Báo cáo Thực tập tại Công ty Lương thực Hà Sơn Bình

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng là kinh doanh, sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Cho nên yêu cầu của bộ máy quản lý tài chính vừa tinh giảm gọn nhẹ vừa đảm bảo được yêu cầu của Công ty đề ra.

Phòng tài chính kế toán là phòng chức năng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về quản lý tài chính của đơn vị. Do vậy mà công tác phân cấp quản lý tài chính được phân cấp như sau:

+ Giữa doanh nghiệp với cấp trên:

Công ty được Tổng Công ty giao vốn Nhà nước toàn cơ sở với số liệu hợp nhất giữa hai Công ty. Công ty Lương thực Hà Tây và Công ty Lương thực Hoà Bình, Công ty có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước giao.

+ Giữa doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc:

Các đơn vị (cửa hàng, xí nghiệp) là đơn vị trực thuộc Công ty. Các đơn vị trực thuộc được vay vốn lưu động, được uỷ quyền quản lý tài sản, lao động, được đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng để thanh toán và giao dịch.

Hạch toán kế toán phụ thuộc, hàng quý, hàng năm có báo cáo tài chính, thực hiện kinh doanh lấy thu bù chi và có lãi.

Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật Nhà nước về việc quản lý vốn và tài sản của đơn vị mình, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Được Giám đốc Công ty cho vay vốn lưu động định mức của năm tài chính để sản xuất kinh doanh.

Hoặc Giám đốc uỷ quyền vay ngân hàng từng lần. Song mỗi lần vay phải có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, phải trả lãi suất cho Công ty và ngân hàng và trả nợ đúng kỳ hạn mọi khoản vay. Riêng phần vay vốn lưu động định mức là do Công ty lấy từ nguồn vốn lưu động của Công ty cho vay và thu lãi có tính chất nội bộ bằng tỷ suất thu sử dụng vốn Nhà nước quy định.

Đơn vị trực thuộc được mua sắm công cụ, dụng cụ thông thường, có giá trị nhỏ để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và được phân bổ một lần vào chi phí hay giá thành sản phẩm. Những tài sản lớn có giá trị lớn phải lập kế hoạch mua sắm và được Công ty phê duyệt thì được phân bổ dần vào chi phí hoặc giá thành qua chi phí chờ phân bổ của đơn vị.

Đơn vị trực thuộc không được nhượng bán, cầm cố thế chấp, thanh lý tài sản cố định. Trường hợp cho thuê tài sản như nhà cửa, kho tàng. lúc nhàn rỗi chưa sử dụng phải có văn bản báo cáo Công ty.

Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về tài sản thừa thiếu, tổn thất, công nợ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đơn vị trực thuộc phải chấp hành nghiêm chỉnh việc điều tiết vốn, tài sản và các nguồn lực khác khi Công ty điều động.

 

doc31 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1297 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Lương thực Hà Sơn Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Lương thực Hà Sơn Bình.DOC
Tài liệu liên quan