Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP)

MỤC LỤC

Lời cảm ơn .i

Nhận xét của Cơ quan thực tập . ii

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn .iii

Mục lục .iv

Danh mục bảng biểu . vii

Danh mục hình vẽ, đồ thị .viii

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1.TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ERP FPT (FIS ERP) 4

1.1. Giới thiệu chung về Tổng công ty FPT. 4

1.2. Tổng quan về Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FIS) 6

1.2.1. Lĩnh vực hoạt động 6

1.2.2. Năng lực của FIS 7

1.2.3. Cơ cấu tổ chức của FIS 8

1.3. Giới thiệu Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP) 11

1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 11

1.3.2. Ngành nghề kinh doanh 12

1.3.3. Chức năng, Sứ mệnh của FIS ERP 12

1.3.4. Dịch vụ - Giải pháp cung cấp 13

1.4. Cơ cấu tổ chức của FIS ERP 26

1.4.1. Sơ đồ tổ chức 26

1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, Ban 27

1.5. Tình hình cơ cấu nhân sự của Công ty 28

1.5.1. Tình hình tăng trưởng nhân sự của Công ty 28

1.5.2. Tình hình nhân sự theo cơ cấu công ty 29

1.5.3. Tình hình nhân sự theo trình độ văn hóa 30

1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty 31

1.6.1. Quy trình hoạt động kinh doanh giữa các Phòng, Ban của Công ty 31

1.6.2. Tình hình doanh thu, lợi nhuận của Công ty 32

1.7. Các hoạt động chức năng hỗ trợ công tác kinh doanh của FIS ERP 35

1.7.1. Hoạt động Marketing 35

1.7.2. Hoạt động quản trị nhân sự 38

1.8. Những thành tựu đạt được của Công ty trong thời gian qua 43

1.9. Thị trường kinh doanh và định hướng phát triển của công ty thời gian tới. 44

1.9.1. ERP – xu thế tất yếu của Doanh nghiệp 44

1.9.2. Thị trường kinh doanh 45

1.9.3. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 50

PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NHẬN XÉT VỀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ERP FPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 52

2.1. Một số đánh giá và nhận xét tổng quát về Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP) 52

2.2. Một số đánh giá và nhận xét về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP) 55

2.2.1. Sản phẩm dịch vụ chủ lực 56

2.2.2. Vị thế cạnh tranh và năng lực triển khai 57

2.3. Một số đánh giá và nhận xét về các hoạt động chức năng hỗ trợ công tác kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT 58

2.3.1. Hoạt động marketing 58

2.3.2. Hoạt động quản trị nhân sự 58

KẾT LUẬN 60

PHỤ LỤC

 

 

 

