Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HP 2

1.Quá trình hình thành phát triển 2

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 3

3. Địa vị pháp lý của công ty cổ phần Sách và văn hóa tổng hợp hòa bình. 4

4. Cơ cấu tổ chức, điều hành hoạt động cơ sở. 5

4.1. Cơ cấu công ty cp Sách và VHTHHB: 5

4.2. Tổ chức bộ máy quản lý 8

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty 9

1. Ngành nghề kinh doanh: 9

2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB. 9

III. Vấn đề áp dụng pháp luật trong việc thành lập công ty cũng như quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của công ty. 13

1. Mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước 14

1.1. Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp HB có các quyền: 14

1.2. Công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB phải thực hiện các nghĩa vụ: 14

2. Vấn đề thực hiện pháp luật của công ty trong hoạt động kinh doanh 15

2.1Việc quản lí chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng hàng hóa 15

2.2Việc áp dụng các luật thuế tại công ty. 16

2.3Vấn đề pháp lý trong quan hệ lao động. 17

3. Tình hình giải quyết tranh chấp lao động. 22

IV. Vấn đề ký kết và thực hiện các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của công ty 22

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa: 24

2. Hộp đồng dịch vụ: 24

3. Tình hình quản lý, sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 24

3.1 Những thuận lợi và khó khăn cơ bản đối với hoạt động SXKD của công ty 24

3.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty: 26

IV. Những vấn đề còn tồn tại và phương hướng phát triển kinh doanh 28

1. Những vấn đề còn tồn tại 28

2. Định hướng phát triển hoạt động sãn xuất kinh doanh 30

KẾT LUẬN 31

 

 

