Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần INTIMEX Việt Nam

Mục lục

 Phần I: Giới thiệu cung về công ty

1.1 quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2 Chức năng của công ty

1.3 Nhiệm vụ của công ty .

 Phần II: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.1 Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2 Kết quả kinh doanh của công ty trong 4 năm 2006 – 2010

Phần III : Hoạt động quản trị tại công ty & định hướng phát triển

3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty

3.2 Nguồn nhân lực của công ty

3.3 Khả năng tài chính của công ty

3.4 Định hướng chiến lược của công ty

 3.4.1 Định hướng phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật

 3.4.2 Định hướng phát triển thị trường thương mại

 

 

 

 

doc18 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 21/07/2014 | Lượt xem: 2544 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần INTIMEX Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NTIMEX Việt Nam là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) .Công ty cổ phần INTIMEX Việt Nam không ngừng tự đổi mới vượt qua mọi khó khăn ,trở ngại để hoàn thiện .duy trì và phát triển, hiện nay công ty đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) . Công tycổ phần INTIMEX Việt Nam có trụ sở chính tại : 96 Trần Hưng Đạo – Hà Nội . Phần I: Giới thiệu chung về công ty 1. 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vào cuối những năm 1970, cùng với việc đẩy mạng sản xuất , nhà nước ta từng bước mở rộng trao đổi hàng hoá nội thương và hợp tác xã với nước ngoài , đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước . Ngày 23/6/1979 theo đề nghị của Bộ Nội Thương và sự nhất trí của Bộ Ngoại Thương , Thủ tướng ra quyết định giao cho Bộ Nội Thương phụ trách việc trao đổi hàng hoá nội thương và hợp tác xã với nước ngoài . Việc trao đổi này nhằm mục đích bổ sung cho nguồn hàng nhập khẩu chính ngạch tăng lên và mặt hàng lưu thông trong nước , phục vụ tốt hơn cho đời sống nhân dân. Ngày 10/8/1979 Công ty xuất nhập khẩu Nội thương và Hợp tác xã chính thức được thành lập , gọi tắt là Công ty xuất nhập khẩu Nội thương . Đây là trung tâm xuất nhập khẩu của ngành nội thương , có nhiệm vụ thông qua xuất nhập khẩu cải thiện cơ cấu quỹ hàng hoá do ngành Nội thương quản lý đồng thời góp phần dẩy mạnh xuất khẩu . Ngày 22/10/1985 do việc điều chỉnh các tổ chức kinh doanh trực thuộc Bộ Nội Thương thông qua nghị định số 225/HĐBT đã chuyển Công ty xuất nhập khẩu Nội Thương và Hợp tác xã trực thuộc Bộ Nội Thương thành tổng công ty xuất nhập khẩu Nội Thương và Hợp tác xã. Theo quyết định số 496/TM-TCCB của Bộ trưởng Bộ Thương Mại ngày 20/3/1995 , công ty xuất nhập khẩu Nội thương và Hợp tác xã Hà Nội được đổi thành công ty xuất nhập khẩu – Dịch vụ – Thương Mại , tên giao dịch là INTIMEX . Việc đổi tên đã phản ánh được tình hình hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường và nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội . Trên cơ sở đó ngày 24/6/1995 , căn cứ vào nghị định 95/CP ngày 04/12/1995 của Chính phủ , Bộ trưởng Bộ Thương Mại đã chính thức ra quyết định phê duyệt tổ chức và hoạt động của công ty xuất nhập khẩu – Dịch vụ – Thương Mại , công nhận công ty là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thương Mại . Ngày 01/08/2000 Bộ Thương Mại có