Bài giảng Toán 3 tiết 40: Luyện tập

a) X + 12 = 36

Luyện tập

Bài 1.Tìm X

X = 36 - 12

c) X – 25 = 15

X = 24

X = 15 + 25

X = 40

e) 80 – X = 30

X = 50

X = 80 – 30

b) X x 6 = 30

d) X : 7 = 5

X = 35

X = 30 : 6

X = 5 x 7

X = 5

g) 42 : X = 7

X = 6

X = 42 : 7

pdf17 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 569 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 3 tiết 40: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán Trò chơi: Ai nhanh 35 : 7 = ? -Ai đúng 5 Trò chơi: Ai nhanh 28 : 4 = ? -Ai đúng 7 Trò chơi: Ai nhanh 24 : 6 = ? -Ai đúng 4 Trò chơi: Ai nhanh 21 : 7 = ? -Ai đúng 3 Trò chơi: Ai nhanh 12 : -Ai đúng x = 3 x=?4 Trò chơi: Ai nhanh 42 : -Ai đúng x = 6 x=?7 Trò chơi: Ai nhanh 27 : -Ai đúng x = 3 x=?9 a) X + 12 = 36 Luyện tập Bài 1.Tìm X Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán X = 36 - 12 c) X – 25 = 15 X = 24 X = 15 + 25 X = 40 e) 80 – X = 30 X = 50 X = 80 – 30 b) X x 6 = 30 d) X : 7 = 5 X = 35 X = 30 : 6 X = 5 x 7 X = 5 g) 42 : X = 7 X = 6 X = 42 : 7 Luyện tập Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán Bài 1.Tìm X 35 26 x x2 4 Bài 2 . Tính: a) 70 104 Luyện tập Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán Bài 1.Tìm X 64 2 36 0 2 80 8 0 Bài 2 . Tính: 4 b) 4 0 4 20 0 0 0 Bài 3 : Trong thùng có 36 l dầu. Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán Luyện tập số dầu còn lại trong thùng bằng 1 số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt ? l 36l Sau khi sử dụng , Bài giải: 3 Đáp số: 12 l dầu Số lít dầu còn lại ở trong thùng là: 36: 3 = 12 ( l) Câu hỏi 1: 5 gấp 3 иp ¸n 15 lần Câu hỏi 2: 45 Giảm иp ¸n 9 5 lần Câu hỏi 3: 7 gấp 10 иp ¸n 70 lần Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Toán Luyện tập

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftoan hoc 3 tim so chia_12456728.pdf
Tài liệu liên quan