Báo cáo thực tập tại Công ty công trình thông tin tín hiệu điện

MỤC LỤC

Trang

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 1

2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5

2.1. Thị trường 5

2.2. Tổ chức bộ máy quản lý trong công ty 9

2.3. Quản lý nhân lực 13

2.4. Quản lý vốn và tài sản 15

2.5. Quản lý vật tư, công cụ và dụng cụ 19

2.6. Quản lý máy móc thiết bị 22

2.7. Marketing 24

3. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 26

4. ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU VỀ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NÀY 29

4.1. Thuận lợi 29

4.2. Khó khăn 31

 

 

 

doc34 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 08/09/2013 | Lượt xem: 1569 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty công trình thông tin tín hiệu điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cho công ty. Chủ yếu là lợi nhuận và giải quyết công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên và quan trọng là giảm bớt chi phí cho công ty trong việc mua sắm các thiết bị thông tin tín hiệu. Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo thay thế các thiết bị nhập khẩu, xí nghiệp đã mạnh dạn nghiên cứu và chế tạo thử thành công nhiều thiết bị mới thích hợp với môi trường công nghệ đường sắt nước ta. Những sáng tạo và cố gắng của cán bộ công nhân viên xí nghiệp trong thời gian qua chính là động lực thúc đẩy xí nghiệp đi lên. Như vậy, thị trường của công ty được trải rộng từ lĩnh vực đường sắt sang xây dựng dân dụng, công nghiệp và lĩnh vực cung ứng vật tư, thiết bị. Thị trường rộng sẽ là điều kiện thuận lợi để công ty tìm kiếm được nhiều hợp đồng lớn, nhưng cũng là khó khăn vì nguồn lực của công ty đã bị chia nhỏ và phải cạnh tranh với các doanh nghiệp chuyên ngành có tiềm lực mạnh cả về vốn, công nghệ lẫn nhân lực. 2.2. Tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Công trình thông tin tín hiệu điện Đứng đầu chịu trách nhiệm điều hành hoàn toàn công ty là ban giám đốc công ty bao gồm một giám đốc phụ trách chung có toàn quyền quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và hai phó giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh kỹ thuật, hành chính tổ chức, chịu trách nhiệm thay thế giám đốc điều hành các bộ phận được ủy quyền. Giúp đỡ cho ban giám đốc là các phòng ban chức năng. Các phòng này được tổ chức theo yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh toàn công ty gồm : Phòng kế hoạch : Có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất cho từng năm, từng giai đoạn sản xuất. Đồng thời phòng còn có nhiệm vụ ký kết các hợp đồng và tổ chức thực hiện các nội dung ký kết trong hợp đồng. Vai trò của phòng giống như của phòng kinh doanh. Đây cũng chính là phòng đại diện của công ty. Phòng vật tư : Có nhiệm vụ cung ứng đầy đủ vật tư - thiết bị cho sản xuất. Đồng thời cuối năm quyết toán số vật tư đã sử dụng. Đối với các công trình ở xa địa bàn công ty thì phòng có vai trò điều phối hoạt động vận chuyển cung ứng vật tư sao cho kịp thời và đầy đủ về số lượng cũng như chủng loại. Phòng nhân chính : Có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo về công tác tổ chức đội ngũ cán bộ công nhân viên phù hợp với yêu cầu sản xuất, tổ chức cán bộ lao động tiền lương... Đồng thời đảm nhận chức năng tuyển dụng lao động và chịu trách nhiệm về chất lượng nhân viên do mình tuyển dụng. Một chức năng nữa của phòng là tham gia đánh giá năng lực