doc63 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 09/07/2013 | Lượt xem: 3887 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tác, và giảm thời gian trong chu trình. Và với các lợi thế riêng biệt về thông tin thống nhất và dữ liệu chia sẻ, mySAP SRM giúp doanh nghiệp ra quyết định và thực thi các quyết định gắn với chiến lược của doanh nghiệp. Tận dụng khả năng mạnh mẽ của SAP NetWeaver, mySAP SRM tích hợp với các giải pháp khác của SAP cũng như của các hãng thứ ba, cho phép doanh nghiệp quản lý quan hệ nhà cung cấp một cách tốt nhất. Và, cùng với các giải pháp khác của SAP, mySAP SRM có thể hỗ trợ quy trình phát triển và giới thiệu sản phẩm mới (NPDL) của doanh nghiệp. Quản lý vòng đời sản phẩm - mySAP PLM Điều doanh nghiệp cần là một môi trường tích hợp, đảm bảo tất cả mọi người có tham gia vào việc phát triển sản phẩm, sản xuất, và dịch vụ có thể truy cập nhanh và an toàn tới thông tin hiện tại. Và đó chính là điều mà mySAP PLM cung cấp. mySAP PLM là giải pháp nghiệp vụ duy nhất hiện nay cho phép thiết kế tương tác, phát triển sản phẩm theo yêu cầu, và quản lý dự án, tài sản, chất lượng giữa nhiều đối tác kinh doanh. mySAP PLM kết hợp tất cả các thành phần tham gia trong quy trình phát triển: nhà thiết kế, nhà cung cấp, nhà sản xuất, và khách hàng. Do đó, việc thiết kế xây dựng sản phẩm không còn là một chức năng theo đường thẳng, mà là một tập thể ba chiều, cộng tác, tập trung vào một kết quả chung. mySAP PLM cung cấp một giải pháp lý tưởng cho bất cứ doanh nghiệp nào muốn quản lý chất lượng một cách chủ động nhằm tăng cường hiệu suất hoạt động của thiết bị và nhà xưởng. Và giải pháp này là lý tưởng cho bất cứ lĩnh vực nào mà chi phí bảo trì và tính ổn định của thiết bị trực tiếp ảnh hưởng tới lợi nhuận.Và, cùng với các giải pháp khác của SAP, mySAP PLM có thể hỗ trợ quy trình phát triển và giới thiệu sản phẩm mới (NPDL) của doanh nghiệp. Quản lý quan hệ khách hàng – mySAP CRM mySAP CRM cho phép doanh nghiệp cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng và tăng trưởng lợi nhuận. Giải pháp kết nối các chức năng front-office và back-office vào một thao tác đơn, với khách hàng là trung tâm. Và cho phép việc cộng tác giữa các chức năng tạo ra giá trị gia tăng bằng cách cho phép truy cập tới các thông tin có liên quan, đã tùy biến từ nhiều nguồn dữ liệu và nhiều quy trình nghiệp vụ. mySAP CRM là giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng duy nhất kết nối nhân viên, đối tác, các quy trình, và công nghệ của doanh nghiệp vào một chu trình tương tác khép kín với khách hàng. Do đó, doanh nghiệp có thể chuyển các khách hàng tiềm năng thành các khách hàng mới, và khách hàng mới thành khách hàng có quan hệ lâu dài. Giải pháp cung cấp chức năng xuyên suốt chu trình quan hệ khách hàng, cung cấp tất cả các khả năng doanh nghiệp cần để quản lý marketing, bán hàng, dịch vụ, phân tích, các ứng dụng theo lĩnh vực, các trung tâm tương tác, thương mại điện tử, và các đối tác phân phối. mySAP CRM cho phép kiểm tra hàng sẵn có, quản lý hợp đồng, quản lý hóa đơn, tình trạng đáp ứng đơn đặt hàng, và theo dõi đơn đặt hàng theo thời gian thực. Đồng thời nó cung cấp cho doanh nghiệp các tính năng cũng như các chức năng cần thiết để lên kế hoạch marketing, quản lý chiến dịch bán hàng, marketing từ xa, tạo giao dịch thương mại, và phân loại khách hàng. Ngoài ra, mySAP CRM cho phép doanh nghiệp chăm sóc khách hàng qua tất cả các kênh phân phối - với một trung tâm giao dịch khách hàng, các khả năng tự phục vụ khách hàng dựa trên Web, quản lý dịch vụ và yêu cầu của khách hàng… MySAP ERP MySAP ERP là giải pháp quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) toàn diện của SAP.mySAP ERP