doc34 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 25/07/2014 | Lượt xem: 1213 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o hàng tới khách hàng. Báo cáo tình hình kinh doanh với ban giám đốc. Phòng in: 15 người Phòng in: tập trung in sách giáo khoa và sách tham khảo, có trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Báo cáo tình hình với ban giám đốc. Phòng kế toán: 3 người Phòng kế toán: quản lý theo dõi tình hình biến động tăng giảm tài sản, thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, khai thác và sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả,tiếp nhận các hóa đơn chứng từ của rừng hợp đồng, giải quyết các vấn đề tài chính có liên quan đến việc thanh toán của từng hợp đồng, tổ chức và thực hiện công tác kế toán, tài chính, báo cáo cho ban giám đốc về tình hình tài chính của công ty. Phòng đào tạo: 4 người Phòng đào tạo: đào tạo nguồn nhân lực, trước hết là nhân viên cho công ty, sau là cho các quầy hàng trực thuộc sự quản lý của công ty. Phòng tổ chức: 6 người Phòng tổ chức: quản lý nhân sự của công ty và các quầy hàng trực thuộc công ty. Phân bổ nhân sự của công ty. Có trách nhiệm khai thác và sử lý nguồn nhân sự của công ty sao cho phù hợp và báo cáo lên ban giám đốc. Photoshop: 2 người Photoshop: chịu trách nhiệm về thiết kế các mẫu hàng cho công ty. Nhìn chung, bộ máy quản lý của công ty cổ phần Sách và văn hóa tổng hợp Hòa Bình được tổ chức hợp lý, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả. II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty 1. Ngành nghề kinh doanh: Công ty cp sách và văn hóa tổng hợp HB kinh doanh những ngành nghề sau: Kinh doanh sách giáo khoa. Kinh doanh giấy vở học sinh. Dịch vụ biên dịch. Dịch vụ in ấn và thiết kế kiểu mẫu in. Buôn bán thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm. Kinh doanh hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm. Kinh doanh và in sản xuất lịch. 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB. Trong 20 năm đổi mới, GDP của Việt Nam đã tăng liên tục. Nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới ( 1986- 1990), GDP chỉ tăng trưởng bình quân 3,9%/năm, thì trong 5 năm liên tiếp theo ( 1991- 1995 ) đã nâng lên đạt mức tăng bình quân 8,2%. Trong giai đoạn 1996- 2000 tộc độ tăng GDp của Việt Nam là 7,5%, thấp hơn nửa đầu thập niên 1990 do cuộc khủng hoảng của tài chính châu á. Từ năm 2001 đến nay, tốc độ tăng GDP của Việt Nam đã phục hồi, hàng năm đều tăng ở mức năm sau cao hơn năm trước ( năm 2001 tăng 6,9%, năm 2002 tăng 7%, năm 2003 tăng 7,3%, năm 2004 tăng 7,7%, năm 2005 tăng 8,4%). Việt Nam đã dần thay thế được cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, quan lieu, bao cấp, bằng cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng năng động, đạt tốc đọ tăng trưởng GDP tương đối cao từ 7% đến 8%/năm, tăng nhanh tốc độ công nghiệp hóa, mở rộng hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, tăng nhanh giá trị ngoại thương, nhất là xuất khẩu, tăng thu hút đầu tư nước ngoài và các khoản thu ngoại tệ khác. Góp phần tăng cao GDP của đất nước, không thể không kể đến các doanh nghiệp Việt Nam. Trong giai đoạn 2000- 2004, đã có 73.000 doanh nghiệp dăng ký mới, tăng 3,75 lần so với giai đoạn 1991- 1999. Cho đến năm 2004, đã có 150.000 doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật doanh nghiệp, với tổng số vốn trị giá 182 tỷ đồng. Từ năm 1991 đến năm 2003, tỷ trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong GDP đã tăng từ 3,1% lên 4,1%. Công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp Hòa Bình tuy số vốn điều lệ không nhiều nhưng từng bước tăng trưởng trong doanh thu của công ty đã cho thấy từ sự tích lũy nhỏ bé của doanh nghiệp đã làm nên bước tăng trưởng mạnh mẽ của GDP Việt Nam. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhất là trong một số năm gần đây, công ty đã gặp rất nhiều khó khăn do những khủng hoảng, những biến động tài chính khu vực cũng như thế giới. Tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo cũng như toàn bộ công nhân viên công ty, công ty luôn đứng vững và ngày càng phát triển với lượng khách hàng ngày càng tăng. Ta cò thể khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát hành sách và văn hòa tổng hợp HB trong hai năm 2004- 2005: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004- 2005 Đơn vị tinh: đồng CHỈ TIÊU Năm 2004 Năm 2005 So sánh năm 2004-2005 Tuyệt đối Tỷlệ(%) 1.Vốnkinh doanh bình quân: 1.955.894.063 2.162.158.899 206.264.836 22,8 - Vốn cố định bình quân - Vốn lưu động bình quân 556.595.287 631.922.267,5 75.326.980,5 13,5 1.399.298.776 1.530.236.631 130.937.855 9,3 2.Doanh thu thuần 3.296.383.563 4.805.860.182 1.509.476.619 45,8 3. Nộp ngân sách 15.248.763 16.712.753 1.463.990 9,6 4.Lợinhuận trước thuế 19.588.013,89 21.910.525 2.322.511,11 11,9 5.Lợi nhuận sau thuế 14.103.370 15.775.578 1.672.208 11,9 6.Thu nhập bình quân một nhân viên 770.000 785.000 15.000 0,19 Qua bảng số liệu trên , ta cò thể thấy một cách tổng quát hầu hết các chỉ tiêu trong năm 2005 đều có sự tăng lên theo hướng có lợi so với năm 2004. Cụ thể là: Doanh thu tăng 1.509.476.619( đồng ) với tỷ lệ tăng tương ứng là 4 5,8% và lợi nhuận sau thuế tăng 1.672.208( đồng ) tương ứng với tỷ lệ tăng 11,9%. Điều này chứng tỏ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty là có hiệu quả và tăng trưởng. Doanh thu và lợi nhuận tăng làm cho số nộp ngân sách tăng 1.463.990( đồng ) tương ứng với tỷ lệ tăng 9,6%. Tình hình đó đã phản ánh việc cháp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với nhà nước về nộp thuế,phí và lệ phí của công ty. Thu nhập bình quân trên tháng một công nhân tăng 15000( đồng) tương ứng với tỷ lệ 0,19% cho thấy công ty vẫn luôn chú trọng tới lợi ích của công nhân viên. Vốn kinh doanh bình quân của công ty năm 2005 là 2.162.158.899( đồng ) so với năm 2004 tăng 206.264.836( đồng ) tương ứng với tỷ lệ tăng 22,8%. Trong đó vốn cố định bình quân tăng là 75.326.980( đồng ) (chiếm 13,5%), vốn lưu đọng bình quân tăng là 130.937.855( đồng )(chiếm 9,3%). Điều này cho thấy công ty đã nỗ lực trong việc thực hiện công tác bảo toàn và tăng quy mô nguồn vốn. Xuất phát từ nhu cầu của thị trường ngày càng gia tăng, công ty luôn chú trọng việc huy động vốn để sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở mối quan hệ tài chính của công ty với các ngân hàng và vốn ngân sách cấp ban đầu, cùng với tình hình, nhu cầu thực tế, công ty một kết cấu vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh cua công ty. Tỷ trọng vốn cố định trong tổng vốn kinh doanh vẫn chiếm phần lớn hơn. Qua số liệu trên ta có thể thấy vốn cố định bình quân năm 2005 tăng 75.326.980( đồng ) so với năm 2004 là do năm 2005, công ty đã mua bổ xung một số máy móc thiết bị chuyên dùng và xây dựng mới một nhà điều hành sản xuất. Vốn lưu động bình quân tăng 130.937.855(đồng) chủ yếu là do vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty tăng. Tuy mức tăng trưởng của công ty không cao so với các công ty khác nhưng so quy mô vốn của công ty nhỏ nên đây cũng là một sự cố gắng rất lớn của công ty trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. III. Vấn đề áp dụng pháp luật trong việc thành lập công ty cũng như quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Áp dụng pháp luật trong việc thành lập công ty Công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp được thành lập trên cơ sở Luật Doanh Nghiệp 99 với những nội dung và thủ tục hoàn toàn hợp thức về mặt pháp luật. Khi đăng kí kinh doanh công ty đã có: Hồ sơ đăng kí kinh doanh bao gồm: đơn đăng kí kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập, hồ sơ được gửi lên ủy ban nhân dân… Nội dung đơn đăng kí kinh doanh có: tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, mục tiêu, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, số cổ phần cổ đông sáng lập đăng kí mua, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần, tống số cổ phần được quyền chào bán, họ tên, chũ kí của người đại diện theo pháp luật. Nội dung điều lệ công ty có: tên địa chỉ, trụ sở, mục tiêu và ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, họ tên, địa chỉ của cổ đông sáng lập,số cổ phần mà cổ đông sáng lập cam kết mua, mệnh giá, loại cổ phần, quyền và nghĩa vụ của mỗi cổ đông, cơ cấu tổ chức,quản lý, người đại diện theo pháp luật; thể thức thông qua quyết định của công ty, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;các loại quỹ và mức giới hạn các loại quỹ, nguyên tắc phân chia lợi nhuận, trả