làm việc của cán bộ công nhân viên và tiến hành thu thập tài liệu, tổ chức học tập nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên. Phòng thiết kế : Có nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế các công trình mà công ty có hợp đồng thi công đồng thời nghiên cứu, chế thử những phụ tùng thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Vai trò của phòng là phải nghiên cứu , nắm bắt những kỹ thuật công nghệ mới áp dụng vào trong sản xuất thi công để ngày càng nâng cao chất lượng các công trình. Phòng y tế : chăm sóc sức khoẻ thường xuyên cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra công ty còn có các xí nghiệp sau : - Xí nghiệp sản xuất vật tư thiết bị : sản xuất vật liệu, phụ tùng để thay thế, phục vụ và bán cho các đơn vị thông tin tín hiệu trong ngành. - Xí nghiệp xây lắp công trình thông tin - Xí nghiệp xây lắp công trình tín hiệu - Xí nghiệp xây lắp công trình điện - Xí nghiệp sản xuất vật liệu và xây dựng (hay còn gọi là đội kiến trúc): chuyên sản xuất phụ kiện bê tông như mãng cát, bể ác qui... đồng thời xây dựng các công trình kiến trúc trong và ngoài đơn vị. SƠ ĐỒ BỘ MÁY LÀM VIỆC CÔNG TY CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐIỆN GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ HOẠCH PHÒNG TÀI VỤ PHÒNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT PHÒNG VẬT TƯ PHÒNG NHÂN CHÍNH XÍ NGHIỆP XÂY SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ĐIỆN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH TÍN HIỆU XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH THÔNG TIN Mối quan hệ công tác giữa các phòng ban trong công ty : Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban – trưởng phó các phòng ban là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng ban và nghiệp vụ ngành dọc ở các đơn vị trực thuộc Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các phòng ban có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau cùng tham gia giải quyết các công việc chung của công ty có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của phòng ban mình phụ trách Các phòng ban công ty có trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ theo ngành dọc, đồng thời có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra và giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn do phòng ban phụ trách. Quản lý nhân lực Để hoạt động tốt trong cơ chế thị trường, công ty đã thực hiện giảm biên chế, sắp xếp và bố trí lao động cho hợp lý hơn. Hiện nay, công ty có 5 xí nghiệp thành viên trong đó có 4 xí nghiệp xây lắp công trình, 1 xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị thông tin tín hiệu, vật liệu xây dựng với tổng số gần 400 cán bộ công nhân viên. Công ty có một đội ngũ kỹ sư chuyên ngành thông tin tín hiệu - điện – xây dựng được đào tạo qua các trường đại học chính quy trong nước và nước ngoài với 35 người có thâm niên công tác từ 15 – 25 năm; 15 người có thâm niên công tác từ 3 – 10 năm; những cử nhân kinh tế và kỹ sư cơ khí có bề dày kinh nghiệm về xây lắp và chế tạo. Có gần 250 công nhân kỹ thuật lành nghề có cấp bậc thợ bình quân 4,5/7 đã có kinh nghiệm thi công các công trình thông tin tín hiệu - điện trên toàn tuyến đường sắt vừa khai thác vừa thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Như vậy, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đội ngũ các bộ khoa học kỹ thuật chuyên môn đồng bộ, công ty có khả năng tham gia