Chuyên đề Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

 

 

Danh mục những cụm từ viết tắt.

Danh mục bảng biểu.

Lời mở đầu

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

1.1.Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường.

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại.

1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại.

1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại.

1.2. Vốn huy động và công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh cảu ngân hàng thương mại.

1.2.1. Khái niệm về vốn.

1.2.2. Vai trò của vốn huy động.

1.2.3. Các hình thức huy động vốn.

1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn.

1.3.1. Nhân tố khách quan.

1.3.2. Nhân tố chủ quan.

Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I ngân hàng Công thương Việt Nam.

2.1. Khái quát về Sở giao dịch I NHCTVN

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức SGD I NHCT VN.

2.1.3. Kết quả một số hoạt động của SGD I trong vài năm gần đây.

2.2. Thực trạng huy động vốn tại SGD I NHCT VN.

2.2.1. Tiền gửi doanh nghiệp.

2.2.2. Tiền gửi dân cư.

2.2.3. Huy động vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá.

2.3. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN

2.3.1. Kết qủa đạt được.

2.3.2. Những vấn đề tồn tại.

2.3.3. Nguyên nhân chủ yếu.

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN.

3.1. Định hướng phát triển của SGD I NHCT VN.

3.1.1. Các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2005.

3.1.2. Biện pháp thực hiện.

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I

3.2.1. Có định hướng phát triển nguồn vốn phù hợp.

3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn.

3.2.3. Đơn giản hóa các thủ tục gửi tiền và cho vay.

3.2.4. Ap dụng chính sách lãi suất linh hoạt.

3.2.5. Tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả.

3.2.6. Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược Marketing.

3.2.7. Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu qủ trong kinh doanh.

3.2.8. Đổi mới công nghệ ngân hàng.

3.2.9. Phát huy tối đa yếu tố con người.

3.2.10.Tăng cường công tác thông tin, quảng cáo.

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Công thương Việt Nam.

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3.3.3. Kiến nghị với Nhà nước.

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo.

 

 

 

doc76 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Công tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác huy động vốn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt NamThực trạng và giải pháp.doc
Tài liệu liên quan