Bộ đề thi học sinh giỏi môn Hóa các tỉnh Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng

Câu IV: ( 4 điểm )

1. Crăcking n-butan người ta thu được hỗn hợp gồm 4 hiđrocacbon ( hỗn hợp A

). Dẫn hỗn hợp A cùng với hơi nước qua chất xúc tác H3PO4 ở350 độ C. Sau đó

làm lạnh đến nhiệt độphòng ( 25 độ C ) thì thu được hỗn hợp B gồm 3 chất là

B1, B2và B3. Cho hỗn hợp B tác dụng với CuO nóng sau đó làm lạnh đến

nhiệt độphòng (25 độ C) thì thu được hỗn hợp C gồm chủyếu là 2 chất C2và

C3.

a) Viết sơ đồcác phản ứng xảy ra theo các quá trình trên.

b) Viết công thức cấu tạo của các chất B1, B2, B3, C1, C2, C3.

c) Giải thích vì sao sau mỗi lần làm lạnh sốchất thu được lại giảm đi so

với sốchất có ban đầu.

2. Có 4 lọkhông nhãn đựng các dung dịch sau : anđehit axetic, glucôzơ,

glixêrin, rượu etylic.

a) Dùng phương pháp hóa học đểxác định dung dịch có trong mỗi lọ.

b) Hãy dùng một thuốc thử đểxác định dung dịch có trong mỗi lọ.

Cho: K = 39, O = 16, N = 14, Ba = 137, H = 1, S = 32, C = 12, Cl = 35,5

pdf2 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 3195 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề thi học sinh giỏi môn Hóa các tỉnh Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 12 ( VÒNG I ) Năm học 2000 - 2001 ------------------------ MÔN THI : HOÁ HỌC Ngày thi: 9-12-2000 Thời gian làm bài: 180 phút ------------------------------- Câu I : ( 6 điểm ) 1/ Một este điều chế bằng cách cho rượu etylic tác dụng với một axit hữu cơ A. Đốt 0,66 gam este này thu được 1,32 gam cacbon đioxit và 0,54 gam nước. Biết tỷ khối hơi của este này đối với không khí là 3. Hãy tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên của este và axit A. 2/ Hãy cho biết công thức phân tử dạng tổng quát ( dạng CxHyOz ) của một este điều chế được bằng tác dụng của một axit đồng đẳng với axit axetic và một rượu đồng đẳng với rượu etylic. 3/ Một trong những este này ( của câu 2 ) có tỷ khối hơi đối với không khí là 4,01 tác dụng với natri hiđroxit sinh muối có khối lượng bằng 24 29 khối lượng của este đã dùng. Hãy tìm công thức cấu tạo của este, của axit hữu cơ và của rượu bậc nhất tương ứng. C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23. Câu II : ( 6 điểm ) Dung dịch X gồm các ion K+, NH4+, CO32-, SO42-. 1/ Hãy nghĩ cách điều chế X từ các phương pháp sau : a) Từ hai muối trung hòa b) Từ một muối và hai chất khí. 2/ Lấy 1 10 X trộn với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nóng nhẹ thì thu được 6,45g kết tủa và 672ml khí ở 54,60C và 1,2atm. Lấy 1 10 X trộn với dung dịch HNO3 dư thì thu được 336ml khí ở 27,30C và 1,1atm. Hãy tính tổng khối lượng các muối tan trong dung dịch X. 3/ Nếu lấy 1 10 X và hấp thụ thêm vào đó 246,4 ml khí SO2 đo ở 27,30C và 1 atm thì thu được dung dịch Y. Trộn lẫn Y với một lượng dung dịch BaCl2 dư thu được một kết tủa. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được. Câu III : ( 4 điểm ) vukhacngoc@gmail.com Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Hãy giải thích và viết phương trình phản ứng ( nếu có ): 1. Có thể điều chế các khí hiđro florua (HF), hiđro clorua (HCl), hiđro bromua (HBr), hiđro iotua (HI) bằng cách dùng H2SO4 đặc tác dụng với muối tương ứng florua, clorua, bromua, iotua được không ? 2. Có thể điều chế F2, Cl2, Br2, I2 bằng cách cho hỗn hợp H2SO4 đặc và MnO2 tác dụng với muối tương ứng là florua , clorua, bromua, iotua được không ? Câu IV : ( 4 điểm ) 1. Crăcking n-butan người ta thu được hỗn hợp gồm 4 hiđrocacbon ( hỗn hợp A ). Dẫn hỗn hợp A cùng với hơi nước qua chất xúc tác H3PO4 ở 3500C. Sau đó làm lạnh đến nhiệt độ phòng ( 250C ) thì thu được hỗn hợp B gồm 3 chất là B1, B2 và B3. Cho hỗn hợp B tác dụng với CuO nóng sau đó làm lạnh đến nhiệt độ phòng (250C) thì thu được hỗn hợp C gồm chủ yếu là 2 chất C2 và C3. a) Viết sơ đồ các phản ứng xảy ra theo các quá trình trên. b) Viết công thức cấu tạo của các chất B1, B2, B3, C1, C2, C3. c) Giải thích vì sao sau mỗi lần làm lạnh số chất thu được lại giảm đi so với số chất có ban đầu. 2. Có 4 lọ không nhãn đựng các dung dịch sau : anđehit axetic, glucôzơ, glixêrin, rượu etylic. a) Dùng phương pháp hóa học để xác định dung dịch có trong mỗi lọ. b) Hãy dùng một thuốc thử để xác định dung dịch có trong mỗi lọ. Cho: K = 39, O = 16, N = 14, Ba = 137, H = 1, S = 32, C = 12, Cl = 35,5 --------- Thí sinh được sử dụng máy tính cầm tay và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. vukhacngoc@gmail.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoa-HSG-12-(00-01 I)-HN.pdf
  • rarDe thi chon HSG tinh Thanh Hoa.rar
  • rarde thi hoc sinh gioi thanh pho ha noi da nang 11 12.rar
  • pdfHoa-HSG-12-(00-01 II)-HN.pdf
Tài liệu liên quan