đấu thầu và thực thi hợp đồng thầu (khi trúng thầu) nhiều công trình có quy mô khác nhau. Một số lượng không quá lớn cán bộ công nhân viên như vậy nhưng hoạt động quản lý nguồn nhân lực lại không dễ dàng một chút nào, bởi lẽ gần 400 cán bộ công nhân viên này được phân đều trên 5 xí nghiệp thành viên có trụ sở đóng tại các địa phương khác nhau và hầu như quanh năm có mặt tại các công trình thi công trong phạm vi cả nước. Công ty công trình thông tin tín hiệu điện là một doanh nghiệp nhà nước thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, các xí nghiệp thành viên của công ty thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc. Tại mỗi xí nghiệp thành viên cũng đều có giám đốc, phó giám đốc, kỹ sư thi công và đặc biệt là cán bộ chấm công có nhiệm vụ giám sát tiến độ làm việc của từng công nhân đễ phục vụ hoạt động trả lương. Thông thường đối với các công trình ở xa, mỗi xí nghiệp sẽ lập ra riêng một đội ngũ chuyên giám sát, theo dõi và tổ chức sinh hoạt cho cán bộ công nhân tại nơi sản xuất. Các xí nghiệp thành viên có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất thi công về ban lãnh đạo công ty, cuối kỳ căn cứ vào những thông tin này để công ty xét lương và thưởng cho mỗi công nhân. Tại công ty công trình thông tin tín hiệu điện việc tính lương cho cán bộ công nhân được thực hiện như sau: Để xác định tiền lương năm kế hoạch người ta căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lao động cho năm kế hoạch theo công thức: åVkh = [ Ldb*TLmin*( Hcb + Hpc ) + Vvc ] *12 tháng Trong đó: Vkh : quỹ lương năm kế hoạch Ldb : lao động định biên TLmin : mức lương tối thiểu của doanh nghiệp lựa chọn trong khung quy định Hcb : hệ số các khoản phụ cấp lương bình quân được tính trong đơn giá tiền lương Vvc : quỹ lương của bộ máy gián tiếp mà số lao động này tính trong định mức lao động tổng hợp Để xác định quỹ tiền lương thực hiện người ta căn cứ vào đơn giá tiền lương và kết quả sản xuất kinh doanh : Vth= (Vđg * Csxkd ) + Vbs + Vtg + Vpc Trong đó: Vth : quỹ tiền lương thực hiện Csxkd : chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo tổng sản phẩm hàng hoá thực hiện hoặc doanh thu thực hiện Vpc : quỹ các khoản phụ cấp lương và các chế độ khác không được tính trong đơn giá theo quy định, tính theo số lao động thực tế được hưởng Vđg : đơn giá tiền lương Vbs : quỹ tiền lương bổ sung trả cho thời gian thực tế không tham gia sản xuất được hưởng theo chế độ quy định của số lao động trong công ty mà khi xây dựng định mức lao động không tính đến, bao gồm : quỹ tiền lương nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ lễ tết, Tết, nghỉ theo chế độ lao động nữ, hội họp, học tập. Vtg: quỹ tiền lương làm thêm giờ đựơc tính theo khối lượng và số giờ thực tế làm thêm nhưng không vượt quá quy định của bộ luật lao động. Các hình thức tiền lương cơ bản: Đối với cán bộ công nhân viên khối quản lý của công ty áp dụng chế độ trả lương theo thời gian Đối với các bộ công nhân viên trực tiếp sản xuất áp dụng chế độ trả lương khoán, khoán theo từng chi tiết hay toàn bộ hạng mục công trình Đối với lao động theo thời vụ áp dụng chế độ trả lương khoán Quản lý vốn và tài sản Theo quy định, vốn điều lệ ban đầu được nhà nước cấp là tổng số vốn đã được cấp tại thời điểm thành lập. Công ty có trách nhiệm không ngừng phát triển vốn được giao từ kết quả hoạt động kinh doanh của mình, được cấp vốn bổ sung để hỗ trợ phát triển kinh doanh phục vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ giao bổ sung. Công ty có trách nhiệm phải công khai vốn điều lệ và các trường hợp thay đổi vốn điều lệ. Ngoài ra vốn điều lệ được tự huy động vốn để phát triển kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về việc huy động vốn, có nghĩa vụ nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn và các nguồn lực được giao, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. Năng lực tài chính của công ty có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thắng thầu của công ty. Đối với các chủ đầu tư, khi xem xét đánh giá năng lực nhà thầu tham gia dự thầu thì vấn đề vốn của nhà thầu sẽ được họ rất quan tâm. Đặc biệt là khả năng tài chính và khả năng huy động các nguồn vốn được các nhà thầu trình bày trong hồ sơ thầu khi tham gia dự thầu Tính đến thời điểm năm 2001 công ty hiện có 26,165 tỷ đồng vốn trong đó tài sản cố định chiếm 24,242 tỷ đồng và vốn năm 2001 đã được tăng thêm 3,023 tỷ đồng so với năm 2000. Cơ cấu vốn của công ty trong giai đoạn 1998-2001 Đơn vị: triệu đồng Năm 1998 1999 2000 2001 Tổng tài sản 18.709 22.917 23.134 26.165 Tổng số nợ 15.529 17.504 17.804 24.242 Doanh thu thuần 14.815 13.154 14.086 17.922 Trong quá trình hoạt động công ty đã tiến hành thay đổi cơ cấu vốn, tài sản phục vụ nhu cầu kinh doanh, phục vụ điều hoà vốn giữa các xí nghiệp thành viên phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Đồng thời sử dụng vốn và tài sản để đầu tư ra bên ngoài trên cơ sở tuân thủ các quy định của bộ tài chính và bảo đảm nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Một số chỉ tiêu tài chính và hiệu quả sử dụng vốn: TT Chỉ tiêu 1998 1999 2000 2001 1 Cơ cấu vốn +TS CĐ/Tổng TS +TSLĐ/Tổng TS 40.5% 59,5% 37,7% 62,3% 37% 63% 35,5% 64,5% 2 Tỷ suất lợi nhuận +LN/DT +LN/Vốn chủ 9,8% 23% 13% 25% 11,4% 22% 12,6% 23% 3 Hệ số nợ + Nợ phải trả/Tổng TS 74,7% 77,6% 83,23% 76,5% 4 Khả năng thanh toán + Chung: TSLĐ/Nợ ngắn hạn +Nhanh: Tiền hiện có/Nợ ngắn hạn 106,2% 4,4% 108,3% 2,4% 99,8% 1,8% 97,7% 1,7% Qua c¸c chØ tiªu trªn cho thÊy tµi s¶n cè ®Þnh chñ yÕu lµ tµi s¶n cè ®inh h÷u h×nh chiÕm tû lÖ lín, tµi s¶n cè ®Þnh nµy chñ yÕu lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty kh«ng cã tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh vµ ®©y còng chÝnh lµ h¹n chÕ cña c«ng ty, cÇn ph¶i quan t©m xem xÐt ®Ó gi¶m søc Ðp vÒ nguån vèn cho viÖc mua s¾m thiÕt bÞ thi c«ng. MÆt kh¸c qua c¸c sè liÖu trªn còng cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty lµ kh¸ thÊp, hÖ sè nî cao, chØ sè doanh lîi thÊp v× vËy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chØ sè doanh lîi lªn. VÒ vÊn ®Ò qu¶n lý doanh thu vµ chi phÝ. Th«ng th­êng doanh thu cña c«ng ty chñ yÕu lµ tõ ho¹t ®éng x©y l¾p vµ ho¹t ®éng cung øng vËt t­, thiÕt bÞ. C«ng ty sÏ tiÕn hµnh h¹ch to¸n tËp trung doanh thu cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, doanh thu ph¸t sinh t¹i c«ng ty ®Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn tËp trung. Chi phÝ cña c«ng ty bao gåm chi phÝ cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ chi phÝ tËp trung ph¸t sinh t¹i c«ng ty. Chi phÝ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty cña c«ng ty do v¨n phßng c«ng ty thùc hiÖn, ®­îc qu¶n lý nh­ mét ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc. Chi phÝ cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn ®­îc quy ®Þnh cho tõng thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc. C«ng