Chương trình dạy cả năm Lớp 2

Bác sĩ Sói (T1)

Bác sĩ Sói (T2)

Số bị chia, số chia, thương

Dạy chuyên

Tiết 1(Tuần 23)

Luyện về số bị chia- Số chia-Thương

Ôn đi thường theo đường vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang. TC: “Nhảy ô”

Bảng chia 3

Dạy chuyên

Bác sĩ Sói

(TC) Bác sĩ Sói

Luyện bảng chia 2, 3

Dạy chuyên

Luyện viết chữ hoa S

Dạy chuyên

Nội quy Đảo Khỉ

Một phần ba

NV: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

 

doc36 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 3892 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình dạy cả năm Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bằng 100 4 Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy không mui (T2) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Ôn luyện: Phép cộng có tổng bằng 100 3 BD + PĐ (TV) Luyện về từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 9 (Từ 18/10/2010 đến 22/10/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Ôn tập (T1) 2 Tập đọc Ôn tập (T2) 3 Toán Lít 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Thực hành bộ đề 2 HDTH (Toán) Thực hành đo dung tích với đơn vị lít 3 Ô.L.T.D Ôn bài thể dục phát triển chung 3 Sáng 1 Toán Luyện tập 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Ôn tập (T3) 4 Chính tả Ôn tập (T4) Chiều 1 HDTH (Toán) Luyện tập (VBT) 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ G 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Ôn tập (T5) 3 Toán Luyện tập chung 4 Chính tả Ôn tập (T6) Chiều 1 HDTH (TV) Thực hành bộ đề 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Thực hành bộ đề 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Ôn tập (T7) 2 Toán Kiểm tra định kì (giữa kì 1) 3 Tập viết Ôn tập (T8) 4 Đạo đức Chăm chỉ học tập (T1) 6 Sáng 1 Tập làm văn Ôn tập (T9) 2 TNXH Đề phòng bệnh giun 3 Toán Tìm một số hạng trong một tổng 4 Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy có mui (T1) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tìm một số hạng trong một tổng. Giải toán 3 BD + PĐ (TV) Ôn luyện: Câu kiểu “Ai là gì”. Dấu phẩy 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 10 (Từ 25/10/2010 đến 29/10/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Sáng kiến của bé Hà (T1) 2 Tập đọc Sáng kiến của bé Hà (T2) 3 Toán Luyện tập 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1( Tuần 10) 2 HDTH (Toán) Ôn luyện bài: Luyện tập 3 Ô.L.T.D Ôn bài thể dục phát triển chung 3 Sáng 1 Toán Số tròn chục trừ đi một số 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Sáng kiến của bé Hà 4 Chính tả TC: Ngày lễ Chiều 1 HDTH (Toán) Ôn luyện: Số tròn chục trừ đi một số 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết bài: Ôn tập tuần 9 (VBT) 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Bưu thiếp 3 Toán 11 trừ đi một số: 11 - 5 4 Chính tả ( N - V) Ông và cháu Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2 (Tuần 10) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1 (Tuần 10) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi 2 Toán 31 - 5 3 Tập viết Chữ hoa H 4 Đạo đức Chăm chỉ học tập (T2) 6 Sáng 1 Tập làm văn Kể về người thân 2 TNXH Ôn tập: Con người và sức khỏe 3 Toán 51 - 15 4 Thủ công Gấp thuyền phẳng đáy có mui (T2) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2 (Tuần 10) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3 (Tuần 10) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tháng TUẦN 11 (Từ 1/11/2010 đến 5/11/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Bà cháu (T1) 2 Tập đọc Bà cháu (T2) 3 Toán Luyện tập 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1( Tuần 11) 2 HDTH (Toán) Ôn luyện bài: Luyện tập 3 Ô.L.T.D Ôn điểm số 1, 2; 1,2 theo đội hình vòng tròn. 3 Sáng 1 Toán 12 trừ đi một số: 