Câu hỏi trắc nghiệm kinh doanh quốc tế

Câu 36: Tỷ giá hối đoái ở 3 thị trường như sau: Tại thị trường Paris: Rf/$ = 5, Tại thị

trường Tokyo: Ry/f = 20, Tại thị trường New York: Ry/$ = 125. Một nhà buôn bán

chứng khoán có $1.000.000. Lợi nhuận mà anh ta thu được là:

a/$200.000 b/$150.000 c/$250.000 d/Tất cả đều sai

Câu 37: Một trong những đặc điểm cơ bản của mậu dịch quốc tế so với mậu dịch quốc

gia là:

a/ Phức tạp hơn b/ Chi phí vận chuyển lớn hơn

c/ Hiệu quả cao hơn d/ liên quan đến các hình thức hạn chế mậu dịch.

Câu 38:Với chi phí cơ hội tăng:

a/ Đường giới hạn khả năng sản xuất là một đường thẳng

b/ Giá trị MRT tại các điểm khác nhau là giống nhau./

c/ Giá trị MRT tại các điểm khác nhau là khác nhau.

d/ a, b đều đúng.

pdf15 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/07/2013 | Lượt xem: 3690 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm kinh doanh quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCâu hỏi trắc nghiệm kinh doanh quốc tế.pdf
Tài liệu liên quan