ty sÏ tiÕn hµnh h¹ch to¸n tËp trung chi phÝ cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc vµ chi phÝ tËp trung t¹i c«ng ty. VÒ vÊn ®Ò lîi nhuËn vµ trÝch lËp c¸c quü. Lîi nhuËn cña c«ng ty lµ chªnh lÖch gi÷a tæng sè thu vµ tæng sè chi cña ho¹t ®éng x©y l¾p vµ cung øng vËt t­ thiÕt bÞ, ngoµi ra ®ã lµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ mét sè ho¹t ®éng kh¸c. T¹i c«ng ty lîi nhuËn th­êng ®­îc sö dông ®Ó lËp vµ sö dông c¸c quü sau : Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn : trÝch tèi thiÓu 50% tõ phÇn lîi nhuËn h¹ch to¸n tËp trung sau khi bï c¸c kho¶n lç cña n¨m tr­íc ®èi víi c¸c kho¶n lç kh«ng ®­îc trõ vµo lîi nhuËn tr­íc thuÕ, nép tiÒn thu sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc, tr¶ c¸c kho¶n ph¹t do vi ph¹m ph¸p luËt Nhµ n­í, c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®· chi nh­ng kh«ng ®ù¬c tÝnh vµo chi phÝ hîp lý khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ, tr¶ l·i cho c¸c ®èi t¸c gãp vèn theo hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi c«ng ty. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn tËp trung ®­îc sö dông ®Ó ®Çu t­ më réng vµ ph¸t triÓn kinh doanh; ®æi míi thay thÕ hoµn chØnh ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ, ®iÒu kiÖn lµm viÖc; bæ sung vèn l­u ®éng cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn; tham gia liªn doanh, gãp vèn cæ phÇn. Quü dù phßng tµi chÝnh : trÝch tèi thiÓu 10% tõ phÇn lî nhuËn h¹ch to¸n tËp trung; ®iÒu ®éng kh«ng qu¸ 10% quü dù phßng cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc. Tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ huy ®éng d­íi h×nh thøc vay víi l·i suÊt néi bé quü dù phßng tµi chÝnh t¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Quü dù phßng tµi chÝnh tËp trung ®­îc sö dông ®Ó bï ®¾p, hç trî phÇn cßn l¹i cña nh÷ng tæn thÊt, thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n do thiªn tai, rñi ro kinh doanh cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Quü nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o: trÝch 3-10% tõ lîi nhuËn h¹ch to¸n tËp trung. Huy ®éng tèi ®a 15% quü ®Çu t­ ph¸t triÓn cña c«ng ty trong n¨m. quü nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o ®­îc sö dông ®Ó chi cho c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o cho c¸c ch­¬ng tr×nh lín ®Ò tµi cña c«ng ty. Quü phóc lîi vµ quü khen th­ëng: ®­îc trÝch c¨c cø vµo phÇn lîi nhuËn cßn l¹i sau khi trÝch c¸c quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh vµ quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm; c¨n cø vµo tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn nhµ n­íc; huy ®éng tèi ®a 10% hai quü trÝch trong n¨m cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Quü phóc lîi tËp trung ®­îc sö dông ®Ó ®Çu t­ x©y dùng hoÆc söa ch÷a, bæ sung x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng cña c«ng ty, gãp vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lî víi c¸c c«ng ty kh¸c theo hîp ®ång tho¶ thuËn; chi cho c¸c ho¹t ®éng phóc lîi x· héi, thÓ thao, v¨n ho¸, phóc lîi c«ng céng cña tËp thÓ c¸c bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty; ®ãng gãp cho quü phóc lîi c«ng céng; trî cÊp khã kh¨n th­êng xuyªn, ®ét xuÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Quü khen th­ëng tËp trung ®­îc dïng ®Ó th­ëng vÒ qu¶n lý tµi chÝnh; th­ëng cho tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao, th­ëng