kết hợp các chức năng hoàn thiện, khả mở, và hiệu quả nhất thế giới cho việc quản lý nguồn lực doanh nghiệp với một công nghệ nền mở và linh hoạt. Cho phép doanh nghiệp tăng năng suất, tăng khả năng hoạt động, và cho doanh nghiệp khả năng thích ứng cần thiết để tăng tốc các chiến lược kinh doanh. Trong khi vẫn tận dụng nguồn lực công nghệ thông tin sẵn có, mySAP ERP cho phép doanh nghiệp chủ động kiểm soát toàn bộ việc quản trị doanh nghiệp và môi trường hoạt động của mình để tăng hiệu quả và lợi nhuận.mySAP ERP cung cấp đầy đủ chức năng cho việc phân tích kinh doanh, tài chính, quản lý nguồn nhân lực, hoạt động, và các dịch vụ doanh nghiệp. Ngoài ra, mySAP ERP còn hỗ trợ việc quản lý hệ thống như quản trị người sử dụng, quản lý cấu hình, quản lý dữ liệu tập trung, và quản lý các dịch vụ Web.Tất cả các chức năng này được hỗ trợ bởi nền công nghệ SAP NetWeaver.mySAP ERP gồm tập hợp bốn gói giải pháp riêng cung cấp một nền ERP mạnh mẽ cho các quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp: Tài chính Cung cấp giải pháp đầy đủ và tích hợp cho việc kế toán và quản lý tài chính. Cho phép doanh nghiệp quản lý tài chính của hoạt động sản xuất kinh doanh và các quy trình kiểm soát nội bộ nhằm đạt được sự điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả. Quản lý nguồn nhân lực Tối ưu đóng góp của từng nhân viên bằng cách sắp xếp các kỹ năng, các hoạt động, cũng như các đãi ngộ của nhân viên với các mục tiêu và các chiến lược kinh doanh để đạt được các mục tiêu và chiến lược này. Cung cấp công cụ để quản lý, đánh giá, và khen thưởng những đóng góp của cá nhân và của nhóm. Cho phép nhân viên cập nhật và xử lý thông tin cá nhân và kiểm soát các quy trình nhân sự. Hoạt động mySAP ERP Operations cải tiến việc lập kế hoạch và quản lý các quy trình trong toàn doanh nghiệp. Giải pháp cung cấp hai khả năng chính, một tập trung vào việc hỗ trợ các hoạt động và một nhằm tạo ra giá trị. Đối với việc hỗ trợ hoạt động, mySAP ERP Operations cho phép doanh nghiệp quản lý các hoạt động hậu cần, đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tuân theo các quy định và các chuẩn. Nó cũng hỗ trợ việc phát triển và giới thiệu các sản phẩm mới, bao trùm toàn bộ vòng đời sản phẩm Đối với việc tạo ra giá trị, mySAP ERP Operations cho phép doanh nghiệp cải tiến toàn bộ hoạt động hậu cần. Nó gia tăng giá trị bằng cách hỗ trợ các vòng quy trình trọn vẹn, ví dụ từ mua hàng tới thanh toán, bao gồm cả việc xác định yêu cầu, và từ đơn đặt hàng đến thu tiến, bao gồm cả việc sản xuất, bán hàng qua Internet, và các dịch vụ sau bán hàng. Do đó, doanh nghiệp có thể quản lý hậu cần từ đầu tới cuối. Các dịch vụ doanh nghiệp Cho phép kiểm soát tổng thể các chức năng sử dụng nhiều nguồn lực doanh nghiệp. Cung cấp các chức năng cho phép quản lý đi lại, bất động sản, an toàn, và đền bù - làm giảm giá thành, giảm lỗi, và đảm bảo tuân theo các qui định và đường lối của doanh nghiệp. Cung cấp các chức năng quản trị và quản lý đầy đủ cho các mảng nghiệp vụ chính sau: Quản lý đi lại, Quản lý bất động sản, Môi trường, sức khỏe và an toàn, Quản lý hoa hồng … Cơ cấu tổ chức của FIS ERP Sơ đồ tổ chức Trung tâm Dịch vụ SAP Trung tâm Dịch vụ Oracle Trungtâm Phát triển Kinh doanh Phòng Tư vấn Công nghệ BAN GIÁM ĐỐC BO (Chánh văn phòng + Kế toán) Hình 1.3.Sơ đồ tổ chức của FIS ERP (Nguồn: Bộ phận Chánh văn phòng) Chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, Ban FIS ERP có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Ở mỗi khu vực đều tổ chức với các trung tâm chức năng như sau: Trung tâm Dịch vụ SAP Trung tâm Dịch vụ Oracle Trung tâm Phát triển Kinh doanh Phòng Tư vấn Công nghệ Bộ máy hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT ở mỗi khu vực được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến – chức năng. Ban giám đốc trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của toàn công ty, không qua cấp quản trị trung gian. Bên cạnh đó, các phòng chức năng có chức năng tham mưu cho giám đốc để quản trị các lĩnh vực chuyên sâu trong Công ty. Ban giám đốc: chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, ban hành quy định và các quyết định cuối cùng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty. Tổng Giám Đốc: Mai Công Nguyên Phó Tổng Giám Đốc: Lý Thị Thúy Hằng Giám Đốc: Bùi Triệu Anh Tuán (Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh) Phó Giám đốc: Nguyễn Công Tẩn (Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh) Phòng BO Bộ phận Chánh văn phòng: Thực hiện quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động về hành chính, nhân sự, hỗ trợ các phòng ban trong các chiến lược, phát triển dịch vụ và sản phẩm của công ty. Trưởng bộ phận: Lê Thị Thanh Loan. Bộ phận kế toán: Quản lý sự vận động của vốn, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán. Kế toán trưởng: Trần Võ Quang. Trung tâm Dịch vụ SAP Thực hiện triển khai các dự ánliên quan đến dịch vụ SAP Trưởng phòng: Phan Văn Chiến. Trung tâm Dịch vụ Oracle Thực hiện triển khai các dự án liên quan đến dịch vụ Oracle Trưởng phòng: Nguyễn Phước Hoa Trung tâm phát triển kinh doanh Triển khai các hoạt động tìm kiếm khách hàng, các hoạt động marketing nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp, đem về doanh thu cho Công ty. Trưởng phòng: Đặng Trường Thạch Phòng Tư vấn Công nghệ Tư vấn, định hướng, hỗ trợ khách hàng lựa chọn dịch vụ ERP phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp, quản lý chất lượng dịch vụ. Trưởng phòng: Đinh Hữu Hùng Tình hình cơ cấu nhân sự của Công ty Tình hình tăng trưởng nhân sự của Công ty Bảng 1.3.Tình hình tăng trưởng nhân sự qua các năm (Đơn vị: Người) Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Số lượng 187 210 265 272 300 (Nguồn: Bộ phận Chánh văn phòng) Biểu đồ 1.1.Biểu đồ tăng trưởng nhân sự từ 2007-2011 Hiện nay, tổng số cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT tính đến thời điểm tháng 4/2011 khoảng 300 người. Lực lượng nhân viên của FIS ERP không ngừng tăng lên qua các năm chứng tỏ hoạt động kinh doanh có hiệu quả và quy mô công ty ngày càng được mở rộng. Lực lượng lao động của Công ty tương đối trẻ, nhiệt huyết, được đào tào bài bản. Ngoài việc ổn định và không ngừng cải tiến cơ cấu tổ chức, Công ty luôn chú trọng công tác đào tào. Sau quá trình đào tạo, đội ngũ nhân lực đã đạt được những bước tiến đáng kể, tích lũy nhiều kinh nghiệm và phát huy năng lực sáng tạo. Tình hình nhân sự theo cơ cấu công ty Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT là công ty thành viên của một công ty có quy mô lớn cả về doanh số và số lượng nhân viên, chịu trách nhiệm chuyên môn trong lĩnh vực ERP. Vì thế, để đảm bảo hoàn thành tốt các hoạt động trong từng bộ phận, trung tâm của Công ty, ở mỗi trung tâm tập trung một số lượng không nhỏ những nhân viên, chuyên viên có tay nghề cao. Bảng 1.4. Số lượng nhân sự theo từng trung tâm, phòng ban của Công ty 2010 Tên trung tâm, phòng ban Số lượng nhân viên Trung tâm DV SAP 110 Trung tâm DV Oracle 120 Trung tâm Phát triển kinh doanh 35 Phòng tư vấn công nghệ 25 Phòng BO 10 (Nguồn: Bộ phận Chánh văn phòng) Tình hình nhân sự theo trình độ văn hóa Với đội ngũ khoảng 300 nhân viên, tất cả đều có năng lực chuyên môn cao, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn quản trị cho các tổ chức và doanh nghiệp đã đưa FIS ERP tiến đến vị trí là nhà cung cấp dịch vụ ERP hàng đầu của Việt Nam. Bảng 1.5. Cơ cấu nhân