Bài soạn Sinh học 7 tiết 14: Một số giun tròn khác

 

1-Các nơi giàu chất dinh dưỡng trong cơ thể người và động vật, thực vật như ruột non, tá tràng, mạch bạch huyết, rễ lúa.gây tranh giành thức ăn, viêm nhiễm, tiết độc tố gây ngộ độc.

2-Giun kim đẻ trứng cửa hậu mo6nga6y ngứa ngáy, trẻ em đưa tay gãi, trứng gun bám móng tay, thói quen mút ngón tay trứng giun theo luôn vào miệng và kép kín vòng đời.

3- Gây ngứa ngáy, mất ngủ.

4- Trứng giun dính vào kẽ móng tay ra ngoài và do thói quen mút tay  đưa trứng vào miệng để khép kín vòng đời của giun

5- Cần giữ vệ sinh cá nhân, môi trường, tiêu diệt ruồi nhặng, thức ăn dậy kín không để ruồi nhặng đậu vào, không tưới rau bằng phân tươi, xứ lý tốt nguồn phân, không ăn rau sống, rửa tay trước khi ăn, cắt móng tay cho trẻ sạch sẻ.

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Sinh học 7 tiết 14: Một số giun tròn khác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 7 Tiết : 14 Bài 14 : MOÄT SOÁ GIUN TROØN KHAÙC NS: 6.10.2017 Ngày dạy :9/10( 7a2,3) – 11/10( 7a1,4) – 13/10( 7a5) I. MUÏC TIEÂU BÀI HỌC : 1. Kieán thöùc : -HS neâu roõ ñöôïc moät soá giun troøn ñaëc bieät laø nhoùm giun troøn kí sinh gaây beänh töø ñoù coù bieän phaùp phoøng traùnh. - Nêu được khái niệm về sự nhiễm giun, hiểu được cơ chế lây nhiễm giun và cách phòng trừ giun tròn. 2. Kó naêng : + Reøn kó naêng quan saùt phaân tích vaø kó naêng hoaït ñoäng nhoùm . 3. Thaùi ñoä : - Giaùo duïc yù töùc giöõ veä sinh moâi tröôøng,caù nhaân vaø veä sinh aên uoáng II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : 1.Giaùo vieân : + Tranh veõ hình:14.1,14.2,14.3,14.4, một số hình ảnh về sự nhiễm giun 2. Hoïc sinh : - Tìm hiểu tác hại của bệnh giun và sưu tầm một số hình ảnh về bệnh giun III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn định , nắm sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ : Nêu cấu tạo trong và di chuyển của giun đũa? Trả lời : -Thành cơ thể có lớp biểu bì và lớp cơ dọc phát triển khoang cơ thể chưa chính thức. ống tiêu hoá có miệng, hầu, ruột, hậu môn, tuyến sinh dục dài cuộn khúc (7 điểm ) - Di chuyển bằng cách cong duỗi cơ thể nhờ cơ dọc phát triển. 3. Hoạt động dạy học : Hoạt động 1: MOÄT SOÁ GIUN TROØN KHAÙC Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh * GV cho HS đọc thông tin và quan sát kĩ hình 14.1,14.2,14.3 ,14.4 và trả lời câu hỏi: - Keå teân caùc loaïi giun troøn kí sinh ôû ngöôøi ? * Hoạt đông nhóm thảo luận tìm các thông tin đúng về các đại diện để điền vào bảng * Cá nhân đọc thông tin và trả lời : Yêu cầu nêu được : - Giun chỉ, giun móc câu, giun kim, giun tóc. * Hoạt động nhóm thảo luận trả lời câu hỏi, 3nhóm báo cáo ,nhóm nhận xét chéo câu trả lời của bạn Đặc điểm Đại diện Nơi kí sinh Con đường xâm nhập Tác hại Phòng trống Giun kim Ruột già người Qua đường tiêu hoá Gây ngứa hậu môn mất ngủ Rửa sạch tay, tẩy giun, ủ phân trước khi tưới, bón. Giun móc câu Tá tràng người Qua da chân Người bệnh xanh sao vàng vọt Tẩy giun, đi giày dép, ủng giữ vệ sinh môi trường Giun rễ lúa Rễ cây lúa Thối rễ, vàng lá Luân canh cây trồng,vệ sinh đất trồng 1-Các loài giun thường kí sinh ở đâu và gây tác hại gì cho vật chủ? 2- Hãy giải thích sơ đồ vòng đời giun kim ở hình 14.4. 