quyết định số 1078/2000/QD-BTM về việc đổi tên công ty XNK- Dịch vụ – Thương Mại thành công ty xuất nhập khẩu INTIMEX . Công ty INTIMEX được hình thành từ ba công ty : công ty xuất nhập khẩu Nội thương , Hợp tác xã Hà Nội , công ty Hữu Nghị trực thuộc Bộ Thương Mại . Năm 1995 , theo quyết định số 540 TNM ngày 24/6/1995 của Bộ Thương Mại quyết định sáp nhập thêm công ty GEVINA vào công ty INTIMEX. Vào cuối tháng 6 thực hiện quyết định của Bộ Thương Mại về việc sáp nhập thêm công ty Nông thổ sản vào công ty INTIMEX . Hiện nay công ty đã cổ phần hóa thành công và phát triển hoạt động kinh doanh của mình với tên gọi : Công ty cổ phần INTIMEX Việt Nam Công ty có tên giao dịch đối ngoại là FOREIGN TRAGE ENTERPRISE INTIMEX ( viết tắt là INTIMEX) . Trụ sở chính đặt tại 96 Trần Hưng Đạo – Hà Nội 1.2 Chức năng của công ty Mục đích của công ty là thông qua hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu , sản xuất , gia công, kinh doanh thương mại và dịch vụ thương mại phục vụ cho xuất khẩu . Ngoài ra công ty còn kinh doanh khách sạn , hợp tác đầu tư , liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước theo luật pháp Việt Nam để phát triển sản xuất , khai thác vật tư , nguyên liệu hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội và tạo nguồn hàng hoá cho xuất khẩu . Công ty hoạt động theo nội dung sau : - Trực tiếp xuất khẩu và nhận uỷ thác . Xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ hải sản , thực phẩm chế biến , tạp phẩm , thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng khác do công ty sản xuất chế biến , gia công hoặc liên doanh liên kết tạo ra. - Trực tiếp nhập khẩu và nhận uỷ thác nhập khẩu các mặt hàng vật tư , nguyên liệu , hàng tiêu dùng , phương tiện vận tải , kể cả chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất . - Tổ chức sản xuất lắp ráp , gia công , liên doanh , liên kết , hợp tác đầu tư, với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để sản xuất hàng xuất khẩu và hàng tiêu dùng . - Kinh doanh nhà hàng , khách sạn , du lịch . Dịch vụ phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài . Bán buôn , bán lẻ các mặt hàng thuộc phạm vi công ty kinh doanh sản xuất , gia công , lắp ráp . 1.3 Nhiệm vụ của công ty . Xây dựng và tổ chức thực hịên các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu , gia công – lắp ráp – kinh doanh thương mại , dịch vụ thương mại , kinh doanh khách sạn du lịch , liên doanh đầu tư trong nước và ngoài nước ,… Theo đúng luật pháp hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Thương Mại . Xây dựng các phương án kinh doanh , sản xuất và dịch vụ phát triển kế hoạch và mục tiêu chiến lược của công ty . Chấp hành luật pháp Nhà nước , thực hiện các chế độ chính sách về quản lý và sử dụng tiền vốn , vật tư , tài sản , nguồn lực , thực hiện hạch toán kinh tế , bảo toàn và pháp triển nguồn vốn , thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước . Quản lý toàn diện , đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên chức theo pháp luật , chính sách của nhà nước và sự phân cấp quản lý của Bộ để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty chăm lo đời sống , tạo điều kiện cho người lao động , thực hiện phân phối công bằng và thực hiện vệ sinh môi trường . Kinh doanh theo mục đích thành lập doanh nghiệp và theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh . Chủ động trong sản xuất , kinh doanh , trong ký kết các hợp đồng kinh tế với các bạn hàng trong và ngoài nước về liên doanh hợp tác đầu tư , về nghiên cứu , ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất kinh doanh đúng chế độ chính sách nhà nước . Được giao và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn , tài sản , nguồn lực được huy động các nguồn vốn khác trong và ngoài nước , được cử đoàn ra nước ngoài và mời các đoàn nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán ký kết hợp đồng theo đúng pháp luật và chế độ Nhà nước quy định. Được quyền tố tụng , khiếu nại trước cơ quan pháp luật và vụ việc vi phạm chế độ chính sách của Nhà nước để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và nhà nước Phần II : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2.1 Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Trong những năm 1979 -1989, công ty là đơn vị chính cung cấp hàng tiêu dùng của các nước XHCN cho nhân dân cả nước và tạo ra việc làm cho hàng vạn người lao động sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Công ty XNK Intimex đã góp phần to lớn vào nhiệm vụ chính trị của Nhà nước giao phó và trở thành doanh nghiệp nổi tiếng và cung cấp hàng tiêu dùng nhập khẩu của các nước XHCN và thu mua hàng TCMN xuất khẩu. Thời kỳ 1989 -1990: công ty XNK Intimex là doanh nghiệp khởi xướng đề nghị chính phủ cho phép nhập khẩu hàng tiêu dùng của các nước tư bản để thu hồi ngoại tệ cho người lao động, học tập, công tác ở nước ngoài bước đầu tạo ra nguồn hàng tiêu dùng mới từ các nước tư bản để cung cấp cho người tiêu dùng trong nước. Intimex đã trở nên nổi tiếng với mọi người đi lao động, công tác, học tập nước ngoài trở về Việt Nam thời kỳ này và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, thu về cho Nhà nước hàng chục triệu USD mỗi năm.   Sau nghị quyết của hội nghị trung ương 6 của trung ương năm 1986 về việc mở cửa thị trường, Công ty đã cho chuyển đổi kinh doanh theo cơ chế khoán đến các đơn vị, phòng kinh doanh.  Thời kỳ sau năm 1998: Intimex bước sang trang mới với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu nông sản tập trung xuất khẩu cà phê, hạt tiêu...Intimex đã tạo ra đột biến về kim ngạch xuất khẩu. Sau 10 năm Intimex đã trở thành nhà xuất khẩu cà phê, hạt tiêu hàng đầu cả nước mỗi năm xuất khẩu từ 150.000-200.000 tấn cà phê, từ 10.000-15.000 tấn tiêu, chiếm 20% xuất khẩu cà phê ở Việt Nam và 15% tiêu của cả nước trở thành doanh nghiệp xuất khẩu nổi tiếng trong ngành thương mại cũng như trong và ngoài nước.  Từ 2000: Intimex lại bước sang một giai đoạn mới khi tham gia đầu tư các nhà máy chế biến nông sản như: Nhà máy tiêu sạch tại Bình Dương năm 2002 đầu tư 20 tỷ, đến nay đã hoàn vốn và có lãi từ năm 2006. Nhà máy tinh bột sắn xây dựng năm 2003 ở Thanh Chương, Nghệ An lúc đầu là 50 tấn sắn/ngày, đến nay đã nâng công suất lên 180 tấn/ngày, hàng năm xuất khẩu trên 20.000 tấn từ năm 2007 đã bắt đầu có lãi và trở thành nhà máy lớn nhất Miền Bắc hiện nay. Hiện Intimex đang đầu tư 2 nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao tại Bình Dương và Buôn Ma Thuột với công suất mỗi nhà máy 20.000tấn/năm. Ngoài ra Intimex còn đầu tư vào nuôi trồng chế biến thuỷ sản tại Diễn Kim - Nghệ An, Đồng Ghép - Thanh Hoá với diện tích gần 100 ha nuôi tôm công nghiệp được VASEP đánh giá là nơi nuôi tôm thẻ chân trắng hiện đại và lớn nhất Miền Bắc và nuôi tu hài tại Vân Đồn-Quảng Ninh với một triệu m2 mặt biển....  