Báo cáo thực tập tại công ty Đầu Tư và phát triển nhà ở Hà Nội

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TRIỂN NHÀ HÀ NỘI VÀ CÁC PHÒNG BAN

I. Quá trình hình thành, PT của C.ty Đầu Tư và phát triển nhà ở Hà Nội

II. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của các phòng ban

1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

1.1. Phòng tổ chức hành chính

1.2. Phòng kế toán tài chính

1.3. Phòng kế hoạch kỹ thuật

1.4. Phòng quản lý dự án

1.5. Phòng tư vấn dịch vụ

2. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong công ty

CHƯƠNG II

TÌNH HÌNH ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

I. Tình hình đấu thầu tại công ty trong thời gian qua

1. Quá trình thực hiện công tác đấu thầu của Công ty

2.Công tác lập hồ sơ dự thầu xây lắp của C.ty Đầu Tư và PT nhà ở Hà Nội

2.1. Trình tự lập hồ sơ dự thầu

2.2. Tính giá dự thầu

2.3 Nội dung chính trong hồ sơ dự thầu của Công ty

3. Ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng thầu

3.1. Hợp đồng thầu

3.2. Ký hợp đồng thầu

3.3. Thực hiện hợp đồng thầu

3.4. Thanh lý hợp đồng thầu

CHƯƠNGII

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU THẦU TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở HÀ NỘI

1. Đối với công tác tính toán và dự toán giá dự thầu

2. Đối với thiết bị máy móc phục vụ thi công của Công ty

3. Công tác thị trường và cập nhật xử lý thông tin

4. Một kiến nghị khác

KẾT LUẬN

 

doc26 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty Đầu Tư và phát triển nhà ở Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35734.doc