Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần Xuân Hòa Viglacera

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Xuân Hoà Viglacera 1

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Xuân Hoà Viglacera: 2

1.1. Lịch sử hình thành của Công ty: 2

1.2. Quá trình phát triển của công ty: 2

2. Vai trò, nhiệm vụ của công ty: 2

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây: 3

1.1.Về mặt tổ chức sản xuất: 3

1.2. Về tổ chức tiêu thụ sản phẩm: 3

1.3. Công tác quản lý tài chính kế toán: 3

1.4. Công tác đầu tư phát triển sản xuất: 3

1.5. Công tác thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: 3

Giá trị TSL 4

4. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty: 4

5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty. 5

5.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: 5

5.2. Tổ chức công tác kế toán: 6

5.2.1.Hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán công ty sử dụng: 6

5.2.2.Hình thức kế toán: 6

5.2.3.Hệ thống báo cáo tài chính: 7

Chương II: Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xuân hoà viglacera 8

1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu: 8

1.1. Đặc điểm: 8

1.2. Phân loại NVL: 8

2. Nguồn nhập - xuất: 9

3. Đánh giá vật liệu: 9

3.1. Đối với nguyên vật liệu nhập kho do mua ngoài: 9

3.2. Đối với nguyên vật liệu xuất kho: 10

4. Thủ tục nhập - xuất kho vật liệu: 11

4.1. Nhập kho: 11

4.2. Thủ tục xuất kho: 12

7. Kế toán tổng hợp nhập – xuất kho vật liệu: 14

7.1. Tài khoản sử dụng: 14

7.2. Trường hợp tăng NVL: 14

7.2. Kế toán tổng hợp giảm NVL: 15

Chương III: Một số ý kiến nhận xét, đánh giá để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty 16

1. Ưu điểm: 16

2. Hạn chế: 16

3. Kiến nghị: 17

Phần kết

 

doc24 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1189 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần Xuân Hòa Viglacera, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Công ty CP Xuân Hoà Viglacera.DOC
Tài liệu liên quan