Để mở rộng địa bàn hoạt động, Intimex đã thành lập thêm các chi nhánh, xí nghiệp tại Tây Ninh, Bình Dương, Nghệ An, Đắc Lắc. Ngoài ra đơn vị còn sáp nhập thêm các đơn vị khác có nhiều khó khăn, thua lỗ như: Công ty nông sản 3 (Bộ Thương mại), xí nghiệp nuôi tôm Sầm Sơn, nhà máy thủy sản Hoằng Trường (Tỉnh Thanh Hoá)....nhờ đó mà Intimex đã phát triển mở rộng thị trường kinh doanh, sản xuất cả về lượng và chất.  Một trong những thế mạnh của Intimex nữa là với truyền thống kinh doanh bán buôn, bán lẻ thời kỳ bao cấp của ngành nội thương với cơ sở vật chất có sẵn, năm 2001 công ty lần đầu tiên xây dựng siêu thị đầu tiên của ngành thương mại tại Hà Nội nói riêng và Miền Bắc nói chung. Việc đi tiên phong về phát triển siêu thị của một doanh nghiệp Nhà nước của ngành thương mại đã thành công và đến nay Công ty đã có 14 siêu thị và TTTM tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột. Năm 2008 được người tiêu dùng bình chọn là siêu thị nổi tiếng: Hệ thống chuẩn siêu thị và TTTM mở rộng trong cả nước là định hướng chiến lược của Intimex trong thời gian tới.  Trong sự phát triển đổi mới hoạt động kinh doanh thì Intimex cũng là đơn vị tiên phong của ngành thương mại trong công tác cổ phần hoá, trở thành các công ty mẹ - con. Năm 2006 có 3 đơn vị của Intimex cổ phần hoá thành công và phát triển mạnh trở thành doanh nghiệp có doanh thu lớn thứ 5 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt năm 2008.  Intimex không chỉ phát triển trong kinh doanh, sản xuất đứng hàng đầu trong ngành và trong cả nước về một số ngành nghề sản xuất kinh doanh mà còn là nơi cung cấp nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp cho Bộ Công thương, cho tham tán thương mại các nước, cho các doanh nghiệp khác và cho lãnh đạo các Hiệp hội ngành hàng.  Ba mươi năm qua ngay từ khi mới thành lập đến nay trải qua những năm tháng có lúc vinh quang nhưng cũng có lúc thăng trầm xong dù khó khăn đến đâu Intimex vẫn vươn lên mạnh mẽ, đến nay với trên 2000 cán bộ công nhân viên, địa bàn trải đều trên các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Năm 2008 với kim ngạch xuất nhập khẩu trên 400 triệu USD, doanh thu trên 9.000 tỷ nộp ngân sách trên 300 tỷ Công ty xuất nhập khẩu Intimex được xếp hạng 49/500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.  Công ty Intimex là một công ty có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu . Đến nay công ty đã trở thành một đơn vị khá vững mạnh và kinh doanh rất có hiệu quả . Điều đó được thể hiện ở kết quả kinh doanh của công ty trong các năm 2006 – 2010 . 2.2 Kết quả kinh doanh của công ty trong 4 năm 2006 – 2010 Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 1. Tổng doanh thu 425 1000 1200 1229 Trong đó : Bán hàng trên TT nội địa 155 287 447 486 Doanh thu từ xuất khẩu 268 710 700 740 Doanh thu từ dịch vụ 1 1 2 2 Doanh thu khác 1 2 1 1 2. Tổng chi phí SX- KD 346.5 906.6 928 950 Trong đó : Giá vốn hàng bán 316.3 868 885 915 Chi phí bán hàng 20.3 26.6 28 32 Chi phí quản lý DN 9.5 12 15 18 3. Lợi nhuận trước thuế 78.8 93.4 98 105 4. Lợi nhuận sau thuế 1.8 2.2 2.5 2.9 5. Các khoản nộp ngân sách 76.92 91.2 74.35 80.42 Trong đó : Thuế VAT 35.94 45.25 25.10 28.9 Thuế XNK 37.67 42 45 