Báo cáo Thực tập tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt nam

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vũ Ngọc An tin43a(asean)

 

 

86

 

 

MỤC LỤC

Lời cảm ơn:

Lời nói đầu:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

I/ Đặc điểm, hoạt động quá trình hình thành phát triển và công tác tổ chức quản lý của công ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam

1/ Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam

2/ Nhiệm vụ sản xuất của cong ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam

II/ Đặc điểm về tổ chức sản xuất về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam

1/ Đặc điểm về tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

2/ Đặc điểm về tổ chức của công ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam

III/ Tình hình chung về công tác kế toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam

PHẦN THỨ HAI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHƯC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM.

Lời cảm ơn

 

doc86 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1016 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt nam.DOC