12 - 8 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Bà cháu 4 Chính tả TC: Bà cháu Chiều 1 HDTH (Toán) Đặt tính, tính dạng 12 - 8 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ H 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Cây xoài của ông em 3 Toán 32 - 8 4 Chính tả (N-V) Cây xoài của ông em Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2( Tuần 11) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1( Tuần 11) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà 2 Toán 52 - 28 3 Tập viết Chữ hoa J 4 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa học kì I 6 Sáng 1 Tập làm văn Chia buồn, an ủi 2 TNXH Gia đình 3 Toán Luyện tập 4 Thủ công Ôn tập chủ đề Gấp hình Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2( Tuần 11) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3( Tuần 11) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 12 (Từ 8/11/2010 đến 12/11/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Sự tích cây vú sữa (T1) 2 Tập đọc Sự tích cây vú sữa (T2) 3 Toán Tìm số bị trừ 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1( Tuần 12) 2 HDTH (Toán) Luyện: Tìm số bị trừ 3 Ô.L.T.D Luyện bài thể dục phát triển chung 3 Sáng 1 Toán 13 trừ đi một số: 13 - 5 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Sự tích cây vú sữa 4 Chính tả (N-V): Sự tích cây vú sữa Chiều 1 HDTH (Toán) Luyện bảng 13 trừ đi một số 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ hoa J 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Mẹ 3 Toán 33 - 5 4 Chính tả (TC) Mẹ Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2( Tuần 12) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1( Tuần 12) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy 2 Toán 53 - 15 3 Tập viết Chữ hoa K 4 Đạo đức Quan tâm, giúp đỡ bạn (T1) 6 Sáng 1 Tập làm văn Gọi điện 2 TNXH Đồ dùng trong gia đình 3 Toán Luyện tập 4 Thủ công Ôn tập chủ đề Gấp hình Chiều 1 ÔL M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2( Tuần 12) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3( Tuần 12) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 13 (Từ 15/11/2010 đến 19/11/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Bông hoa Niềm Vui (T1) 2 Tập đọc Bông hoa Niềm Vui (T2) 3 Toán 14 trừ đi một số: 14 - 8 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1 (Tuần 13) 2 HDTH (Toán) Luyện: 14 trừ đi một số: 14 - 8 3 Ô.L.T.D Ôn điểm số 1, 2; 1,2 theo đội hình vòng tròn.TC: “Nhóm ba, nhóm bảy” 3 Sáng 1 Toán 34 - 8 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui 4 Chính tả (TC): Bông hoa Niềm Vui Chiều 1 HDTH (Toán) Đặt tính, tính dạng 34 - 8 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ hoa K 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Quà của bố 3 Toán 54 - 18 4 Chính tả (N-V) Quà của bố Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2 (Tuần 13) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1 (Tuần 13) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? 2 Toán Luyện tập 3 Tập viết Chữ hoa L 4 Đạo đức Quan tâm, giúp đỡ bạn (T2) 6 Sáng 1 Tập làm văn Kể về gia đình 2 TNXH Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở 3 Toán 15, 16, 17, 18 trừ đi một số 4 Thủ công Gấp, cắt, dán hình tròn (T1) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2 (Tuần 13) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3 (Tuần 13) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 14 (Từ 22/11/2010 đến 26/11/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Câu chuyện bó đũa (T1) 2 Tập đọc Câu chuyện bó đũa (T2) 3 Toán 55 – 8, 56 – 7, 37 – 8, 68 - 9 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1 (Tuần 14) 2 HDTH (Toán) Luyện đặt tính, tính dạng 55 – 8, 56 – 7, 37 – 8, 68 - 9 3 Ô.L.T.D Ôn đi thường theo