Báo cáo Thực tập tại công ty rượu Hà Nội

Văn phòng công ty làm nhiệm vụ tổ chức quản lý nhân sự, các công việc hành chinh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tham mưu về tiền lương.

Phòng kế toán tài chính theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanhcủa công ty dưới hình thuqức tái tiền tệ, là công cụ quản lý kinh tế và quản lý công ty. Tham mưu đắc lực cho giám đốc thông qua quản lý tình hình mua sắm, nhập xuất vật tư, tập hợp chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩm .để lập báo cáo kế toán.

Phòng thị trường làm công tác giao dịch, bán hàng, marketing, đảm nhận việc tiêu thụ sản phẩm của công ty, cung cấp kịp thời mọi thông tin cho phàng kế toán để theo dõi mọi hoạt động sản suất kinh doanh.

Phòng ké hoạch vật tư tổng hợp thống kê và quản lý vật tư của công ty, làm công tác xây dựng kế hoạch về việc sử dụng vạt tưu cho sản xuất của công ty.

Phòng kỹ thuật công nghệ - KCS; Thực hiện giám sát kiểm tra chất lượng vật tư, đảm bảo chất lượng sản phẩm sản suất ra, đào tạo công nhân kỹ thuật.

 

doc25 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty rượu Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35914.DOC
Tài liệu liên quan