Bộ đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 nâng cao

1. Chọn câu khẳng định sai.

A. Chất điện li là chất có khả năng dẫn điện.

B. Một dd chất có thể chỉ có 0,2 mol Ca2+, 0,1 mol Cl–, 0,1 mol NO3–.

C. Axit mạnh là chất điện li mạnh.

D. H2O là chất điện li rất yếu.

2. Có mấy axit một nấc trong số : HCl, CH3COOH, H2S, H2O, NaOH, HF, H3PO4, HI

A. 3 B. 5 C. 7 D. 4

3. Cho các dd sau : Ba(NO3)2, Na2CO3, MgCl2, K2SO4, Na3PO4 trộn lẫn từng cặp dd, có mấy phản ứng hh xảy ra.

A. 4. B. 8. C. 6. D. 5.

4. Trộn hai thể tích bằng nhau của dd H2SO4 và dd NaOH có cùng nồng độ mol, pH của dd sau phản ứng như thế nào ?

A = 7. B < 7. C. > 7. D. Không xác định được.

5. Cần bao nhiêu gam dd NaOH 2M (d=1,2 gam/ ml) để trung hoà hoàn toàn 2 lít dd HCl có pH=1.

A. 240 gam B. 120 gam C. 80 gam D. 100 gam

 

doc30 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 9654 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 tiet nc.doc
  • doc1 tiet so 2.doc
  • docBAI KIEM TRA 1 TIET SO 3.doc
  • docChương 1 Sự điện li.doc
  • docdap an 1 tiet nang cao.doc
  • docKiem tra 11 NC.doc
  • docKT 1 tiet so 4.doc
Tài liệu liên quan