nhịp. TC: “Vòng tròn” 3 Sáng 1 Toán 65 – 38, 46 – 17, 57 – 28, 78 - 29 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Câu chuyện bó đũa 4 Chính tả (N-V): Câu chuyện bó đũa Chiều 1 HDTH (Toán) Luyện tính dạng 65 – 38, 46 – 17, 57 – 28, 78 - 29 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ L (VTV) 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Nhắn tin 3 Toán Luyện tập 4 Chính tả (TC) Tiếng võng kêu Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2 (Tuần 14) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1 (Tuần 14) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về tình cảm gia đình – Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi 2 Toán Bảng trừ 3 Tập viết Chữ hoa M 4 Đạo đức Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp (T1) 6 Sáng 1 Tập làm văn Quan sát tranh trả lời câu hỏi. Viết tin nhắn 2 TNXH Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà 3 Toán Luyện tập 4 Thủ công Gấp, cắt, dán hình tròn (T2) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2 (Tuần 14) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3 (Tuần 14) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tháng TUẦN 15 (Từ 29/11/2010 đến 3/12/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Hai anh em (T1) 2 Tập đọc Hai anh em (T2) 3 Toán 100 trừ đi một số 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1(Tuần 15) 2 HDTH (Toán) Luyện 100 trừ đi một số 3 Ô.L.T.D Luyện đi thường theo nhịp. Trò chơi: “Vòng” tròn 3 Sáng 1 Toán Tìm số trừ 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Hai anh em 4 Chính tả (N-V): Hai anh em Chiều 1 HDTH (Toán) Luyện tìm số trừ 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ M 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Bé hoa 3 Toán Đường thẳng 4 Chính tả (N-V) Bé Hoa Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2 (Tuần 15) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1 (Tuần 15) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 2 Toán Luyện tập 3 Tập viết Chữ hoa N 4 Đạo đức Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (T2) 6 Sáng 1 Tập làm văn Chia vui: Kể về anh chị em 2 TNXH Trường học 3 Toán Luyện tập chung 4 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều (T1) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2 (Tuần 15) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3 (Tuần 15) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 16 (Từ 6/12/2010 đến 10/12/2010) máy bàn Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Con chó nhà hàng xóm (T1) 2 Tập đọc Con chó nhà hàng xóm (T2) 3 Toán Ngày, giờ 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1(Tuần 16) 2 HDTH (Toán) Luyện xem giờ 3 Ô.L.T.D Ôn bài thể dục phát triển chung. Trò chơi: Vòng tròn 3 Sáng 1 Toán Thực hành xem đồng hồ 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Con chó nhà hàng xóm 4 Chính tả (N-V): Con chó nhà hàng xóm Chiều 1 HDTH (Toán) Luyện xem đồng hồ 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ N 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Thời gian biểu 3 Toán Ngày tháng 4 Chính tả (N-V) Trâu ơi! Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2(Tuần 16) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1(Tuần 16) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? Từ ngữ về vật nuôi 2 Toán Thực hành xem lịch 3 Tập viết Chữ hoa O 4 Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (T1) 6 Sáng 1 Tập làm văn Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu 2 TNXH Các thành viên trong nhà trường 3 Toán Luyện tập chung 4 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều (T2) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2(Tuần 16) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3(Tuần 16) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 