sự theo trình độ văn hóa Trình độ văn hóa Số lượng nhân viên % Tỉ lệ Trên Đại học 59 19.5% Đại học 213 71% Cao đẳng 27 9.5% (Nguồn: Bộ phận Chánh văn phòng) Biểu đồ 1.2. Tỉ lệ nhân sự theo trình độ văn hóa 2010 Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT đi vào hoạt động với tên gọi Trung tâm Dịch vụ ERP FPT từ năm 2004 và sáp nhập đổi tên vào năm 2006, đến nay Công ty đã nhanh chóng khẳng định vị thế và thương hiệu của mình trên thị trường dịch vụ ERP. Quy trình hoạt động kinh doanh giữa các Phòng, Ban của Công ty Trung tâm Oracle Phòng Tư vấn Công nghệ Trung tâm SAP Trung tâm phát triển kinh doanh Bảng 1.6. Quy trình hoạt động kinh doanh trong Công ty (Nguồn: Sinh viên trình bày) Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT là công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm công nghệ vì thế hoạt động của công ty rất chặt chẽ nhưng rõ ràng, rành mạch giữa các Phòng, Ban để đảm bảo mang lại hiệu quả cao trong hoạt động triển khai dự án ERP đến khách hàng. Theo đó, Trung tâm phát triển kinh doanh chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm những dự án ERP về cho Công ty theo hướng mà trung tâm đề ra. Sau khi trung tâm phát triển kinh doanh hoàn thành thủ tục, ký kết hợp đồng triền khai dự án ERP với khách hàng thì tùy theo yêu cầu về dịch vụ ERP của khách hàng trong hợp đồng mà trung tâm phát triển kinh doanh sẽ chuyển giao hợp đồng đến các trung tâm SAP, Oracle, Tư vấn Công nghệ để tiến hành triển khai dự án cho khách hàng, cũng như hỗ trợ họ về kiến thức cũng như kỹ thuật liên quan đến hoạt động triền khai dịch vụ ERP tại Doanh nghiệp. Tình hình doanh thu, lợi nhuận của Công ty Bảng 1.7. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh từ năm 2007– 2010 (ĐVT: Triệu đồng) Năm 2007 2008 2009 2010 Doanh thu 189,184 277,305 300,085 324,654 Lợi nhuận trước thuế 18,075 32,069 41,481 48,399 NSNN 2,204 3,678 7,492 8,730 (Nguồn: bộ phận kế toán) Thời gian vừa qua, thị trường ERP xuất hiện rất nhiều biến động cùng với đó là tình hình kinh tế bất ổn trên toàn cầu đã khiến cho hoạt động triển khai dự án gặp nhiều trở ngại. Nhưng cùng với những nổ lực của tập thể nhân viên, FIS ERP đã thu được những kết quả đáng mong đợi và vươn tới vị trí số 1 về ERP tại thị trường Việt Nam. Biểu đồ 1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh của FIS ERP 2007-2010 Bảng 1.8. Doanh thu thuần từ năm 2007 – 2010 Năm 2007 2008 2009 2010 Doanh thu thuần (Triệu đồng) 188,938 276,941 299,463 324,427 Tăng trưởng doanh thu thuần (%) 2.96% 46.58% 8.13% 8.34% Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần trung bình hằng năm đạt mức 16.5%/năm trong giai đoạn 2007 -2010. Đây là tốc độ tăng trưởng khá cao khi so sánh với mặt bằng chung của ngành. Biểu đồ 1.4. Doanh thu thuần của FIS ERP 2007 – 2010 Biểu đồ 1.5. Tình hình tăng trưởng doanh thu thuần của FIS ERP 2007 – 2010 Tăng trưởng doanh thu khá cao trong giai đoạn 2007 – 2008 đạt khoảng 40%, mặc dù vậy, sau khi tăng mạnh trong năm 2008, Doanh thu thuần của FIS FPT có dấu hiệu chững lại trong năm 2009, do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, đến năm 2010, Doanh thu thuần có tăng lên cho thấy dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế trong năm, nhưng mức độ tăng vẫn chưa đáng kể, có thể nói, các doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi đủ năng lực để áp dụng triển khai dự án ERP. Các hoạt động chức năng hỗ trợ công tác kinh doanh của FIS ERP Hoạt động Marketing Thị trường ERP Việt Nam trong những năm vừa qua có sự biến chuyển thất thường do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng đến năm 2010 thị trường này bắt đầu khởi sắc và theo nhận xét của các chuyên gia thị