c¸ nh©n, ®¬n vÞ ngoµi c«ng ty cã quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ ®· hoµn thµnh víi c«ng ty. Cuèi cïng ®ã lµ quü trî cÊp mÊt viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n ®­îc trÝch tõ 10% lîi nhuËn h¹ch to¸n tËp trung sau khi ®· trÝch cho c¸c quü trªn ®©y. 2.5. Quản lý vật tư, công cụ và dụng cụ Vật liệu-công cụ dụng cụ là một trong những yếu tố vật chất quan trọng cho quá trình sản xuất và thi công công trình ở công ty Công trình thông tin tín hiệu điện trực thuộc liên hiệp đường sắt Việt Nam. Tổ chức công tác hạch toán vật liệu- công cụ dụng cụ là một trong những công tác hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất. Để tổ chức hạch toán vật liệu- công cụ dụng cụ thì trước hết phải tìm hiểu rõ về đặc điểm của vật liệu-công cụ dụng cụ sử dụng cho quá trình sản xuất và thi công công trình trong công ty. Các công trình thông tin, công trình tín hiệu do Công ty thực hiện xây lắp đòi hỏi rất nhiều chủng loại vật tư, vật liệu khác nhau và rất đa dạng. Có nhiều loại vật liệu cần phải bảo vệ ở nơi an toàn thoáng mát như bể ác qui... bên cạnh đó lại có những loại vật liệu cần phải được cất giữ ở nơi có độ ẩm tương đối ổn định, không bị ánh sáng chiếu vào như các điện trở 1000.... hàm biến thế XB2, tụ hoá điện... Chính vì sự đa dạng của chủng loại vật liệu của Công ty, đòi hỏi việc quản lý phải có biện pháp vận chuyển, bảo quản và dự trữ phù hợp. Ở Công ty thông tin tín hiệu vật liệu-công cụ dụng cụ được phân thành các loại : - Nguyên vật liệu chính : gồm rất nhiều chủng loại vật liệu chẳng hạn : hệ tín hiệu đèn màu và ga 10m-5B T , hệ tín hiệu đèn màu và ga cột thấp, tay quay ghi, bộ gá lặp bộ quay và khoá ghi, bộ chỉnh lưu Silic ZG13,2/2,4 , bộ biến áp BG,... - Nguyên vật liệu phụ ; tương tự như vật liệu chính tuy nhiên vẫn chiếm rất ít so với nguyên vật liệu chính. Nguyên vật liệu phụ ở công ty gồm có : ống gang luồn cáp, ống luồn cáp ở đài khống chế ống, xi cách điện loại cứng, dây nilông bọc, cát đen, giá gỗ đặt ác qui, gạch chỉ, ống nhựa... - Nhiên liệu : Xăng, dầu dùng để chạy máy. - Phụ tùng thay thế : là các chi tiết phụ tùng cho các xưởng sản xuất. - Vật liệu khác : ống nhựa, gạch. - Công cụ dụng cụ : là những công cụ cần thiết cho quá trình sản xuất như: găng tay, khẩu trang, mũi khoan, giày vải ngắn cỏ, cưa gỗ, dây chảo, xô tôn đen, can nhựa 20l, long ty, bao tải.. Tất cả các vật liệu - công cụ dụng cụ khi mua về chưa cần ngay thì được nhập vào kho Công ty- kho công ty có độ rộng, độ dài phù hợp thoáng mát để bảo quản các loại vật tư có qui cách và đặc điểm khác nhau. Khi xuất dùng vật liệu- công cụ dụng cụ được xuất dùng theo công trình, các phiếu xuất kho vào cuối quí hạch toán, kế toán tập hợp theo từng công trình, là cơ sở cho việc hạch toán vật liệu. Công ty phải xây dựng định mức cho mỗi công trình thông tin tín hiệu. Chẳng hạn: Định mức vật tư kỹ thuật Công trình xây dựng đèn màu ga Bút Sơn Thị trường Tên vật liệu và qui cách Đơn vị Số lượng Giá trị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Hệ tín hiệu đèn màu vào ga Hệ tín hiệu đèn màu ra ga Bộ chỉnh lưu silic ZG 13,2/2,4 Bộ chỉnh lưu silic ZG24/2,4 Bộ biến áp BG1 Bộ biến áp CT5 Bộ rơ le an toàn loại cắm Bộ rơ le JWXC1/1700 Hàm biến thế XB2 Điện trở 1000 Điện trở điều chỉnh ... hệ hệ bộ bộ bộ bộ cái cái hàm cái cái .... 