17 máy bàn (Từ 13/12/2010 đến 17/12/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Tìm ngọc (T1) 2 Tập đọc Tìm ngọc (T2) 3 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừ 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1(Tuần 17) 2 HDTH (Toán) Ôn luyện về phép cộng và phép trừ 3 Ô.L.T.D Luyện trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi và vòng tròn” 3 Sáng 1 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừ (Tiếp theo) 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Tìm ngọc 4 Chính tả (N-V): Tìm ngọc Chiều 1 HDTH (Toán) Tiết 1(Tuần 17) 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ O 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Gà “tỉ tê” với gà 3 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) 4 Chính tả (TC Gà “tỉ tê” với gà Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2(Tuần 17) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 2(Tuần 17) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? 2 Toán Ôn tập về hình học 3 Tập viết Chữ hoa ¤, ¥ 4 Đạo đức Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (T2) 6 Sáng 1 Tập làm văn Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu 2 TNXH Phòng tránh ngã khi ở trường 3 Toán Ôn tập về đo lường 4 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (T1) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Đặt tính, giải toán 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3 (Tuần 17) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 18 máy bàn (Từ 20/12/2010 đến 24/12/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Ôn tập (Tiết 1) 2 Tập đọc Ôn tập (Tiết 2) 3 Toán Ôn tập về giải toán 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1 (Tuần 18) 2 HDTH (Toán) Thực hành bộ đề 3 Ô.L.T.D Ôn trò chơi: “Vòng tròn và bỏ khăn” 3 Sáng 1 Toán Luyện tập chung 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Ôn tập (Tiết 3) 4 Chính tả Ôn tập (Tiết 4) Chiều 1 HDTH (Toán) Tiết 1( Tuần 18) 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Thực hành bộ đề 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Ôn tập ( Tiết 5) 3 Toán Luyện tập chung 4 Chính tả Ôn tập (Tiết 6) Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2( Tuần 18) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 2( Tuần 18) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Ôn tập (Tiết 7) 2 Toán Luyện tập chung 3 Tập viết Kiểm tra đọc (Đọc hiểu, Luyện từ và câu) 4 Đạo đức Thực hành kĩ năng cuối học kì 1 6 Sáng 1 Tập làm văn Kiểm tra viết (Chính tả, Tập làm văn) 2 TNXH Thực hành: Giữ trường học sạch đẹp 3 Toán Kiểm tra định kì (cuối học kì 1) 4 Thủ công Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe ( Tiết 2) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tìm số bị trừ, số trừ 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3( Tuần 18) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 19 (Từ 10/1/2011 đến 14/1/2011) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Thể dục Dạy chuyên 2 Tập đọc Chuyện bốn mùa (T1) 3 Tập đọc Chuyện bốn mùa (T2) 4 Toán Tổng của nhiều số Chiều 1 TH (TV) Luyện đọc, viết: Chuyện bốn mùa 2 TH (Toán) Luyện Tổng của nhiều số 3 Ô.L.T.D Luyện trò chơi: “Vòng tròn và Nhanh lên bạn ơi” 3 Sáng 1 Toán Phép nhân 2 Kể chuyện Chuyện bốn mùa 3 Mĩ thuật Dạy chuyên 4 Chính tả TC: Chuyện bốn mùa Chiều 1 TH (Toán) Luyện phép nhân 2 TH (TV) Luyện viết những từ HS thường viết sai 3 Thủ công Cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng (T1) 4 Sáng 1 Tập đọc Thư Trung thu 2 Đạo đức Trả lại của rơi (T1) 3 Toán Thừa số - Tích 4 Âm nhạc Dạy chuyên Chiều 1 TH (TV) Luyện đọc thêm: Lá thư nhầm địa chỉ 2 TH (Toán) Luyện thừa số - Tích 3 Thể dục Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba nhóm bảy” 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về các mùa. Đặt và TLCH khi nào? 2 Toán Bảng nhân 2 3 Tập viết Chữ hoa P 4 TNXH Đường giao thông 6 Sáng 1 Toán Luyện tập 2 Chính tả NV: Thư Trung Thu 3 Tập làm văn Đáp lời chào, lời tự giới thiệu 4 Ô.L.M.T Dạy chuyên Chiều 1 BD + GĐ (Toán) Luyện tập 2 Ô.L.