3- Giun gây ra cho trẻ em điều phiền toái nào? 4- Do thói quen nào mà ở trẻ em mà giun khép kín được vòng đời? 5- Để phòng chống bệnh giun, chúng ta phải có biện pháp gì? GV chuẩn xác kiến thức và bổ sung: - Các giun tròn kí sinh là các động vật có kích thước nhỏ ,thường dài không quá 5mm nhưng sinh sản rất mạnh (con cái đẻ mỗi lứa 250 trứng ) . Vòi miệng giun kéo dài trích vào mô thực vật ,tiết vào đó một loại dịch hoà tan màng thực vật để hút các dịch tế bào thực vật - Giun tròn phân bố rộng rãi: riêng cây nho đã có tới hơn 40 loài giun tròn khác nhau kí sinh ,hút dịch cây tại chỗ gây tổn thương của bộ rễ nho Em hãy giải thích vòng đời của giun kim? Thông qua việc phân tích tác hại của giun tròn kí sinh à Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường , vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống. 1-Các nơi giàu chất dinh dưỡng trong cơ thể người và động vật, thực vật như ruột non, tá tràng, mạch bạch huyết, rễ lúa..gây tranh giành thức ăn, viêm nhiễm, tiết độc tố gây ngộ độc. 2-Giun kim đẻ trứng cửa hậu mo6nga6y ngứa ngáy, trẻ em đưa tay gãi, trứng gun bám móng tay, thói quen mút ngón tay trứng giun theo luôn vào miệng và kép kín vòng đời. 3- Gây ngứa ngáy, mất ngủ. 4- Trứng giun dính vào kẽ móng tay ra ngoài và do thói quen mút tay à đưa trứng vào miệng để khép kín vòng đời của giun 5- Cần giữ vệ sinh cá nhân, môi trường, tiêu diệt ruồi nhặng, thức ăn dậy kín không để ruồi nhặng đậu vào, không tưới rau bằng phân tươi, xứ lý tốt nguồn phân, không ăn rau sống, rửa tay trước khi ăn, cắt móng tay cho trẻ sạch sẻ. Tieåu keát: - Ña soá giun troøn kí sinh nhö :Giun kim, giun moùc, giun chæ, giun toùc - Giun troøn kí sinh ôû :cô, ruoät (ngöôøi, ñoäng vaät ).Reã thaân quaû (thöïc vaät) gaây nhieàu taùc haïi - Cần giữ vệ sinh cá nhân, môi trường, tiêu diệt ruồi nhặng, thức ăn dậy kín không để ruồi nhặng đậu vào, không tưới rau bằng phân tươi, xứ lý tốt nguồn phân, không ăn rau sống, rửa tay trước khi ăn, cắt móng tay cho trẻ sạch sẻ. 1. Củng cố : 1aCăn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc câu, loài giun nào nguy hiểm hơn? Loài nào dễ phòng chống hơn? ( Giun móc câu nguy hiểm hơn chúng kí sinh ở tá trang ( còn được gọi nơi bếp núc). Tuy vậy phòng chống móc câu dễ hơn giun kim ở chỗ chỉ cần đi giày, ủng .. khi tiếp xúc đất ở nơi có giun) 1b- Ở nước ta, qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao?( nhà tiêu , hố xí chư hợp vệ sinh, ruồi nhặng nhiều góp phần phát tán trứng giun . Trình độ vệ sinh cộng đồng còn thấp như tưới rau xanh bằng phân tươi, ăn rau sống, quà bánh bán nơi nhiều bụi , ruồi nhặng không hợp vệ sinh tạo điều kiện trứng gin vào cơ thể) 2. Dặn dò: -Hoïc baøi traû lôøi caâu hoûi SGK -Ñoïc muïc :’’Em coù bieát ‘’ - Chuẩn bị tiết thực hành mỗi nhóm hai con giun đất to, giấy vệ sinh, vở thực hành, màu vẽ, gôm. \ - Đọc ghi nhớ SGK/ 51 - Làm bài tập trắc nghiệm : 1. Lớp vỏ cuticun bao bọc bên ngoài cơ thể của giun đũa có tác dụng: a. Giúp giun đũa dễ di chuyển b. Làm tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cho cơ thể giun đũa c. Giúp cơ thể tránh các tác dụng của dịch tiêu hóa của vật chủ d. Làm tăng kích thước cơ thể giun đũa 2. Nhóm các động vật được xếp cùng ngành với nhau: a. Giun đũa, giun kim, giun móc câu b. Giun đũa, giun dẹp, giun chỉ c. Sán lá gan, sán dây, sán rễ lúa d. Giun móc câu, sán bã trầu, giun kim 3. Đặc điểm của giun rễ lúa khác với giun kim và giun móc câu: a. Động vật thuộc ngành giun tròn b. Có lối sống kí sinh c. Kí sinh trên cơ thể thực vật d. Cơ thể có hình trụ, thuôn hai đầu 4. Nơi sống chủ yếu của giun kim: a. Ruột non của cơ thể côn trùng b. Rễ của cây lúa c. Ruột già của người và động vật d. Máu của động vật 5. Giun móc câu xâm nhập vào cơ thể người qua con đường nào sau đây: a. Qua da bàn chân khi con người đi chân đất b. Qua đường hô hấp c. Qua không khí d. Thức ăn vào đường miệng Đáp án :1c, 2a, 3c, 4c, 5a

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 14 Mot so giun tron khac DD chung giun tron.doc
Tài liệu liên quan