Báo cáo Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Giao thông công chính Hà Nội

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần 1: Khái quát chung về đặc điểm hoạt động sản xuất của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex 3

1. Sơ luợc về lịch sử hình thành của công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex 3

1.1. Quá trình hình thành 3

1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn xây dưng Petrolimex 5

1.2.1. Hình thức sở hữu vốn 5

1.2.2. Lĩnh vực hoạt động

1.2.3. Đặc điểm sản phẩm và ngành nghề kinh doanh 5

2.2.4. Ưu đãi thuế

1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty

1.3.1. Chức năng

1.3.2. Nhiệm vụ

1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 7

1.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý 7

1.4.2. Tình hình hoạt động của Công ty trong những năm gần đây 10

Phần 2: Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex 13

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex. 13

2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex. 13

2.2.1. Hệ thống chừng từ kế toán (Biểu 03) 13

2.2.2. Hệ thống tài khoản kế toán ( Biểu 04) 15

2.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán 16

2.2.4. Hệ thống báo cáo 16

2.3. Đặc điểm tổ chức phần hành kế toán tiền lương ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex. 16

2.3.1. Quy chế nội bộ của công ty về quản lý tiền lương 16

Bảng thanh toán Lương thời gian làm việc thực tế + làm thêm giờ 18

Tháng 4 năm 2005 18

2.3.2. Phương pháp tính lương tại công ty 21

2.3.3. Quy trình hạch toán tiền lương tại Công ty ( Biểu 10) 27

2.3.4. Tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex 27

2.3.5.Tổ chức hạch toán các khoản trích theo lương 27

Phần 3 : Nhận xét và đánh giá chung về Công ty cổ phần 27

tư vấn xây dựng Petrolimex 27

3.1. Đánh giá chung về bộ máy của Công ty và công tác kế toán tại Công ty 27

3.2. Một số tồn tại cần hoàn thiện về bộ máy của Công ty và công tác kế toán tại Công ty 27

KẾT LUẬN 27

 

 

docChia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 2905 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Giao thông công chính Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC2022.doc