Bài tập chương I Halogen

1. Theo (3) cứ 1mol O2 (k) mất đi lại sinh ra 1mol SO2 (k), nghĩa là tổng số mol khí trong hai bình như nhau, do đó %V của N2 trong 2 bình như nhau = 83,16% và % SO2 = 100% - 83,16% - 3,68% = 13,16%.

2. Do tổng số mol khí không đổi, nên % N2 luôn bằng 83,16%, còn tuỳ thuộc vào lượng S mà %O2 hoặc bằng trong bình A (nếu không có S) hoặc hết (nếu nhiều S), tức 0% ≤ %O2 ≤ 3,68%, còn % SO2 thì hoặc bằng trong bình A (nếu không có S) hoặc thêm SO2 do đốt S; tức là: 13,16% ≤ % SO2 ≤ 13,16 + 3,68 = 16,84%.

3. Thể tích và nhiệt độ như nhau, tổng số mol bằng nhau, nên PA = PB.

Gọi tổng số mol không khí ban đầu là n0, có:

n0 = 0,4

 

doc26 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1861 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập chương I Halogen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoá 10 - Bài tập tự luận halogen.doc