Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp xe buýt 10-10

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

A. Phần thực tập chung. 3

1. 1. Khái quát chung về doanh nghiệp vận tải 3

1. 1. 1. Quá trình thành lập và phát triển xí nghiệp Xe buýt 10-10 3

1. 1. 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 7

1. 1. 2. 1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh, sản phẩm và thị trường 7

1. 1. 2. 2. Đặc điểm về nguồn nhân lực 8

1. 1. 2. 3. Đặc điểm về vốn và tài sản 10

1. 1. 2. 4. Kết quả hoạt động của xí nghiệp qua một số năm 11

1. 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội 13

1. 2. 1. Mối quan hệ trực tiếp của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương. 13

1. 2. 2. Cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất 13

1. 2. 3. Mô hình tổ chức của xí nghiệp 14

1. 3. Tìm hiểu các điều kiện khai thác vận tải 15

1. 3. 1. Điều kiện vận tải 15

1. 3. 2. Điều kiện đường xá 15

1. 3. 3. Điều kiện thời tiết khí hậu 16

1. 3. 4. Điều kiện tổ chức kỹ thuật 16

1. 3. 5. Điều kiện kinh tế-xã hội 17

1. 4. Tình hình hành khách vận chuyển qua các năm của xí nghiệp 18

1. 5. Tình hình phương tiện vận tải 19

1. 5. 1. Số lượng và cơ cấu phương tiện của xí nghiệp 19

1. 5. 2. Tình hình quản lý phương tiện vận tải hiện nay của xí nghiệp 20

1. 6. Tình hình ở xưởng bảo dưỡng sửa chữa PTVT 20

1. 6. 1. Chức năng, nhiệm vụ của xưởng BDSC 20

1. 6. 2. Các mặt hoạt động khác của xưởng 21

1. 6. 3. Cơ cấu tổ chức và hình thức quản lý ở xưởng 22

1. 6. 4. Quy mô và bố trí mặt bằng xưởng 25

1. 6. 5. Các trang thiết bị phục vụ công tác BDSC của xưởng hiện nay 26

1. 6. 6. Công tác BDSC phương tiện 26

1. 7. Tìm hiểu các phòng ban nghiệp vụ 29

1. 7. 1. Phòng Nhân Sự 29

1. 7. 1. 1. Sơ đồ tổ chức 29

1. 7. 1. 2. Chức năng 30

1. 7. 1. 3. Nhiệm vụ 31

1. 7. 1. 4. Phương pháp lập kế hoạch lao động và kế hoạch tiền lương 32

1. 7. 2. Phòng Tài Chính- Kế Toán 34

1. 7. 2. 1. Sơ đồ tổ cbức 34

1. 7. 2. 2. Chức năng nhiệm vụ 34

1. 7. 3. Phòng điều độ 35

1. 7. 3. 1. Sơ đồ tổ chức 35

1. 7. 3. 2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 37

1. 8. Những thuận lợi và khó khăn của XN trong thời gian qua 40

1. 8. 1. Thuận lợi 40

1. 8. 2. Khó khăn 40

1. 9. Kiến nghị 41

1. 9. 1. Đối với chính quyền thành phố 41

1. 9. 2. Kiến nghị đối với tổng công ty vận tải Hà Nội 41

B:Phần thực tập riêng 42

KẾT LUẬN 46

MỤC LỤC 47

 

doc51 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 4548 | Lượt tải: 38download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp xe buýt 10-10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại xí nghiệp xe buýt 10-10.doc
Tài liệu liên quan