Báo cáo Thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường Đông- Tây 1

MỤC LỤC

(Báo cáo thực tập tốt nghiệp)

1. PHẦN I: Tìm hiểu phương pháp và hình thức bố trí công trường, hình thức tổ chức đội sản xuất.

2. PHẦN II: Trình tự thi công các hạng mục công trình và các biện pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.

3. PHẦN III: Các máy móc thiết bị mà công trường sử dụng, tính năng và phạm vi áp dụng.

4. PHẦN IV: Tham khảo tìm hiểu nội dung hồ sơ hoàn công.

5. PHẦN V: Tham gia các công việc cụ thể tại đơn vị thi công cùng với kỹ sư và công nhân.

6. PHẦN VI: Tìm hiểu nội dung và phương pháp tính các bộ phận của đồ án đường đã thiết kế.

7. PHẦN VII: Các tài liệu đính kèm.

· Mặt bằng tổ chức thi công.

· Mặt bằng tổ chức thi công nền hạ.

· Sơ đồ thi công đào móng đóng cừ cống thoát nước.

· Sơ đồ thi công cống thoát nước.

· Công tác thi công 1 lớp áo đường.

· Thi công cấp phối đá 0x4 láng nhựa 5,5kg/m2

· Các bản vẽ thiết kế đường và hệ thống thoát nước.

 

doc65 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 13926 | Lượt tải: 136download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường Đông- Tây 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường Đông- Tây 1.doc