1 5 2 1 3 3 12 12 2 1 ... Tại công ty Thông tin tín hiệu đường sắt, nguyên vật liệu được tính theo giá thực tế. Việc tính giá theo giá thực tế giúp cho việc hạch toán được chính xác giảm được lượng ghi sổ sách. Khác với các doanh nghiệp khác tại công ty công trình thông tin tín hiệu điện việc cung ứng vật tư cho các công trình chủ yếu do công ty tự sản xuất lấy. Giữa xí nghiệp sản xuất vật tư thiết bị và phòng vật tư luôn có mối quan hệ mật thiết. Vật tư cung ứng cho các công trình sẽ do phòng vật tư điều phối và được lấy tại xí nghiệp sản xuất vật tư thiết bị. Phòng vật tư có trách nhiệm lập kế hoạch giám sát hoạt động cung ứng vật tư, còn xí nghiệp sản xuất vật tư thiết bị phải luôn đảm vật tư thiết bị đầy đủ về chủng loại số lượng và kịp thời cung cấp cho các công trình. 2.6. Quản lý máy móc thiết bị Tính đến năm 2001 công ty có 37 loại thiết bị thi công chính với số lượng và chủng loại khác nhau và được sản xuất ở nhiều nước trên thế giới. Năng lực máy móc thiết bị thi công của công ty tính đến năm 2001 Tên thiết bị Tính năng Nước sản xuất Năm sản xuất Số lượng Chất lượng Máy đo dây đất Đo điện trở cọc tiếp đất Nhật 2000 03 Tốt Máy đo cách điện Đo điện trở cách điện Nhật 2000 03 Tốt Đồng hồ vạn năng Đo điện Nhật 2000 06 Tốt Máy đo đường dây P5- 10 Xác định trở ngại của cáp Liên xô cũ 1986 01 Tốt Cỗu Wuyton Đo điện trở nhiễu Trung Quốc 1980 03 Tốt Máy cắt bê tông ICC 2 Các đường bê tông Nhật 2000 01 Tốt Ôtô tải IFA W – 50 Vận chuyển cáp và thiết bị Đức 1990 01 Tốt Máy đo rơ le AX-T2 Đo kiểm tra rơ le Trung Quốc 1997 01 Tốt Goòng máy Z006 Vận chuyển vật tư và thiết bị Trung Quốc 1998 01 Tốt Ôtô 15 chỗ (TOYOTA) Vận chuyển máy móc thiết bị và kiểm tra Nhật 2000 01 Tốt Kích cáp cơ khí Ra cáp Trung Quốc 1999 02 Tốt Máy phát điện 5,5 KVA U220V Cấp điện xoay chiều 220V phục vụ thi công Nhật 2000 01 Tốt Máy trộn bê tông Trộn bê tông Trung Quốc 1999 02 Tốt Máy đầm dùi Đẩm bê tông Nhật 2000 02 Tốt Máy chin tường Chèn đường Trung Quốc 1999 02 Tốt Máy hàn điện Hàn mạch điện đường ray Hàn Quốc 1997 02 Tốt Kích thuỷ lực Kích ray Trung Quốc 1996 04 Tốt Kích dồn ray Dồn ray Trung Quốc 1996 04 Tốt Máy mài ray Mài nấm ray Trung Quốc 1996 02 Tốt Máy kinh vĩ Đo toàn đạc Đức 1999 02 Tốt Máy thuỷ bình Đo cao độ Đức 2000 02 Tốt M¸y mãc thiÕt bÞ lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®Ó x©y dùng nªn nh÷ng c«ng tr×nh cã chÊt l­îng ®¸p øng mong muèn cña chñ ®Çu t­. Trong x©y l¾p sù ®ßi hái cña c¸c c«ng tr×nh lµ tiÕn ®é thi c«ng, lµ chÊt l­îng vµ ®é thÈm mü cao. §Ó ®¸p øng ®ßi hái ®ã l¹i kh«ng thÓ hoµn toµn dùa vµo søc ng­êi mµ ph¶i cã sù hç trî cña m¸y mãc thiÕt bÞ. §Æc biÖt ®èi víi c¸c c«ng tr×nh lín, kü thuËt phøc t¹p, yÕu tè m¸y mãc thiÕt bÞ cµng trë nªn quan träng cho qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu cña c«ng ty, nã thÓ hiÖn n¨ng lùc thi c«ng cña c«ng ty. V× vËy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty lu«n chó träng vµo c«ng t¸c ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, mua s¨m nhiÒu lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng, ®Æc biÖt c«ng ty còng ®· ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ tin häc ®Ó tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Marketing Marketing công nghiệp dường như vẫn còn là một điều mới lạ cho không chỉ Công ty Công trình thông tin tín hiệu điện nói riêng mà cho cả các DNNN Việt Nam hiện nay nói chung. Nghiên cứu thị trường là một hoạt động nhằm thu thập, đánh giá và xử lý thông tin về thị trường nhằm giúp cho việc xây dựng và lựa chọn phương