Bài giảng Toán lớp 8 - Hình bình hành

Khi hai đĩa cân nâng lên và hạ xuống (H.65), ABCD luôn là hình gì?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 6984 | Lượt tải: 18download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử- toán- hình bình hành.ppt
Tài liệu liên quan