Â.N Dạy chuyên 3 BD + GĐ (TV) Luyện đặt và TLCH khi nào? 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 20 (Từ 17 /1/2011 đến 21 /1/2011) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Ông Mạnh thắng Thần Gió (T1) 2 Tập đọc Ông Mạnh thắng Thần Gió (T2) 3 Toán Bảng nhân 3 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1 (Tuần 20) 2 HDTH (Toán) Luyện bảng nhân 2, 3 3 Ô.L.T.D Luyện trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba nhóm bảy” 3 Sáng 1 Toán Luyện tập 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió 4 Chính tả N-V: Gió Chiều 1 HDTH (Toán) Luyện tập 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ hoa P 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Mùa xuân đến 3 Toán Bảng nhân 4 4 Chính tả NV: Mưa bóng mây Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2 (Tuần 20) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1 (Tuần 20) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về thời tiết. Đặt và TLCH khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than 2 Toán Bảng nhân 5 3 Tập viết Chữ hoa Q 4 Đạo đức Trả lại của rơi (T2) 6 Sáng 1 Tập làm văn Tả ngắn về bốn mùa 2 TNXH An toàn khi đi các phương tiện giao thông 3 Toán Luyện tập 4 Thủ công Cắt, gấp, trang trí ( thiếp) thiệp chúc mừng (T2) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2 (Tuần 20) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3 (Tuần 20) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 21 (Từ 24/1/2011 đến 28/1/2011) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng (T1) 2 Tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng (T2) 3 Toán Luyện tập 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1 (Tuần 21) 2 HDTH (Toán) Luyện tập ( VBT) 3 Ô.L.T.D Ôn một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. TC: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” 3 Sáng 1 Toán Đường gấp khúc.Độ dài đường gấp khúc 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng 4 Chính tả (TC) Chim sơn ca và bông cúc trắng Chiều 1 HDTH (Toán) Luyện tính độ dài đường gấp khúc 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ hoa Q 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Vè chim 3 Toán Luyện tập 4 Chính tả NV: Sân chim Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2 (Tuần 21) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1 (Tuần 21) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về chim chóc. Đặt và TLCH Ở đâu? 2 Toán Luyện tập chung 3 Tập viết Chữ hoa R 4 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T1) 6 Sáng 1 Tập làm văn Đáp lời cảm ơn.Tả ngắn về loài chim 2 TNXH Cuộc sống xung quanh (T1) 3 Toán Luyện tập chung 4 Thủ công Gấp, cắt, dán phong bì (T1) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2 (Tuần 21) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3 (Tuần 21) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 22 (Từ 7/2/2011 đến 11/2/2011) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn (T1) 2 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn (T2) 3 Toán Kiểm tra 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1 (Tuần 22) 2 HDTH (Toán) Tự kiểm tra 3 Ô.L.T.D Luyện đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông 3 Sáng 1 Toán Phép chia 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn 4 Chính tả (NV) Một trí khôn hơn trăm trí khôn Chiều 1 HDTH (Toán) Luyện phép nhân, phép chia 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ hoa R 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Cò và Cuốc 3 Toán Bảng chia 2 4 Chính tả NV: Cò và Cuốc Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2 (Tuần 22) 2 Ô L Â N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1 (Tuần 22) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy 2 Toán Một phần hai 3 Tập viết Chữ hoa S 4 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (T2) 6 Sáng 1 Tập làm văn Đáp lời xin lỗi.Tả ngắn về loài chim 2 TNXH Cuộc sống xung quanh ( T2) 3 Toán Luyện tập 4 Thủ công Gấp, cắt, dán phong bì(T2) Chiều 1 Ô L M T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2 (Tuần 22) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3 (Tuần 22) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 23 (Từ 14 /2/2011 đến 18/2/2011) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Bác sĩ Sói (T1) 2 Tập đọc Bác sĩ Sói (T2) 3 Toán Số bị chia, số chia, thương 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1(Tuần 23) 2 HDTH (Toán) Luyện về số bị chia- Số chia-Thương 3 Ô.L.T.D Ôn đi thường theo đường vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang. TC: “Nhảy ô” 3 Sáng 1 Toán Bảng chia 3 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Bác sĩ Sói 4 Chính tả (TC) Bác sĩ Sói Chiều 1 HDTH (Toán) Luyện bảng chia 2, 3 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ hoa S 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Nội quy Đảo Khỉ 3 Toán Một phần ba 4 Chính tả NV: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2(Tuần 23) 2 Ô.L.Â.N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1(Tuần 23) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về muông thú. Đặt và TLCH Như thế nào? 2 Toán Luyện tập 3 Tập viết Chữ hoa T 4 Đạo đức Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại (T1) 6 Sáng 1 Tập làm văn Đáp lời khẳng định. Viết nội quy 2 TNXH Ôn tập: Xã hội 3 Toán Tìm một thừa số của phép nhân 4 Thủ công Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán (T1) Chiều 1 Ô.L.M.T Dạy chuyên 2 BD + PĐ (Toán) Tiết 2(Tuần 23) 3 BD + PĐ (TV) Tiết 3(Tuần 23) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 24 (Từ 21/2/2011 đến 25/2/2011) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Tập đọc Quả tim Khỉ (T1) 2 Tập đọc Quả tim Khỉ (T2) 3 Toán Luyện tập 4 Thể dục Dạy chuyên Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 1(Tuần 24) 2 HDTH (Toán) Luyện tập 3 Ô.L.T.D Luyện đi nhanh chuyển sang chạy. TC: “Kết bạn” 3 Sáng 1 Toán Bảng chia 4 2 Mĩ thuật Dạy chuyên 3 Kể chuyện Quả tim Khỉ 4 Chính tả (N-V) Quả tim Khỉ Chiều 1 HDTH (Toán) Luyện bảng chia 4 2 Thể dục Dạy chuyên 3 HDTH (TV) Luyện viết chữ hoa T 4 Sáng 1 Âm nhạc Dạy chuyên 2 Tập đọc Voi nhà 3 Toán Một phần tư 4 Chính tả (N-V): Voi nhà Chiều 1 HDTH (TV) Tiết 2(Tuần 24) 2 Ô.L.Â.N Dạy chuyên 3 HDTH (Toán) Tiết 1(Tuần 24) 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy. 2 Toán Luyện tập 3 Tập viết Chữ hoa U, Ư 4 Đạo đức Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại (T2) 6 Sáng 1 Tập làm văn Đáp lời phủ định. Nghe, trả lời câu hỏi. 2 TNXH Cây sống ở đâu? 3 Toán Bảng chia 5 4 Thủ công Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán (T2) Chiều 1 Ô.L.M.T Dạy chuyên 2 BD + GĐ (Toán) Tiết 2(Tuần 24) 3 BD + GĐ (TV) Tiết 3(Tuần 24) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tháng TUẦN 25 (Từ 1/3/2010 đến 5/3/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Thể dục Dạy chuyên 2 Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh (T1) 3 Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh (T2) 4 Toán Một phần năm Chiều 1 TH (TV) Luyện đọc, viết: Sơn Tinh, Thủy Tinh 2 TH (Toán) Luyện: Một phần năm 3 Ô.L.T.D Luyện đi nhanh chuyển sang chạy. TC: “Kết bạn” 3 Sáng 1 Toán Luyện tập 2 Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh 3 Mĩ thuật Dạy chuyên 4 Chính tả (TC) Sơn Tinh, Thủy Tinh Chiều 1 TH (Toán) Luyện tập ( VBT) 2 TH (TV) Luyện viết chữ hoa U, Ư 3 Thủ công Làm dây xúc xích trang trí (T1) 4 Sáng 1 Tập đọc Bé nhìn biển 2 Đạo đức Thực hành giữa học kì II 3 Toán Luyện tập chung 4 Âm nhạc Dạy chuyên Chiều 1 TH (TV) Luyện đọc thêm bài: Dự báo thời tiết 2 TH (Toán) Luyện tập chung ( VBT) 3 Thể dục Đi nhanh chuyển sang chạy. TC: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về sông biển. Đặt và TLCH Vì sao? 2 Toán Giờ, phút 3 Tập viết Chữ hoa V 4 TNXH Một số loài cây sống trên cạn 6 Sáng 1 Toán Thực hành xem đồng hồ 2 Chính tả (N-V): Bé nhìn biển 3 Tập làm văn Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. 4 Ô.L.M.T Dạy chuyên Chiều 1 BD + GĐ (Toán) Luyện về thời gian 2 Ô.L.Â.N Dạy chuyên 3 BD + GĐ (TV) Luyện: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 26 (Từ 8/3/2010 đến 12/3/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Thể dục Dạy chuyên 2 Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T1) 3 Tập đọc Tôm Càng và Cá Con (T2) 4 Toán Luyện tập Chiều 1 TH (TV) Luyện đọc, viết: Tôm Càng và Cá Con 2 TH (Toán) Luyện tập ( VBT) 3 Ô.L.T.D Luyện đi nhanh chuyển sang chạy. TC: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” 3 Sáng 1 Toán Tìm số bị chia 2 Kể chuyện Tôm Càng và Cá Con 3 Mĩ thuật Dạy chuyên 4 Chính tả (TC) Vì sao cá không biết nói? Chiều 1 TH (Toán) Luyện tìm số bị chia 2 TH (TV) Luyện viết chữ hoa V 3 Thủ công Làm dây xúc xích trang trí (T2) 4 Sáng 1 Tập đọc Sông Hương 2 Đạo đức Lịch sự khi đến nhà người khác (T1) 3 Toán Luyện tập 4 Âm nhạc Dạy chuyên Chiều 1 TH (TV) Luyện đọc thêm bài: Cá sấu sợ cá mập 2 TH (Toán) Luyện tập ( VBT) 3 Thể dục Hoàn thiện bài tập RLTTCB. TC: “Kết bạn” 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy 2 Toán Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác 3 Tập viết Chữ hoa X 4 TNXH Một số loài cây sống dưới nước 6 Sáng 1 Toán Luyện tập 2 Chính tả (N-V): Sông Hương 3 Tập làm văn Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển 4 Ô.L.M.T Dạy chuyên Chiều 1 BD + GĐ (Toán) Đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, tứ giác. 2 Ô.L.Â.N Dạy chuyên 3 BD + GĐ (TV) Luyện tả ngắn về biển 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 27 (Từ 15/3/2010 đến 19/3/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Thể dục Dạy chuyên 2 Tập đọc Ôn tập (T1) 3 Tập đọc Ôn tập (T2) 4 Toán Số 1 trong phép nhân và phép chia Chiều 1 TH (TV) Thực hành bộ đề 2 TH (Toán) Thực hành bộ đề 3 Ô.L.T.D Luyện hoàn thiện bài tập RLTTCB. TC: “Kết bạn” 3 Sáng 1 Toán Số 0 trong phép nhân và phép chia 2 Kể chuyện Ôn tập (T3) 3 Mĩ thuật Dạy chuyên 4 Chính tả Ôn tập (T4) Chiều 1 TH (Toán) Luyện số 1; 0 trong phép nhân và phép chia 2 TH (TV) Luyện viết chữ hoa X 3 Thủ công Làm đồng hồ đeo tay (T1) 4 Sáng 1 Tập đọc Ôn tập (T5) 2 Đạo đức Lịch sự khi đến nhà người khác (T2) 3 Toán Luyện tập 4 Âm nhạc Dạy chuyên Chiều 1 TH (TV) Làm vở bài tập ( T5) 2 TH (Toán) Luyện tập ( VBT) 3 Thể dục Trò chơi “ Tung vòng vào đích” 5 Sáng 1 Luyện từ và câu Ôn tập (T6) 2 Toán Luyện tập chung 3 Tập viết Ôn tập (T7) 4 TNXH Loài vật sống ở đâu? 6 Sáng 1 Toán Luyện tập chung 2 Chính tả Kiểm tra (Đọc) 3 Tập làm văn Kiểm tra ( Viết) 4 Ô.L.M.T Dạy chuyên Chiều 1 BD + GĐ (Toán) Luyện tập chung 2 Ô.L.Â.N Dạy chuyên 3 BD + GĐ (TV) Ôn tập (T9,10) 4 S.H.T.T Nhận xét cuối tuần TUẦN 28 (Từ 22/3/2010 đến 26/3/2010) Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy 2 Sáng 1 Thể dục Dạy chuyên 2 Tập đọc Kho báu (T1) 3 Tập đọc Kho báu (T2) 4 Toán Kiểm tra định kì (Giữa học kì II) Chiều 1 TH (TV) Luyện đọc, viết: Kho báu 2 TH (Toán) Tự kiểm tra 3 Ô.L.T.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCHƯƠNG TRÌNH.doc