trường này sẽ càng rầm rộ. Có lẽ chính vì thế mà thị trường ERP Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh cả trong và ngoài nước như SAP của Đức, Oracle của Mỹ, Microsoft, Pythis, CSC, TVE, HTP, … Sự cạnh tranh trong kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp cần có các chiến lược marketing đặc biệt để quảng bá sản phẩm của mình.Và một trong các chiến lược được FPT sử dụng có hiệu quả là marketing virus.Marketing virus là hình thức bằng dư luận, tạo nên một hình ảnh đẹp về công ty nhằm tiếp thị sản phẩm/hoặc dịch vụ của công ty. Marketing bằng văn hóa công ty FPT là một trong số ít công ty có nền văn hóa riêng, giàu bản sắc, và không thể trộn lẫn. Từ lâu, hình ảnh người FPT đã gắn với một môi trường đoàn kết, năng động, hài hước, nơi mỗi thành viên đều có thể phát huy tính sáng tạo, kỹ năng tổ chức trong mọi hoạt động. FIS ERP tự hào là một trong những công ty thành viên của FPT luôn phát huy tốt nhất Văn hoá Công ty. Đối với tổ chức, FPT ERP luôn tạo ra một môi trường dân chủ, sáng tạo, đổi mới để cán bộ, nhân viên phát huy hết năng lực của bản thân. Những ý tưởng sáng tạo mới luôn được ủng hộ triển khai. Bên cạnh đó, cùng với FPT, FIS ERP cũng đã tổ chức xây dựng kênh truyền thông nội bộ, qua các kênh này, việc truyền thông giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa bộ phận này với bộ phận khác, thực hiện việc phê phán hay động viên cổ vũ nội bộ. Cùng với đó, FIS ERP cũng luôn tạo ra một môi trường hoạt động, làm việc vui vẻ cho cán bộ nhân viên thông các hoạt động văn nghệ, các hội thi bóng đá hằng năm. Với khách hàng, Công ty luôn tận tụy để thỏa mãn sự hài lòng của họ, cùng đồng hành với họ, thể hiện qua khẩu hiệu chung “Cùng đi tới thành công” của tập thể chung FPT. Marketing bằng Công nghệ Tích cực đầu tư vào công nghệ hợp tác đầu tư với các đối tác ERP lớn trên thế giới để đảm bảo tốt nhất yêu cầu của khách hàng, tiếp cận với thị trường toàn cầu, nâng cao hơn nữa vị thế của một nhà cung cấp dịch vụ ERP hàng đầu. Hình 1.4.Mô hình FPT 2.0 (Nguồn: Đưa ra khái niệm FPT 2.0, e-citizen,… tạo hình ảnh FPT là một công ty hàng đầu về công nghệ trong tư tưởng của người tiêu dùng, lẽ dĩ nhiên khi lựa chọn dịch vụ có liên quan đến công nghệ, người tiêu dùng sẽ lựa chọn một doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ. Đây là một chiến lược rất thành công của công ty. Song song với các chiến lược trên, FPT cũng rất quan tâm đến các chính sách dành cho khách hàng.Đây cũng là yếu tố không nhỏ góp phần không nhỏ vào việc duy trì và phát triển thêm lượng khách hàng mới.Sau khi khách hàng mua dịch vụ của FPT, công ty sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng qua các hình thức tư vấn xử lý sự cố, qua điện thoại hoặc email, tùy từng trường hợp sẽ có tư vấn tại nơi.Đồng thời thông báo các thủ tục gia hạn hợp đồng, nhằm hỗ trợ dịch vụ một cách tốt nhất. Marketing qua hoạt động tìm kiếm khách hàng - PR Bảng 1.9. Quy trình tìm kiếm khách hàng Thị trường mục tiêu Khách hàng mục tiêu Khách hàng tiềm năng Tập trung vào ngành nghề, mảng: Ngân hàng + tài chính. Dầu khí Bất động sản Dịch vụ Tập trung vào nhóm khách hàng lớn: Doanh số: 500 – 1000 tỷ đồng/ năm Dân sự: 500 – 1000 nhân viên Có nhiều chi nhánh, công ty con, nhà máy Tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu quan tâm đến dịch vụ ERP (Nguồn: Sinh viên thực hiện) Trong quá trình hoạt động tìm kiếm khách hàng, Trung tâm phát triển kinh doanh luôn đi kèm song song với hoạt động marketing giới thiệu về công ty, về dịch vụ của công ty để khách hàng biết đến. Hoạt động này được xây dựng dưới hình thức những buổi hội thảo về ERP, sau khi Trung tâm phát triển kinh doanh có được danh sách những khách