Chuyên đề Các hàm trong Excel

Đối với số dương hàm int và trunc cho kết quả tương tự nhau. Nhưng đối với số âm hàm int và hàm trunc cho kết quả hoàn toàn khác nhau vì hàm int là hàm làm tròn xuống đến các số nguyên gần nhất, còn hàm trunc không làm tròn

pdf70 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/04/2013 | Lượt xem: 2708 | Lượt tải: 79download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac-ham-trong-excel.pdf
Tài liệu liên quan