Bài giảng Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV

- HS nghe và ghi nhớ.

- HS tiếp tục trình bày về cải cách ở địa phương của Lê Thánh Tông.

- GV bổ sung kết luận.

- HS nghe, ghi.

- GV bổ sung thêm: khác với triều Lý trần các chức vụ cao cấp trong triều đình và cai quản các địa phương đều do vương hầu quý tộc dòng học trần nắm giữ. Còn ở thời Lê quan lại đều phải trải qua thi cử, đỗ đạt mới được bổ nhiệm. Các quý tộc muốn làm quan cũng phải như vậy.

- PV: Em có nhận xét gì về cuộc cải cách của Lê Thánh Tông và bộ máy Nhà nước thời Lê sơ?

- HS suy nghĩ và trả lời.

- GV kết luận: Đây là một cuộc cải cách hành chính lớn toàn diện dược tiến hành từ trung ương đến địa phương. Cải cách để tăng cường quyền lực của chính quyền của trung ương nhất là tăng cường quyền lực của nhà vua. Quyền lực tập trung trong tay vua. Chứng tỏ bộ máy Nhà nước quân chủ chuyên chế nhà Lê đạt đến mức độ cao, hoàn thiện.

docx8 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1774 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Sử 10 bài QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV).docx
Tài liệu liên quan