47 Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.8 2.2 2.5 2.6 Thuế thu nhập DN 0.57 0.7 0.75 0.77 Thu trên vốn 0.74 0.8 0.83 0.85 Các khoản nộp khác 0.2 0.25 0.2 0.3 ( Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2006-2009) Nhìn vào bảng trên ta thấy một số kết quả kinh doanh mà công ty đã đạt được trong những năm 2006 – 2010 là không ngừng tăng trưởng . Nhìn chung các chỉ tiêu đều vượt hơn so với năm trước . Có được kết quả này chủ yếu là do hoạt động xuất nhập khẩu của công ty tăng mạnh trong đó hoạt động xuất khẩu đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó với bất cứ sự thay đổi nào ảnh hưởng tới xuất khẩu cũng tác động rất lớn tới hoạt động kinh doanh của công ty . Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp ngày càng tăng Năm 2006 , công ty đã nộp VAT là 35.94 tỷ đồng , bằng 46.7% tổng số thuế nộp ngân sách , số thuế xuất nhập khẩu mà công ty đã nộp là 37.67% tỷ đồng chiếm 48.96% tổng ngân sách công ty đã nộp ngân sách . Năm 2008 VAT mà công ty đã nộp 25.1 tỷ đồng bằng 33.74% tổng số thuế nộp vào ngân sách .Năm 2009 công ty đã nộp ngân sách 28.9 tỷ đồng bằng 35.94% tổng số thuế nộp vào ngân sách. Các khoản nộp vào ngân sách nhà nước năm 2009 cho thấy sự ưu đãi của nhà nước đối với sự phát triển của công ty nói riêng và toàn ngành nói chung Ngoài ra còn có các khoản nộp ngân sách như : thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế thu nhập doanh nghiệp , thu trên vốn ,…Tuy nhiên số tiền mà công ty nộp vào ngân sách các loại thuế này không nhiều . Lợi nhuận tăng thể hiện sự cố gắng vượt bậc của công ty trong tình hình kinh doanh và cạnh tranh ngày càng khó khăn . Nhìn chung kết quả kinh doanh của công ty trong những năm qua liên tục tăng trưởng về mọi mặt doanh thu và lợi nhuận . Phần III : Hoạt động quản trị tại công ty 3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty Công ty CP Intimex Việt Nam có bộ mày điều hành được cấu thành ba cấp bao gồm : Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc , ban kiểm soát Cơ cấu hội đồng quản trị Bà : Nguyễn Thị Nga Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP INTIMEX Việt Nam Ông : Đỗ Hà Nam Phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP INTIMEX Việt Nam Ông : Khuất Quang Vượng Thành viên hội đồng quản trị công ty CP INTIMEX Việt Nam Ông : Nguyễn Văn Tạo Thành viên hội đồng quản trị công ty CP INTIMEX Việt Nam Bà : Vũ thị Kim Thanh Thành viên hội đồng quản trị công ty CP INTIMEX Việt Nam Ông : Lê Văn Tần Thành viên hội đồng quản trị công ty CP INTIMEX Việt Nam Cơ cấu tổ chức Ban tổng giám đốc Ông : Nguyễn Văn Tạo Tổng giám đốc công ty CP INTIMEX Việt Nam Bà : Hoàng Hồng Hạnh Phó tổng giám đốc công ty CP INTIMEX Việt Nam Cơ cấu tổ chức Ban kiểm Bà : Đào Thị Hương Trưởng ban kiểm soát công ty CP INTIMEX Việt Nam Bà : Khúc Thị Quỳnh Lâm Thành viên ban kiểm soát công ty CP INTIMEX Việt Nam Bà: Nguyễn Thị Ngọc Minh Thành viên ban kiểm soát công ty CP INTIMEX Việt Nam Công ty có bộ máy quản lý và mạng lưới kinh doanh phù hợp với hoạt động của công ty Khối các phòng quản lý 1. Phòng quản lý siếu thị :có chức năng quản lý chung các vấn đề của siêu thị , và chịu mọi trách nhiệm trước hội đông quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh của siêu thị 2. Phòng kinh tế tổng hợp : có chức năng tham mưu , hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ , công tác như lập kế hoạch thống kê ,công tác kho vận , công tác đối ngoại , pháp chế . 