Bài giảng vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Vị trí địa lý ( Tự nhiên, kinh tế , chính trị):

Lựa chọn địa điểm, cơ cấu ngành, hình thức tổ chức lãnh thổ CN.

Điều kiện tự nhiên (Khoáng sản, khí hậu- nguồn nước, đất, rừng , biển.):

- Qui mô, cơ cấu, hình thức tổ chức lãnh thổ CN.

- Tạo thuận lợi hay khó khăn đối với sự phát triển CN.

Điều kiện kinh tế - xã hội (Dân cư-lao động, tiến bộ KHKT, thị trường, cơ sở hạ tầng, vật chất - kĩ thuật, đường lối chính sách.):

- Quyết định sự phát triển và phân bố CN.

- Thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển CN

 

ppt18 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 11571 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Vai trò của ngành chăn nuôi là? D. Cả 3 ý trên A. Nguyên liêu cho công nghiệp sản xuất hàng tiều dùng B. Cho công nghiệp, thực phâm, dược phẩm và xuất khẩu. C. Cung cấp sức kéo và phân bón cho ngành trồng trọt. Câu 2: Các nước có đàn gia cầm lớn nhất? A. Trung Quốc, Hoa Kỳ, các nước EU, Braxin, LB Nga, Mê- hi - cô B. Xu-đăng, Ê-ti-ô-pi, Nê-pan D. Ác-hen-ti-na, Xu-đăng, Nê-pan C. CHLB Đức, Ấn Độ, các nước Nam Á 1. Vai trò Dựa vào mục I.1 ( SGK trang 118), em hiểu như thế nào về: - Vai trò của ngành công nghiệp. - Vì sao để đánh giá trình độ phát triển của một nước phải dựa vào tỷ trọng đóng góp của công nghiệp trong GDP và trình độ công nghiệp hóa ? - Liên hệ quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam? 1. Vai trò Công nghiệp là ngành sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội, đóng vai trò chủ đạo cho nền kinh tế quốc dân. + Tạo ra các TLSX, xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho tất cả các ngành KT. + Tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có giá trị góp phần phát triển KT và nâng cao trình độ văn minh cho xã hội. + Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên , thúc đẩy sự phân công lao động xã hội . + Củng cố an ninh quốc phòng... Vì công nghiệp là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá trình độ phát triể kinh tế của một nước SẢN XUẤT BÁNH KẸO SẢN XUẤT RƯƠU, BIA, NƯỚC NGỌT SẢN XUẤT MÁY BAY ĐÓNG TẦU SẢN XUẤT LẮP GIÁP – MÁY TÍNH HÓA DƯỢC NGHIÊN CỨU HÓA – MỸ - PHẨM HÓA CHẤT TIÊU DÙNG HÓA CHẤT CƠ BẢN QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA Ở VIỆT NAM VÀ CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP… 2. Đặc điểm Công nghiệp là 1 tập hợp các hoạt động sản xuất với những đặc điểm nhất định thông qua các quá trình công nghệ để tạo ra sản phẩm a. Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng lao động Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu Nguyên liệu TLSX & Vật liêu tiêu dùng SX bằng máy mọc 2. Đặc điểm b. Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ Biểu hiện Không gian sản xuất Máy móc thiết bị Nhân công, sản phẩm…. c. Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Khu công nghiệp Nhơn Hội – Bình Định Có 2 cách phân loại phổ biến sau đây: - Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động: + CN khai thác + CN chế biến - Dựa vào công dụng KT của sản phẩm: + CN nặng ( Nhóm A) + CN nhẹ (Nhóm B) Dựa vào mục I.2(SGK) và kiến thức hãy cho biết : có mấy cách phân loại CN? Đó là những cách nào? Sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp. Nhóm A Nhóm B Ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố công nghiệp? Vị trí địa lý Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế - xã hội VỊ TRÍ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN KINH TẾ-XÃ HỘI TỰ NHIÊN ,KINH TẾ, CHÍNH TRỊ KHOÁNG SẢN KHÍ HẬU - NƯỚC TIẾN BỘ KHOA HỌC KĨ THUẬT THỊ TRƯỜNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, CƠ SỞ VẬT CHẤT- KĨ THUẬT ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH DÂN CƯ, LAO ĐỘNG ĐẤT, RỪNG, BIỂN -Đất liền -Biển -Giao thông -Đô thị -Trữ lượng -Chất lượng -Chủng loại -Phân bố -Nguồn nước -Đặc điểm khí hậu -Đất cho xây dựng công nghiệp -Nguồn lợi sinh vật biển, rừng -Lực lượng sản xuất -Tiêu thụ -Quy trình công nghệ -Sử dụng nguồn năng lượng mới , nguyên liệu mới -Trong nước -Ngoài nước -Đường giao thông -Thông tin -Cấp điện, nước Đường lối công nghiệp hóa Vị trí địa lý ( Tự nhiên, kinh tế , chính trị): Lựa chọn địa điểm, cơ cấu ngành, hình thức tổ chức lãnh thổ CN. Điều kiện tự nhiên (Khoáng sản, khí hậu- nguồn nước, đất, rừng , biển...): - Qui mô, cơ cấu, hình thức tổ chức lãnh thổ CN. - Tạo thuận lợi hay khó khăn đối với sự phát triển CN. Điều kiện kinh tế - xã hội (Dân cư-lao động, tiến bộ KHKT, thị trường, cơ sở hạ tầng, vật chất - kĩ thuật, đường lối chính sách...): - Quyết định sự phát triển và phân bố CN. - Thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển CN Câu 1: Công nghiệp là ngành có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì: A. Cung cấp hầu hết tư liệu SX B. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho tất cả các ngành KT. C. Tạo các sản phẩm tiêu dùng có giá trị D. Tất cả các ý trên. Chọn câu trả lời Câu 2: Nhân tố tự nhiên nào sau đây không có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và phân bố CN? A. Khoáng sản. B. Nguồn nước. C. Sinh vật. D. Địa hình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-địa lý- Vai tro dac diem nganh cong nghiep.ppt
Tài liệu liên quan