Chuyên đề bài tập giải toán trên máy tính cầm tay

Giải toán trên máy tính cầm tay

Quy ước: Khi tính gần đúng chỉ lấy kết quả với 4 chữ số thập phân, riêng số đo

góc thì lấy đến số nguyên giây.

Bài 31.Gọi k là tỉ số diện tích của đa giác đều 120 cạnh và diện tích hình tròn ngoại

tiếp đa giác đều đó, m là tỉ số chu vi của đa giác đều 120 cạnh và độ dài đ-ờng tròn

ngoại tiếp đa giác đều đó. Tính gần đúng giá trị của k và m.

pdf25 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 4173 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề bài tập giải toán trên máy tính cầm tay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf20 chuyên đề và gần 200 bài tập giải toán bằng máy tính bỏ túi casio.pdf
Tài liệu liên quan