3 .Phòng kế toán tài chính : thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty , các công tác báo cáo chế độ kế toán theo quy định của nhà nước , theo định kỳ chế độ kế toán tài chính . 4. Phòng tổ chức lao động tiền lương : tổ chức sắp xếp và thực hiện chế độ đối với nhân viên của công ty . 5 .Phòng quản trị : giúp giám đốc trong công tác tổ chức hoạt động hành chính , quản lý tài sản phục vụ cho công ty . 6. Phòng kinh doanh doanh xuất nhập khẩu ( 3phòng) có chức năng tổ chức hoạt động KDXNK . kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp theo điều lệ và giấy phép kinh doanh của công ty . Các phòng ban phải thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin chứng từ cho phòng kế toán tài chính để phòng kịp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Khối các phòng kinh doanh 1.Phòng kinh doanh số 1 2.Phòng kinh doanh số 2 3. Phòng kinh doanh số 3 4.Phòng bảo quản và kho vận Khối các công ty liên kết : Công ty cổ phần INTIMEX Sài Gòn Công ty cổ phần XNK INTIMEX Khối các công ty con : Công ty cổ phần sản xuất & thương mại INTIMEX Hà Nội Công ty INTIMEX có mạng lưới đơn vị trực thuộc như sau : 1.Xí nghiệp CNBTP Quang Minh 2.Xí nghiệp thương mai &dịch vụ INTIMEX 3.Chi nhánh INTIMEX Hải Phòng 4. Chi nhánh INTIMEX Quảng Ninh 5. Chi nhánh INTIMEX Thanh Hóa 6. Chi nhánh INTIMEX Nghệ An 7.Chi nhánh INTIMEX Đà Nẵng 8. Chi nhánh INTIMEX Đồng Nai 9. Siêu thị INTIMEX Bờ Hồ 10. Siêu thị INTIMEX Hào Nam 11.Siêu thị INTIMEX Lạc Trung 12. Siêu thị INTIMEX Huỳnh Thúc Kháng 13.Siêu thị INTIMEX Định Công 14.Siêu thị INTIMEX Hòa Bình 15.Siêu thị INTIMEX Hưng Yên 16.Siêu thị INTIMEX Hải Dương ( Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty cổ phần INTIMEX Việt Nam) 3.2 Nguồn nhân lực của công ty Vấn đề con người luôn được công ty quan tâm hàng đầu trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình. Chiến lược con người của công ty đó là trong bất kỳ điều kiện nào nhất là trong những năm gần đây , công ty luôn tìm cách nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên chức . Công ty liên tục đào tạo bồi dưỡng cán bộ để họ không ngừng nâng cao trình độ quản lý . Đồng thời công ty có những biện pháp kích thích ngời lao động, thưởng phạt kịp thời từ đó nâng cao được năng suất lao động . Trong những năm qua công ty đã liên tục tuyển chọn nhân viên vào làm việc độ trình độ đại học trở lên và thực hiện chế độ nghỉ hưu cho một số cán bộ đến tuổi nghỉ hưu , đồng thời giải quyết thôi việc cho những ngời không có năng lực. Hàng năm công ty luôn tuyển thêm những cán bộ trẻ có năng lực để thay đổi dần những nhân viên kém năng lực hoặc đã đến tuổi nghỉ hưu, giảm dần số nhân viên có trình độ trình độ trung sơ cấp . Bảng 2 : Trình độ lao động của nhân viên công ty Intimex Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Số người Tỷ trọng (%) Số người Tỷ trọng (%) Số người Tỷ trọng (%) Tổng số lao động 405 417 450 Số lao động trực tiếp 300 307 320 Số lao động gián tiếp 105 110 130 Trong đó : Đại học 149 49.6 173 56.3 198 61.9 Trung cấp 90 30 84 27.3 92 28.8 Sơ cấp 41 13.6 35 11.4 20 6.25 Ngắn hạn 20 67 15 5 10 3.13 3.3 Khả năng tài chính của công ty Intimex là doanh nghiệp hạch toán độc lập , chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình . Công ty có số vốn điều lệ là : 25.040.229.900 VNĐ Trong đó vốn cố định là 4.713.567.284 VNĐ vốn lưu động là 20.326.303.485 VNĐ Công ty có tài khoản riêng tại ngân hàng Ngoại Thương . Cơ sở vật chất kĩ thuật : Trụ sở chính của công ty ở 96 Trần Hưng Đạo , Hà Nội với hệ thống trang thiết bị đầy đủ , đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi. Ngoài ra công ty còn gặp rất nhiều thuận lợi nhờ có sự ưu đãi của nhà nước, nhờ các nguồn vốn , và các khoản viện trợ cho hoạt kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty . 3.4 Định hướng chiến lược của công ty 3.4.1 Định hướng phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật Trong những năm tới công ty đang cố gắng mở rộng công ty và tiến hành đầu tư mới tại nhiều nơi trong cả nước : tại Hà Nội , T.P Hồ Chí Minh và ở một số thành phố lớn khác … Ngoài việc chọn xuất khẩu làm mũi nhọn cho sự phát triển của công ty , hiện nay công ty còn đang cố gắng mở rông cơ sở và chuyển đầu tư sang một số lĩnh vực mới như : đầu tư mới ở tỉnh Nghệ An nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu . Cũng ở tỉnh Nghệ An công ty quyết định xây dựng trung tâm giới thiệu mặt hàng và xúc tiến thương mại tại thành phố Vinh . Đây cũng là một thị trường mới của công ty và công ty muốn tiếp cận trực tiếp với khách hàng . Công ty còn đang đầu tư xây dựng dự án nuôi tôm công nghiệp tại Nghệ An . Công ty muốn trực tiếp quản lý việc sản xuất thay cho việc thu mua như mọi khi để tạo cho mức đồng đều của sản phẩm tốt hơn nhằm cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường Mỹ . Tại Hải Phòng công ty đang cố gắng xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu . Xây dựng nhà máy chế biến ở đây rất thuận tiện vì hải sản sau khi được mang về có thể mang chế biến luôn như thế sẽ giữ được sự tươi sống cho sản phẩm đồng thời nâng cao được chất lượng của sản phẩm điều này sẽ mang lại những lợi thế cạnh tranh tốt cho công ty . Công ty còn dự kiến xây dựng xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu tại Bình Dương . Do nông sản đang là một thế mạnh lớn của công ty trong thời gian tới vì vậy công ty Intimex không ngừng tăng cường đầu tư mở rộng các cơ sở chế biến mới ngay tại nơi đánh bắt để thuận tiện cho việc chế biến và giả tối đa được chi phí vận chuyển . Để cạnh tranh được với nhiều đối thủ cạnh tranh trong nước công ty đang có dự kiến đưa ra mô hình khu dịch vụ tổng hợp bao gồm cả việc chế biến , kho bảo quản hàng hoá và xuất khẩu ngoài cửa khẩu ở Đồng Nai . Đây là một mô hình mới sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho công ty , đặc biệt là công ty có thể xuất khẩu ngoài cửa khẩu , sẽ giảm được nhiều chi phí . Tại Hà Nội , việc thành công trong việc mở rộng kinh doanh trong nước thông qua việc mở siêu thị Intimex công ty đang dự kiến xây dựng thêm siêu thị và trung tâm thương mại tại chợ Cửa Nam và chợ 19-12,… . Việc xây dựng và mở rộng các cơ sở trong nước giúp công ty sẽ thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu và phát triển công ty . 