Bài tập lớn Tính dầm ghép chữ T

Tính dầm ghép.

1 – Xác định phản lực liên kết, vẽ biểu đồ lực cắt, mô men uốn.

2 – Tính các đặc trưng hình hình học của mặt cắt ngang, mômen tĩnh đối với phần trên của chữ, mômen quán tính Jx.

3 – Xác định tải trọng q cho phép để dầm đủ bền. Cho biết [ ] = 16 kN/cm2.

4 – Tính độ võng tại mặt cắt C, góc xoay tại mặt cắt D cho môdun đàn hồi E = 2.104 kN/cm2.

 

doc9 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 1487 | Lượt tải: 0download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochahuynh.doc
Tài liệu liên quan