Cấu trúc máy vi tính (PC=Personal Computer)

2.-Mã hóa mầu sắc

$0=0 đen

$1=1 xanh tối

$2=2 lá tối

$3=3 trời tối

$4=4 đỏ tối

$5=5 tím tối

$6=6 nâu

$7=7 ghi

$8=8 xám

$9=9 xanh sáng

$A=10 lá sáng

$B=11 trời sáng

$C=12 đỏ sáng

$D=13 tím sáng

$E=14 vàng

$F=15 trắng

Mỗi kí tự (Character), ngoài mã (code), thì trong chế độ văn bản là một bản đò bit, bít 0 có mầu nền bít 1 có mầu chữ. Nhìn toàn thể bản đồ ta nhận được hình ảnh kí tự. Mầu nền (BackGrround) và mầu chữ (TextColor) của kí tự tạo thành thuộc tính (attribut) của kí tự đó theo công thức:

Thuộc tính = $XY, ($X=Mầu nền, $Y=Mầu chữ).

Quy ước: Nếu $X>7 thì Mầu nền=$X-8 và Chữ thì nhấp nháy.

Số $XY chạy từ $00 đến $FF, chiếm 1 Byte.

 

rtfChia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cấu trúc máy vi tính (PC=Personal Computer), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rtfBai 3 Gioi thieu ve may tinh_12313853.rtf
Tài liệu liên quan