3.4.2 Định hướng phát triển thị trường thương mại Thị trường Mỹ là một thị trường lớn đối với các công ty xuất nhập khẩu của Việt Nam . Trong khi Nhật Bản trong giai đoạn 2004- 2007 chiếm đến thị phần 17% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam , EU chiếm 12% , ASEAN chiếm 18% …thì kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam còn chiếm tỉ trọng quá nhỏ . Và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất toàn cầu , thì kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ nhỏ bé chưa đầy 2% so với hàng nhập khẩu vào Mỹ . Như trên ta thấy thị trường Mỹ là một thị trường đầy tiềm năng và thách thức cho các công ty xuất nhập khẩu của Việt Nam . Công ty Intimex mặc dù đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong vài năm trở lại đây , tuy nhiên số lượng hàng nông sản xuất khẩu chưa nhiều và chưa có tính cạnh tranh so với sản phẩm của các nước khác cùng xuất khẩu sang thị trường Mỹ . Vì vậy trong thời gian tới một trong các mục tiêu của công ty là đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Mỹ . Tuy nhiên trong những năm gần đây Việt Nam đã ký được hiệp định thương mại Việt – Mỹ , đã và đang chuẩn bị tham gia vào các tổ chức khu vực kinh tế như ASEAN , APEC , AFTA và WTO . Ngoài ra tình hình kinh tế – chính trị trong nước ổn định , đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài là đối tác của công ty . Do vậy mà ngày càng có nhiều công ty nước ngoài muốn ký hợp đồng làm ăn lâu dài với công ty . Hiệp định Thương Mại Việt – Mỹ được ký kết phần nào đã giúp công ty có nhiều thuận lợi hơn khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ . Ngoài ra công ty còn đang có hướng mở rộng xuất khẩu sang nhiều nước Châu âu như Cộng hoà Sec, Thổ Nhĩ Kì,…. nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu của công ty . Đồng thời mở rộng thị phần của công ty ở cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Công ty Intimex là một trong những công ty có nhiều hoạt động kinh doanh với các công ty nước ngoài . Công ty đã xâm nhập vào được rất nhiều thị trường trong khu vực và thế giới . Công ty đang cố gắng mở rộng thị trường hoạt động và đã thu được những kết quả rất khả quan. Tuy nhiên trong một vài năm gần đây do cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á cũng đã phần nào ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam . Ngoài ra còn có sự giảm giá đột ngột của một số mặt hàng xuất khẩu như cà phê , hạt tiêu,… Mà đây lại là những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của công ty . Công ty Intimex là công ty có lượng hạt tiêu xuất khẩu đứng đầu trong cả nước . Công ty luôn coi việc thâm nhập và phát triển thị trường Mỹ là bước quan trọng có tính đột phá giúp việc xuất khâủ sang thị trường khu vực và thị trường thế giới được thuận lợi hơn . Do Mỹ là một thị trường lớn nhất toàn cầu và tính cạnh tranh của sản phẩm rất cao . Nơi đây hội tụ những nhà xuất khẩu thành công có kinh nghiệm lớn nhất thế giới . Ngoài ra , thị trường Mỹ lại được điều tiết bởi hệ thống luật lệ giống với các công ước quốc tế , thông lệ , tập quán TMQT . Cho nên nếu sản phẩm của công ty mà thâm nhập và phát triển thành công trên thị trường Mỹ sẽ giúp cho công ty có kinh nghiệm và nâng cao khả năng cạnh tranh ở khu vực và trên thế giới . Kết luận Công ty cổ phần INTIMEX Việt Nam không ngừng tự đổi mới vượt qua mọi khó khăn ,trở ngại để hoàn thiện .duy trì và phát triển .thực hiện nghĩa vụ đầy đủ nhà nước .đảm bảo tốt đời sống cho cán bộ công nhân viên với những thành công nhất định đã đạt được .Tuy còn gặp rất nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc26213.doc
Tài liệu liên quan