cổ tức, chịu lỗ; các trường hợp giải thể, thủ tục thanh lý tài sản; thể thức sửa đổi, bố xung điều lệ công ty, chữ kí của tất cả cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB có ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tượng cấm kinh doanh, tên cong ty được đặt đúng quy định tại điều 24.1 Luật Doanh Nghiệp 99: không gây nhầm lẫn các doanh nghiệp khác, viết tiếng việt, không vi phạm truyền thống văn hóa người Việt. Công ty có hồ sơ đăng kí kinh doanh và nộp đủ lệ phí đăng kí kinh doanh. Bởi vậy, công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 104301 vào ngày 2-8-2002 để bắt đầu đi vào hoạt động. Mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước . Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp HB có các quyền: Nhà nước công nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của công ty, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của công ty và thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh của công ty. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông. Tài sản và vốn đầu tư của các cổ đông công ty không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trong trường hợp cần thiết vì lí do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, Nhà nước quyết định trưng mua hoặc trưng dụng tài sản của công ty thì các cổ đông được thanh toán, hoặc bồi thường theo giá thị trường tại thợi điểm quyết định trưng mua hoặc trung dụng và được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực, địa bàn thích hợp. . Công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB phải thực hiện các nghĩa vụ: Chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của chính phủ có liên quan đến công ty. Thực hiện chiến lược phát triển của công ty trên chiến lược phát triển của nhà nước. Chấp hành các quy định về thành lập, hoạt động và giải thể công ty. Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương. Chính sách của nhà nước. Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế. Thực hiện các tiêu chuẩn về kĩ thuật, giá thành sản phẩm phù hợp với các quy định của nhà nước và thị trường Quốc tế. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh quốc gia. Bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với người lao động trong công ty theo quy định của pháp luật. Công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB chịu sự quản lý của Nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn lãnh thổ công ty hoạt động. Vấn đề thực hiện pháp luật của công ty trong hoạt động kinh doanh Việc quản lí chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng hàng hóa Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, trao đổi thương mại giữa các quốc gia ngày càng phát triển đã cà đang là một trong những động lực chính góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Trươc hoàn cảnh đó, doanh nghiệp ở các nước đang phát triển như Việt Nam nếu không bắt kịp xu hướng mới sẽ bị loại ra khỏi thương trường cạnh tranh đầy khốc liệt này. Để tồn tại trong môi trường này, các doanh nghiệp cần phải cung cấp các sản phẩm có chất lượng, an toàn và tiết kiệm chi phí. Nhìn chung, chất lượng sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất trong những năm gần đây ngày càng được nâng cao. Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, cả nước có hơn 2000 doanh nghiệp được chứng nhận áp dụng hệ thống qản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:9000, một số được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14000 và các hệ thống quản lý chất lượng khác. Rất quan tâm đến vấn đề này công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB cung đã và đang tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hành chất lượng các sản phẩm mà công ty đã đăng ký. Việc áp dụng các luật thuế tại công ty. Công ty phải đóng các loại thuê: Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Thuế giá trị gia tăng, công ty phải nộp thuế giá trị gia tăng cho nhà nước = VAT đầu ra – VAT đầu vào. Thuế Môn bài: trụ sở chính và 12 quầy sách trung tâm, mỗi địa điểm là 1 triệu đồng. Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm. Hàng năm công ty áp dụng thể lệ quyết toán, trả cổ tức và lập quỹ như sau: Năm quyết toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm, riêng năm đầu tiên hoạt động bắt đầu từ ngày ra hoạt động và kết thúc vào ngày 31/12 cùng năm. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, công ty gửi báo cáo tài chính đã được đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm được thông báo đến tất cả các cổ đông. Việc lập quỹ theo quy định của pháp luật do đại hội đồng cổ đông công ty quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, lợi nhuận được phân bổ như sau: + Quỹ dự trữ bắt buộc 5%. + Quỹ phúc lợi tập thể 5%. + Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 10%. + Quỹ khen thưởng 5%. Vấn đề pháp lý trong quan hệ lao động. a/ Tình hình chung về lao động, nhân sự trong công ty. Khi mới thành lập công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB mới chỉ có 5 thành viên, sau 1 năm hoạt động số lượng tăng lên 10 người, rồi 25, 37 và tại thời điểm này la 57 thành viên. Cơ cấu nhân sự hiện nay của công ty: Nhìn vào biểu đồ cơ cấu nhân sự của công ty cổ phần sách văn hóa tổng hợp HB hiện nay ta thấy nhân viên phòng kinh doanh chiếm số lượng nhiều nhất 22 thành viên. Điều này tương ứng với kết quả kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất, mang về hầu như toàn bộ doanh thu cho công ty. Đây là tín hiệu đáng mừng chứng tỏ công ty đang kinh doanh rất có hiệu quả. Đặc biệt làm việc trong phòng kinh doanh của công ty hầu hết các nhân viên đều có trình độ đại học, cao đẳng, có chuyển môn và kinh nghiêm. Có được điều này không chỉ do bản thân mỗi nhân viên cố gắng trong học tập mà còn nhờ công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB đã nỗ lực đào tạo họ thành những nhân viên giỏi. Công ty còn tạo điều kiện cho các nhân viên tham gia các khóa học để nâng cao trình độ. Hơn nữa, hàng năm công ty còn cấp học bổng khen thưởng cho những nhân viên ưu tú. Cơ cấu phòng kinh doanh của công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB chưa được lớn do vẫn đang trong giai doạn phát triển thị trường. Bời vậy, muốn tạo dựng mình thành một công ty có thương hiệu, kình doanh đạt hiệu quả cao, công ty cổ phần sách văn hóa tổng hợp HB cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, trong công ty cổ phần sách văn hóa tổng hợp HB phòng in và phòng kinh doanh đang kết hợp để tiếp tục phát triển mảng in – vốn là truyền thống của công ty. Mục tiêu của 2 phòng này trong năm 2008 là mở rộng số lượng nhân sự, để đáp ứng được tốt hơn yêu cầu của khách hàng với những dich vụ cung cấp. Trình độ của nhân viên luân được chú trọng nâng cao, với nhiều loại hình đào tạo phong phú. Nhiều nhân viên có 2 bằng đại học chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ. Công ty vẫn không ngừng xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ nhân viên ngày càng vững mạnh, có trình độ, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu và ứng dụng được khoa học công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn mới. b/ Việc áp dụng các chế định của luật lao động. Thời giờ làm việc Công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB quy định: ngày làm việc 8h, tuần làm việc 48h. Nghỉ trưa 1h và có thời gian nghỉ giải lao giữa giờ làm việc. Công ty tuân theo quy định của nhà nước về các ngày nghỉ trong năm như: nghỉ tết âm lịch, tết dương lịch, ngày giải phóng đất nước, ngày Quốc tế lao động, ngày Quốc khanh. Những ngày nghỉ phép, nghỉ cưới, nghỉ tang, nghỉ ốm cũng được công ty quy định rất có lợi cho nhân viên. Đối với việc làm thêm giờ, làm ngoài giờ, công ty lấy 30 phút làm đơn vị tính giờ làm thêm. Một giờ làm thêm sẽ được tình 150% giờ lương cơ bản. làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ sẽ được tình từ 150% đến 200% ngày lương cơ bản. Riêng công việc phòng kinh doanh, do đặc thù của công việc nên làm thêm không tính theo thời gian mà sẽ tính theo kết quả thành tích công việc thực tế. Tiền lương Công ty trả thù lao, tiền lương cho thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Thành viên hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tình theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của hội đồng quản trị do đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. Thành viên hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Giám đốc hoặc tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của