Báo cáo Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Những năm đầu, việc kiểm tra thực hiện các kiến nghị của đoàn KTNN

ch-a đầy đủ và nghiêm túc, ch-a có biên bản và báo cáo phúc tra. Từ năm

2000 khi KTNN ban hành các quy trình kiểm toán thì việc kiểm tra các kiến

nghị kiểm toán đã đ-ợc chú ý đúng mức. Tỷ trọng các đơn vị đ-ợc phúc tra

đ-ợc tăng cao nh-ng phạm vi phúc tra có trọng tâm, trọng điểm (để tiết kiệm

chi phí đi lại), chủ yếu tập trung vào các đơn vị có nhiều tồn tại, yếu kém. Hai

năm gần đây số đơn vị đ-ợc phúc tra đã đạt tới tỷ trọng 100%.

Qua công tác phúc tra đã cho thấy: nhìn chung các đơn vị đã nghiêm

túc thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm toán nh-: điều chỉnh sổ kế toán và

báo cáo tài chính, chấn chỉnh công tác tài chính kế toán; khẩn tr-ơng nộp các

khoản thuế còn nợ Nhà n-ớc. Tuy nhiên tại một số dự án đầu t-thực hiện kiến

nghị của các đoàn kiểm toán còn ch-a nghiêm túc. Có hiện t-ợng cơ quan cấp

trên của chủ đầu t-ra quyết định để hợp thức những sai trái của chủ đầu t-

trong quá trình quản lý

pdf149 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 05/07/2013 | Lượt xem: 1030 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước.pdf
Tài liệu liên quan