hàng mục tiêu của công ty thì họ sẽ trở thành khách mời trong các buổi hội thảo. Những khách hàng có nhu cầu về ERP sẽ có tham gia các buổi hội thảo này để tìm hiểu cũng như lựa chọn đối tác thích hợp. Để khảo sát nhu cầu này của khách hàng tại hội thảo, nhân viên công ty luôn có sẵn những mẫu thông tin để khách hàng có thể điền chi tiết. Theo đó, mẫu thông tin cung cấp gồm một số chi tiết như: Tên khách hàng (khách hàng là doanh nghiệp), Địa chỉ, số điện thoại, lĩnh vực hoạt động, … . Dựa vào những chi tiết trong mẫu thông tin, Công ty sẽ tiến hành gửi đến các khách hàng này những thông tin về dịch vụ, bản giá để giới thiệu sản phẩm và chào giá. Đây chính là nhóm khách hàng tiềm năng của công ty. Bên cạnh mục đích tìm kiếm khách hàng, thì tại các buổi hội thảo, Công ty sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, để có thể truyền đạt đến khách hàng những điểm mạnh của công ty một cách trực tiếp tạo niềm tin cho khách hàng ngay trong buổi hội thảo, tạo hiệu ứng tốt cho việc giao dịch giữa công ty và khách hàng. Bên cạnh việc xây dựng những buổi hội thảo về ERP, Công ty cũng xây dựng một đội ngũ nhân viên gọi là nhân viên phát triển thị trường hoạt động dựa trên hình thức “Chào hàng qua điện thoại” khi đó những khách hàng không có điều kiện tham gia trực tiếp vào các buổi hội thảo của Công ty vẫn có thể tìm hiểu về ERP thông qua đội ngũ nhân viên này. Hoạt động quản trị nhân sự Chính sách nhân sự của Công ty Đối với chính sách nhân sự, tập đoàn FPT nói chung, Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT nói riêng luôn có sự thống nhất, nhất quán theo một quan điểm: “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, vững mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển đầy đủ nhất về tài năng, một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”. Với phương châm coi đội ngũ cán bộ nhân viên là nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công hay thất bại của công ty, FPT đã hết sức quan tâm đến việc phát triển và củng cố đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV), chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV. Điều này thể hiện ở chỗ công ty luôn tuân thủ tốt các quy định của Bộ Luật lao động, các chế độ, chính sách của nhà nước, tạo những điều kiện thuận lợi cho CBNV trong công tác, học tập, thăng tiến. Đời sống vật chất của CBNV ngày càng được nâng cao, mức thu nhập năm sau tăng so với năm trước.       Chính sách đối với nhân viên được thể hiện rõ trong các quy định cụ thể sau:     Chế độ lương và phụ cấp: ngoài tiền lương cơ bản hàng tháng CBNV được hưởng theo quy định của công ty, tuỳ theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty,  đơn vị, CBNV FPT còn được hưởng lương kinh doanh, lương tháng 13, lương mềm, các loại phụ cấp kiêm nhiệm, điện thoại, .... tuỳ thuộc vào vị trí công việc và chức danh theo quy định của từng thời kỳ. Chế độ thưởng: dành cho việc phát huy sáng kiến, thành tích ký hợp đồng, hoàn thành doanh số, hoàn thành tốt dự án, nhiệm vụ, .... Thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc và tiên tiến hàng năm. Phúc lợi: Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội/Bảo hiểm y tế/Bảo hiểm thất nghiệp/Khám sức khoẻ/Bảo hiểm phúc lợi (FPT Care dành cho bản thân và gia đình)/Bảo hiểm đi công tác nước ngoài Trợ cấp đồng phục: dành cho các đối tượng ở các vị trí như lễ tân, dịch vụ khách hàng, công nhân kỹ thuật, ... Chế độ nghỉ mát Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ: theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động Các hoạt động phát triển bản thân và chăm lo gia đình như: đào tạo, hoạt động công đoàn, Tổng hội, Hội Phụ nữ, ..... Thẻ tín dụng: Hỗ trợ các cấp cán