giám đốc hoặc tổng giám đốc do hội đồng quản trị quyết định. Thù lao của thành viên hội đồng quản trị và tiền lương của giám đốc hoặc của tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thanh mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty, phải báo cáo đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. Thù lao đối với nhân viên công ty được thỏa thuận trực tiếp, phụ thuộc vào nằng lực, kinh nghiệm thực tế và sự công hiến cho công ty. Hàng năm nhân viên công ty được tăng lương từ 10 – 15% phụ thuộc vào năng lực thực tế. Ngoài ra những nhân viên có sự cống hiến đặc biệt cho công ty, hay có thành tích cao trong khi đảm nhân công việc sẽ được xét tăng lương tại thời điểm đó. Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập đối với người lao động khi họ gặp phải 1 biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động hoặc mất việc làm trong cuộc sống hàng ngày, người lao động phải đôi mặt với sự bất ổn định do hàng loạt các sự cố có thể sảy ra như: bệnh tật, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, cướp giật, trộm cắp… Bằng cách hình thành và sử dụng quỹ tài chính tập trung do sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo hiểm xã hội bảo đảm sự an toàn đời sống cho người lao động và gia đình cảu họ, góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Ý thức vai trò của bảo hiểm xã hội, công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên theo đúng quy định của luật lao động. Sau khi nhân viên ký hợp đồng chính thức sẽ được công ty đóng bảo hiểm xã hội. Mức đóng bảo hiểm xã hội là 20% tổng lương cơ bản. Trong đó công ty chịu 15%, nhân viên chịu 5%. Công ty cũng tiến hành đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên với mức đóng là 3% lương cơ bản, trong đó công ty chịu 2%, nhân viên chịu 1%. Bảo hộ lao động An toàn và sức khỏe cho người lao động là mục tiêu của bất cứ doanh nghiệp nào. Nhân viên công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB là chủ yếu làm việc trong văn phòng nên không phải đồi mặt với những nguy cơ mà các doanh nghiệp sản xuất thường gặp phải như tai nạn lao động, môi trường làm việc ô nhiễm, hóa chất độc hại… Tuy nhiên, đặc thù công việc phòng in của công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB môi trường làm việc có đôi khi khá căng thẳng và phức tạp. Nhận thức được sức khỏe tinh thần của người lao động cũng quan trọng không kém sức khỏe cơ thể của họ, ban giám đốc cũng có những biện pháp bảo hộ lao động, ngăn ngừa những bệnh về tinh thần như: sự nhàm chán trong công việc, sự lo lắng, phiền muộn nhất là khi phải đối mặt với những căng thẳng kéo dài. Mặc dù sức khỏe tinh thần không được đạo luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bảo vệ như sức khỏe cơ thể, nhưng công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB đã có những biện pháp giảm sự căng thẳng trong công việc cho nhân viên như: bảo đảm giờ giấc làm việc cho nhân viên, tạo môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, thiết lập quỹ vui chơi giải trí cho nhân viên… Chế độ làm việc đã bảo đảm được sức khỏe cho người lao động. Riêng đối với nhân viên phòng in được công ty trang bi đầy đủ dụng cụ, trang phục bảo hộ… Chế độ khen thưởng trong công ty Công ty xét duyệt thưởng hàng tháng, hàng quý, cuối năm cho những nhân viên có thành tích cao, cố gắng nhiệt tình mang lại lợi ích cho công ty. Thưởng thêm ngày nghỉ vào dịp nghỉ tết âm lịch. Thưởng cho toàn thể nhân viên công ty đi tham quan du lịch tối thiểu 1 lần/1 năm (phụ thuộc khả năng, tình hình kinh doanh của công ty). Thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích kinh doanh tốt đạt hiệu quả cao (xét vào dịp cuối năm). Xét thưởng hàng tháng cho nhân viên nào không đi muộn về sớm, không xin nghỉ việc riêng, nghỉ ốm… Kỉ luật lao động Mục tiêu của kỉ luật lao động là làm cho người lao động làm việc dựa trên tinh thần hợp tác theo cách thức thông thường và có quy củ, do đó công ty luân quan niêm, kỉ luật tốt nhất chính là sự tự giữ kỉ luật. Tuy nhiên, ngoài những quy định của luật lao động, công ty nào cũng cần phải có những quy định riêng về kỉ luật của công ty mình để đảm bảo trật tự trong công việc cũng như môi trường làm