Báo cáo Thực tập tại công ty dệt kim Thăng Long

MỤC LỤC

 

Trang

I. Giới thiệu về Công ty Dệt kim Thăng Long 2

1. Quá trình hình thnàh và phát triển của Công ty 2

2. Bộ máy quản lý của Công ty 4

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 7

 

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty 8

1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 8

2. Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động 10

3. Kết quả sản xuất kinh doanhcủa Công ty 12

 

III. Hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 14

 

Các bảng và sơ đồ sử dụng trong báo cáo .

Bảng 1 : Một số máy móc thiết bị chủ yéu của Công ty .

Bảng 2 : Trình độ và thâm niên của cán bộ quản lý .

Bảng 3 : Số lượng và bậc thợ của công nhân trực tiếp sản xuất .

Bảng 4 : Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 .

Bảng 5 : Tốc độ phát triển của giá trị SXCN từ năm 1998 – 2002 .

Bảng 6 : Một số chỉ tiêu mà Công ty phấn đấu thực hiện trong năm 2003 .

 

Sơ đồ 1 : Bộ máy quản lý của Công ty .

Sơ đồ 2 : Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm .

Đồ thị giá trị kim ngạch xuất khẩu

 

doc15 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1330 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty dệt kim Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty dệt kim thăng long.DOC