăng hoặc giảm chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện theo quy tắc làm tròn số. Giảm một chữ số thập phân Tăng một chữ số thập phân Chọn ô cần giảm chữ số thập phân Nháy nút 5. Tô màu nền và kẻ đường biên Chọn các ô cần tô màu nền Nháy mũi tên ở nút Fill Color Nháy chọn màu nền thích hợp Màu nền ô tính giúp dễ phân biệt và so sánh các miền dữ liệu khác nhau Các bước tô màu nền cho ô tính a. Tô màu nền cho ô tính 5. Tô màu nền và kẻ đường biên Các em hãy quan sát trang tính dưới đây? b. Kẻ đường biên cho ô tính b. Kẻ đường biên cho ô tính Chọn các ô cần kẻ đường biên Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên Chọn kiểu đường biên thích hợp 5. Tô màu nền và kẻ đường biên Các bước kẻ đường biên cho ô tính Trắc nghiệm Câu 1: Văn bản ở dòng 16 sẽ có định dạng như thế nào? Cho trang tính như hình bên Chọn dòng 16 Lần lượt chọn các nút B và I Câu 1: Văn bản ở dòng 16 sẽ có định dạng như thế nào? Cho trang tính như hình bên Văn bản ở dòng 16 sẽ đậm lên Văn bản ở dòng 16 sẽ nghiêng Văn bản ở dòng 16 vừa đậm vừa nghiêng Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Văn bản ở dòng 16 không thay đổi Câu 2: Kết quả của việc thực hiện các thao tác trên như thế nào? Cho bảng tính như hình bên Chọn các ô từ A đến G của hàng 1 Lần lượt nhấn nút Merger and Center và nút căn phải Câu 2: Kết quả của việc thực hiện các thao tác trên như thế nào? Cho bảng tính như hình bên Chọn các ô từ A đến G của hàng 1 Lần lượt nhấn nút Merger and Center và nút căn phải Văn bản sẽ căn giữa Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn giữa Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn phải Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Không có thay đổi nào Câu 3:Nếu trong ô C1 có công thức = A1 + B1. Em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó? Cho trang tính như hình bên Ô A1 có giá trị: 1.51 Ô B1 có giá trị: 2.61 Ô C1 có kiểu nguyên 1.51 2.61 Câu 3: Nếu trong ô C1 có công thức = A1 + B1. Em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó? Cho trang tính như hình bên Ô A1 có giá trị: 1.51 Ô B1 có giá trị: 2.61 Ô C1 định dạng kiểu nguyên 1.51 2.61 Ô C1 có giá trị là : 4 Ô C1 có giá trị là: 4.1 Ô C1 có giá trị là : 4.12 Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Ô C1 có giá trị là : 4.0 Câu 4: Sao chép nội dung ô A1 vào ô A3. Em thử dự đoán sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì? Cho bảng tính như hình bên A1 Ô A1: nền vàng chữ đỏ Ô A3: nền trắng chữ đen A3 Câu 4: Sao chép nội dung ô A1 vào ô A3. Em thử dự đoán sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì? Cho bảng tính như hình bên A1 Ô A1: nền vàng chữ đỏ Ô A3: nền trắng chữ đen A3 Ô A3 có nền trắng, phông chữ màu đen Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đỏ Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đen Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Ô A3 có nền trắng, phông chữ màu đỏ Kết thúc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai6.ppt
Tài liệu liên quan