việc. Công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB quy định kỉ luật đối với những cá nhân tập thể: Làm rủi ro, cản trở công ty. Không năng động, cố gắng trong thực hiện công việc. Kết hợp, cấu kết với bên ngoài làm tổn hại đến uy tín, tài chính của công ty. Hay đi muộn về sớm. Không tự giác làm việc, chây lười trong giờ làm việc. Không tuân thủ đường lối chính sách của công ty. Không tuân thủ sự chỉ đạo của cấp trên. Có hành vi phá hoại công ty dưới mọi hình thức. 3. Tình hình giải quyết tranh chấp lao động. Trong những năm hoạt động, công ty cổ phần sách và văn hóa tồng hợp HB cũng gặp phải một số tranh chấp về lao động nhưng đều tự giải quyết, thỏa thuận, không có trường hợp nào phải đưa ra cơ quan pháp luật. Tất cả các vấn đề tranh chấp đều liên quan đến sự vi phạm hợp đồng lao động mà người lao động xin thôi việc trước thời hạn hợp đồng. Đây là vấn đề tồn tại trong công ty mà chúng ta sẽ làm rõ hơn ở mục sau. IV. Vấn đề ký kết và thực hiện các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của công ty Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB đã ký kết hợp đồng với các công ty: Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bảo Minh CMG Công ty Cổ phần công nghiệp Hà Thái Công ty Cổ phần MISA Công ty Cổ phần may Thăng Long Cong ty Cổ phần Tân Thế Kỷ Công ty Cổ phần TM Châu Mỹ Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh Công ty cổ phần Oto An Bình Công ty cổ phần sản xuất và TM Cẩm Chướng Công ty dịch thuật du lịch Thiên Bảo Công ty oto Việt Hùng Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc Công ty thương mại du lịch và quảng cáo Việt Nam Công ty tin học DONSOFT Công ty TNHH cơ khí Việt – Nhật Công ty TNHH dịch vụ và Tm Thủy Nguyên Công ty TNHH du lịch Vĩnh Phúc Công ty TNHH kỹ thuật AG Công ty TNHH may Phú Tân Công ty TNHH may Vĩnh Phú Công ty TNHH thương mại Việt Chiến Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngân Anh Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trung Định Công ty TNHH truyền thống văn hóa Đông Sơn Công ty TNHH giấy và văn phòng phẩm An Thái Và rất nhiều các công ty khác… Các chủng loại hợp đồng công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB đã ký kết. Hợp đồng mua bán hàng hóa: Hợp đồng cung cấp giấy và sách giáo khoa theo yêu cầu của khách hàng giao hàng tận nơi đúng nơi quy định, chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản phẩm nếu sảy ra sự cố Hộp đồng dịch vụ: Hợp đồng cho thuê máy Photocopy: công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB kinh doanh dịch vụ cho thuê máy photocopy. Với các công ty nhỏ, lẻ, chưa đử điều kiện tài chính để đầu tư thiết bị, công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB đã cho những công ty đó thuê máy photocopy để hoạt động cũng như mang lại một phần lợi ích cho công ty mình. Hợp đồng in: công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB nhận in các loại lịch đạt tiêu chuẩn Hợp đồng dịch vụ đào tạo kỹ thuật: phòng in của công ty với đội ngũ 15 nhân viên giỏi có trình độ kỹ thuật cao, giúp công ty thực hiện những dịch vụ đào tạo kỹ thuật in cho các công ty khác. 3. Tình hình quản lý, sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 3.1 Những thuận lợi và khó khăn cơ bản đối với hoạt động SXKD của công ty a. Những thuận lợi Thuận lợi đầu tiên phải kể đến đó là được sự quan tâm và chủ trương định hướng phát triển của Sở Văn Hóa Thông Tin tỉnh Hòa Bình nói chung và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh nói riêng dã tạo những điều kiện để công ty cổ phần sách và văn hóa tổng hợp HB được hưởng những chính sách ưu đãi như lãi suất vay vốn, cung ứng sách cho các chương trình dự án đầu tư của trung ương cũng như của tỉnh. Mặt khác, công ty cũng đã có bề dày lịch sử làm ăn trên thị trường với mức độ uy tín cao và có môi trường thuận lợi ( nằm trên đường quốc lộ ). Nắm bắt thong tin một cách nhanh chóng nên đã tạo điều kiện tiếp cận để củng cố thêm cơ sở vật chất cho công ty mình. Bên cạnh đó, Sở văn hóa thong tin cũng đã cung cấp cho công ty những đầu sách có giá trị tâm lý cao, được nhiều người ưa chuộng nên đã một phần nào đóng góp vào sự phát triển và nâng cao dân trí trong đời sống xã hội. Tu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc24626.doc
Tài liệu liên quan