án cũng như điều chỉnh kịp thời các phương án trong quá trình thực hiện các hoạt động marketing và kinh doanh được chính xác. Việc nghiên cứu này có ảnh hưởng lớn đến khả năng thắng thầu trong xây dựng của công ty, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên. Quy mô thị trường có ảnh hưởng to lớn đến kết quả kinh doanh của công ty. Nếu quy mô thị trường lớn mà trên thị trường chỉ có ít công ty hoạt động thì kết quả là công ty có điều kiện thuận lợi để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngựơc lại thì công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn và luôn đứng trước nguy cơ làm ăn thua lỗ và phá sản. Trong việc hoạch định phương hướng phát triển sản xuất của mình công ty luôn phải làm tốt việc điều tra, nghiên cứu thị trường, xác định rõ đặc điểm và dung lượng của thị trường. Quy mô thị trường chính là điều kiện kiên quyết để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Hiện nay tại Công ty công trình thông tin tín hiệu điện các hoạt động marketing được giao cho phòng kế hoạch đảm nhiệm. Phòng này phối hợp với các phòng ban khác trong công tác điều tra thị trường, tìm kiếm hợp đồng, và đấu thầu. Trong đó đấu thầu là nhiệm vụ quan trọng nhất bởi lẽ thắng thầu chính là đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của công ty. Thông thường các thông tin được thu thập chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các mối quan hệ của công ty với bạn hàng, tổ chức và với cá nhân... và việc tìm kiếm được các hợp đồng phù hợp với năng lực của công ty sẽ giúp cho công ty thuận lợi hơn trong công tác đấu thầu. Bên cạnh đó, phòng kế hoạch còn có chức năng tìm kiếm hướng đi mới cho công ty. Trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của cơ chế thị trường, công ty ngoài việc cố gắng giữ vững được ngành nghề truyền thống, còn phải năng động tìm kiếm những ngành nghề mở rộng mà khả năng của công ty cho phép để tăng thêm thu nhập của công ty cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên. Và việc mở rộng sang lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp chính là sự lựa chọn của công ty. Mới chỉ hoạt động trong lĩnh vực này được 3 năm nhưng các con số đã chứng minh rằng đây là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn của công ty. Trong thời gian tới hướng đi của Công ty Công trình thông tin tín hiệu điện đó là nhanh chóng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, thành lập ra một bộ phận riêng chuyên môn hoá chức năng nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin thị trường, đồng thời tạo ra hệ thống thông tin nội bộ thông suốt trong công ty, và tất cả nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường. 3. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Năm 1993 là mốc son quan trọng đánh dấu sự chuyển đổi của công ty từ hạch toán kinh tế phụ thuộc sang hạch toán kinh tế độc lập. Kết quả kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã phần nào thể hiện sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo công ty cùng với tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty trong việc hoà nhập vào cơ chế thị trường đầy mới mẻ gian truân. Trong vòng 5 năm từ 1993 đến 1997 công ty đã có tới 56 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi 871 triệu đồng. Giá trị tổng sản lượng tăng thêm 10.228 triệu đồng, đạt mức tăng bình quân n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.doc
Tài liệu liên quan