bộ quản lý cao cấp được cấp thẻ tín dụng Bảo lãnh vay Ngân hàng: Công ty bảo lãnh các cán bộ cấp cao được vay tiền tại Tiền Phong Bank. Quyền mua cổ phiếu ưu đãi Cơ hội thăng tiến: FPT có môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, là nơi các bạn trẻ có điều kiện thể hiện, phát huy năng lực của bản thân mình. Công tác kiểm tra, đánh giá nhân viên tại Công ty. Tuyển dụng Hiện nay tại FIS ERP cũng như trong toàn tập đoàn FPT áp dụng 3 hình thức tuyển dụng như sau: Tuyển dụng thông thường Là hình thức tuyển dụng được thực hiện phổ biến nhất nhằm thực hiện các đợt tuyển dụng đại trà hoặc để tuyển dụng các vị trí làm việc thông thông thường của FPT. Ứng viên được tuyển dụng thông qua hình thức này sẽ trải qua các bước như: sàng lọc hồ sơ, làm bài thi đầu vào, làm bài thi chuyên môn và phỏng vấn. Tuyển dụng nội bộ Là hình thức tuyển dụng nhân viên giữa các công ty thành viên FPT. Các nhân viên có quyền xin chuyển công tác khi thấy có vị trí khác phù hợp hơn với mình sau khi được sự đồng ý của cán bộ phụ trách bên tiếp nhận. Ứng viên khi tuyển dụng thông qua kênh này có thể không phải thực hiện bài thi đầu vào như các ứng viên khác mà chỉ cần làm bài thi chuyên môn hoặc phỏng vấn. Cầu hiền Là hình thức tuyển dụng đặc biệt dành cho các ứng viên có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong lĩnh vực chuyên môn hoặc quản lý. Ứng viên sẽ không cần làm bài thi tuyển đầu vào mà sẽ được đánh giá qua hình thức phỏng vấn. Ngoài ra, các ứng viên được tuyển dụng theo hình thức cầu hiền cũng sẽ được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt của FPT. Đào tạo Các nhân viên mới sẽ được các trưởng bộ phận hướng dẫn. Tùy theo mỗi trung tâm sẽ có quá trình đào tạo khác nhau. Đối với các trung tâm triển khai dịch vụ, nhân viên mới sẽ có một khoảng thời gian để tìm hiểu quá trình triển khai dịch vụ dưới sự hướng dẫn của các đàn anh chị trong Công ty. Đối với trung tâm phát triển kinh doanh, nhân viên mới sẽ được hướng dẫn về dịch vụ, về các thủ tục, về những quy định khi đăng kí dịch vụ, và các kỹ năng, đàm phán và giao tiếp (cách thăm dò khách hàng, cách giới thiệu sản phẩm, những dẫn chứng thuyết phục khách hàng để tư vấn một cách hiệu quả) truyền đạt tất cả các mục tiêu và các đối tượng mà công ty nhắm đến. Ngoài ra, họ còn được họ tìm hiểu về thêm công ty, mục tiêu doanh số của của công ty, các dịch vụ cộng thêm, cũng như các dịch vụ khác mà công ty đang kinh doanh, để có cái nhìn bao quát hơn, và có thể giải thích khi khách hàng khách hàng có những thắc mắc liên quan.Đây cũng là 1 lợi thế cho các nhân viên mới có thêm kiến thức và cơ hội phát huy.Nếu như cảm thấy phù hợp và yêu thích lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ này, FPT sẽ tạo điều kiện để các bạn có thể công tác ở lĩnh vực mà mình yêu thích và phù hợp với năng lực của mỗi cá nhân. Sau đó các nhân viên mới được thử việc trong vòng 3 tháng, nhân viên mới sẽ làm quen với công việc trong thời gian này họ sẽ được học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước để có thể tự tin khi bản thân họ sẽ là người trực tiếp giao dịch và tư vấn, triển khai cho khách hàng. Các trưởng bộ phận có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát các nhân viên mới và báo cáo cho trưởng phòng. Giám sát và động viên lực lượng bán hàng Giám sát Công ty tạo điều kiện để nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc, gắn với trách nhiệm và quyền lợi của người bán một cách rõ rệt. Tạo các điều kiện thuận lợi (gồm các cơ hội để nhân viên phát huy năng lực của mình) trong quan hệ giữa lực lượng nhân viên với công ty. Tạo sự an tâm làm v

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP).doc
Tài liệu liên quan